Пузійчук А. В. Ціннісно-орієнтоване управління проєктами реінжинірингу будівельних підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100444

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

21-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.056.027

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Проведено аналіз досліджень щодо використання ціннісного підходу в управлінні проєктами, які розділено на дві групи – універсальні відносно предметної сфери проєкту, і прикладні дослідження. Сформульовано особливості використання ціннісно-орієнтованого підходу для розробки моделей і методів проєктів реінжинірингу будівельних підприємств. Визначено структурні основи моделей і методів реінжинірингу. Сформульовано комбінований підхід, що поєднує три підходи – підхід проєктної орієнтованості, ціннісний підхід і підходи до реінжинірингу. Новий підхід названо тріадним підходом «проєктність-цінність-реінжиніринг». Модель системи цінностей отримала подальший розвиток за рахунок включення у неї двох додаткових типів цінностей та їх деталізації – цінності колективу (у складі 11 підтипів цінностей), а також цінності діджиталізації (13 підтипів). На цій основі вперше запропонована концептуальна модель ціннісно-орієнтованого проєктного управління будівельною компанією, охарактеризовано типовий склад портфелю проєктів будівельної компанії, вперше розроблена модель системи цінностей будівельного підприємства. Набув подальшого розвитку термінологічний базис ціннісно-орієнтованого управління, вперше надано визначення поняттям «пріоритет цінності», «цільова динаміка цінностей», «консенсус-прогноз цільового значення пріоритетів цінностей будівельної компанії», «консенсус-прогнозування цільового значення пріоритетів цінностей будівельної компанії». Вперше запропоновано модель визначення пріоритетів цінності на основі обробки результатів експертних оцінок та модель консенсус-прогнозу цільового значення пріоритетів цінностей будівельної компанії. В результаті досліджень було запропоновано інтегральний симбіоз семи необхідних підходів до розробки концептуальної моделі програми РБК (проєктний, процесний, сценарний, проактивний, ціннісний, когнітивний, компетентісний підходи). Охарактеризовано сім аспектів («просторів») проєкту, які були сформульовані і описані – культурний простір, простір потенціалу розвитку, стратегічний простір, методичний простір, інструментальний простір, процесний простір, комунікаційний простір. На основі досліджень було сформульовано концептуальну модель проєкту/програми РБК у вигляді «синхронного двигуна» за аналогією з електродинамікою. Досліджено стратегічний розвиток будівельного підприємства через реінжиніринг процесів на основі цінностей. Охарактеризовано профіль місії, цілі (за моделлю BSC) і задачі такого розвитку, на основі чого вперше сформульована модель стратегічного бачення розвитку будівельного підприємства через реінжиніринг на основі цінностей у вигляді відповідної алгебри. У подальший розвиток існуючих моделей класифікації запропоновано розширену класифікацію основних процесів підприємств будівельної галузі у складі семи груп процесів. Запропонована модель матричної класифікації проєктів ціннісного реінжинірингу будівельних підприємств, в основу якої покладено два виміри – перелік типів організаційних структур та 12 ознак класифікації. Визначено 7 принципів використання розробленої моделі класифікації. Запропоновано метод пелюсткового реінжинірингу для досліджуваного проєкту у складі 11 кроків, побудована модель реалізації методу пелюсткового реінжинірингу в нотації BPMN. З використанням теорії множин складено і запропоновано системну модель проєкту ціннісного реінжинірингу будівельного підприємства у вигляді формальної сімки. Доведена доцільність застосування ціннісно-орієнтованого управління до розвитку організаційної структури будівельної компанії. Визначено конфігурацію продукту проєкту ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельного підприємства. Запропоновано множину моделей і методів побудови цільової організаційної структури будівельного підприємства за результатами зазначеного проєкту, серед яких: модель підбору, модель створення і модель розвитку організаційної структури. Проаналізовано впровадження розробок дисертаційної роботи на проєктно-орієнтованих будівельних підприємствах. Ідентифіковано тенденції, що має враховувати методологічний базис системи управління проєктом ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельного підприємства. На основі аналізу проведеного впровадження, розроблені методичні, організаційні та інструментальні рекомендації. Розроблені моделі і методи ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельних підприємств створюють необхідний науковий базис для підвищення ефективності реалізації таких проєктів. Практична цінність результатів дисертаційної роботи підтверджена відповідними актами про впровадження. Ключові слова: менеджмент, управління проєктами та програмами, будівельне підприємство, проєкт реінжинірингу, ціннісно-орієнтоване управління, пелюстковий реінжиніринг.

Файли

Схожі дисертації