281 Публічне управління та адміністрування

0823U101597

Пронь Леся Михайлівна

Організаційно-правовий механізм публічного управління інвестиційним розвитком регіону.

0823U101577

Русенко Наталія Василівна

Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної безпеки України

0823U101576

Кучерявий Володимир Миколайович

Формування механізмів цивілізованого лобізму в органах державної влади України

0823U101431

Мельник Ігор Вікторович

Механізми впливу держави на формування масової культури в умовах гібридної війни.

0823U101421

Докаленко Варвара Вікторівна

Механізми взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах децентралізації влади

0823U101376

Субчак Олена Сергіївна

Організаційно-правові засади вдосконалення виборчих процесів в Україні (на основі досвіду країн Європейського Союзу)

0823U101373

Карпенко Євген Олександрович

Трансформація системи державного управління у сфері захисту економіки: організаційно-правовий механізм.

0823U101369

Кушко Ігор Сергійович

Структура органів влади та організація державно-управлінської діяльності в період Директорії УНР (1918 – 1920 рр.)

0823U101367

Камінська Валентина Валентинівна

Механізми формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в Україні

0823U101366

Іщук Андрій Миколайович

Розвиток публічно-управлінських правовідносин у сфері пенсійного забезпечення: порівняльний аналіз в Україні та Європі.

0823U101340

Саламаха Тимур Васильович

Парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України: організаційно-правові засади

0823U101332

Форкуца Олена Анатоліївна

Забезпечення якості середньої освіти засобами інституційного аудиту: публічно-управлінський аспект

0823U101320

Адамська Іоліта Петрівна

Захист прав публічних службовців у сучасних умовах України

0823U101302

Кошляк Ігор Іванович

Інституалізація органів самоорганізації населення як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні

0823U101293

Юкало Володимир Васильович

Розвиток публічного управління у сфері застосування програм допоміжних репродуктивних технологій в Україні

0823U101261

Дідківський В'ячеслав Миколайович

Становлення та розвиток системи публічного управління безпекою комерційного автомобільного транспорту в сучасній Україні

0823U101235

Парфенюк Тетяна Вікторівна

Особливості взаємодії заінтересованих сторін у виробленні публічної політики в енергетичній сфері України.

0823U101219

Михайлова Олена Геннадіївна

Комунікації у публічному управлінні та адмініструванні: стратегічний аспект

0823U101216

Пінчук Віталій Іванович

Механізми державного управління запобіганню корупції в органах влади в контексті економічної безпеки

0823U101172

Квасова Валентина Миколаївна

Соціальна відповідальність у системі публічного управління в умовах сталого розвитку

0823U101128

Сухова Ксенія Костянтинівна

Організаційний механізм державного управління наданням соціальних послуг у територіальних громадах

0823U101084

Левон Світлана Борисівна

Розвиток системи державного управління публічними закупівлями в умовах європейської інтеграції України

0823U101015

Ушаков Ігор Віталійович

Механізми реалізації цивільно-військового співробітництва у секторі безпеки і оборони України

0823U100999

Ломакіна Тетяна Анатоліївна

Механізм комунікаційної взаємодії суб’єктів державного та недержавного секторів у системі публічного управління в Україні

0823U100993

Ханик Юлія-Божена Романівна

Розвиток системи публічного маркетингу для країн із перехідною економікою

0823U100975

Хуторний Богдан Вікторович

Механізми забезпечення національної безпеки в оборонній сфері

0823U100972

Асоян Емма Шаваршівна

Формування державної економічної політики в умовах глобалізації

0823U100930

Мукан Іван Васильович

Механізм виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: державно-управлінський вимір.

0823U100850

Рак Юлана Олександрівна

Інституціоналізація медіації в публічному управлінні в Україні.

0823U100825

Дум’як Юрій Любомирович

Митний контроль у системі публічного управління сталим розвитком України в умовах інтеграції України до світового простору

0823U100810

Біловіцька Юлія Андріївна

Реалізація державної політики сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки в Україні

0823U100780

Зюзя Олександр Володимирович

Розвиток системи забезпечення державної безпеки України: організаційно-правовий аспект

0823U100774

Борозенець Максим Іванович

Теоретико-методичні засади управління якістю послуг міського громадського транспорту.

0823U100651

Форсюк Вікторія Олександрівна

Публічне регулювання екологічної безпеки в Україні

0823U100650

Польовий Павло Вікторович

Концептуальні засади розвитку цифрових компетентностей кадрів органів публічної влади

0823U100641

Науменко Володимир Дмитрович

Реалізація державної соціально-економічної політики на основі інструментарію стратегічного планування

0823U100640

Гаваза Андрій Остапович

Механізми державного регулювання формування культури безпеки протимінної діяльності

0823U100622

Віхтюк Андрій Вікторович

Організаційно-правові механізми забезпечення інформаційного співробітництва в інтегрованому управлінні кордонами

0823U100605

Гамкрелідзе Костянтин Юрійович

Механізми реалізації державної політики протидії міжнаціональним конфліктам

0823U100595

Черненко Богдан Григорович

Механізми публічного управління надзвичайними ситуаціями медико-біологічного характеру в Україні

0823U100528

Махінчук Наталія Валеріївна

Державне регулювання системи стоматологічної допомоги населенню в Україні.

0823U100522

Чернецький Сергій Сергійович

Інформаційно-комунікаційне забезпечення сталого демократичного врядування в Україні

0823U100514

Галяс Наталія Миколаївна

Управління знаннями в системі місцевого самоврядування.

0823U100512

Матюшенко Олексій Володимирович

Комплексний механізм управління соціальними проєктами в Україні.

0823U100509

Слюсарев Іван Олександрович

Управління конфліктами в системі місцевого самоврядування.

0823U100500

Олійник Ірина Ігорівна

Механізми державного регулювання розвитку інфраструктури ринку житла в Україні.

0823U100492

Сайферс Анастасія Вікторівна

Публічне управління закладами освіти у територіальних громадах України.

0823U100466

Доценко Тетяна Анатоліївна

Управління професійно­службовою кар’єрою у сфері Державної податкової служби України.

0823U100454

Мельник Тетяна Олександрівна

Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональних розвитком

0823U100453

Боровська Анастасія Володимирівна

Управління якістю добору персоналу як чинник ефективного функціонування державної служби в сучасній Україні.

0823U100431

Сухацька Дар'я Юріївна

Публічна дипломатія в державному управлінні: організаційно-функціональний аспект.

0823U100319

Бондар Володимир Тимофійович

Публічна політика з розвитку мов національних меншин: порівняльний аналіз досвіду республіки Польща та України

0823U100304

Безус Валерій Олександрович

Інноваційні інструменти управління розвитком житлово-комунального господарства міста

0823U100255

Мудренко Наталія Володимирівна

Механізми координації діяльності органів державної влади України у сфері зовнішніх зносин

0823U100154

Марченко Андрій Валерійович

Координація та комунікаційна підтримка антикорупційної реформи в Україні

0823U100153

Кирилюк Олег Васильович

Парламентський контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів

0823U100147

Дзега Володимир Дмитрович

Механізми розвитку організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в Україні

0823U100122

Андрієнко Антон Олегович

Упровадження концепції «Smart City» в управління великими містами України

0823U100064

Калінін Максим Віталійович

Розвиток інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної влади.

0823U100028

Мельник Володимир Іванович

Управління персоналом в системі державної служби в Україні.

0822U101057

Ющенко Маргарита Вікторівна

Оптимізація надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану.

0822U100994

Мелконян Анна Генріївна

Сутність та особливості публічної політики у сфері соціального захисту

0822U100931

Ковтун Юлія Євгеніївна

Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації.

0822U100915

Харченко Олексій Андрійович

Публічна політика в сфері сталого економічного розвитку

0822U100914

Шевчук Олександр Анатолійович

Державно-приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку

0822U100862

Фостікова Валерія Валеріївна

Кадрова політика у сфері державної служби

0822U100801

Серветник Володимир Віталійович

Розвиток механізму урядових комунікацій у системі публічного управління як елемент інформаційної безпеки України

0822U100766

Юхно Ірина Валеріївна

Інституціональні засади публічноуправлінської діяльності в умовах конституційного реформування

0822U100765

Хоміч Юрій Григорович

Формування та реалізація публічноуправлінської діяльності в системі правоохоронних органів: теоретико-методологічні засади

0822U100742

Тетерін Костянтин Юрійович

Теoретикo-oргaнiзaцiйнi зaсaди взaємoдiї влaди тa суспiльствa в сучaсних умoвaх рoзвитку Укрaїни.

0822U100711

Зейтуллаєва Ельвіра Зевріївна

Багаторівневе врядування процесами адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні.

0822U100705

Маланчук Оксана Григорівна

Вплив глобальних ініціатив на процеси запобігання корупції в системі публічного управління України: теоретико-прикладний аспект

0822U100697

Мустафаєва Ельзара Талятівна

Реформування територіальних основ публічної влади в умовах поліетнічності.

0822U100611

Супрун Костянтин В’ячеславович

Публічне управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення

0822U100608

Ісраел Олувасейдайо Ідріс

Удосконалення публічного адміністрування в системі охорони здоров’я

0822U100606

Рогульський Олег Іванович

Професійне навчання посадових осіб місцевого самоврядування: організаційно-правовий аспект

0822U100571

Рибкіна Світлана Олексіївна

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

0822U100536

Семигулін Павло Костянтинович

Організаційне забезпечення ресурсної спроможності регіонів України інструментами державно-приватного партнерства

0822U100499

Бал Мюджахіт ...

Стратегічне управління в умовах забезпечення публічної безпеки: міжнародний та національний досвід.

0822U100459

Лесняк-Іглінська Наталія Юріївна

Державна політика щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України

0822U100419

Мойсіяха Андрій Валентинович

Розвиток механізмів реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері

0822U100418

Амро Альван Н.О.

Становлення та розвиток системи державного управління у сфері національної безпеки: міжнародно-правовий аспект

0822U100410

Лис Володимир Володимирович

Механізми реформування системи інституційного догляду дітей соціально вразливих категорій: регіональний аспект

0822U100397

Пророчук Микола Васильович

Механізми взаємодії публічної влади і бізнесу у сфері інфраструктури

0822U100371

Зілінська Аліна Сергіївна

Розроблення організаційного забезпечення управління місцевими бюджетами

0822U100369

Левченко Ксенія Олександрівна

Співробітництво органів публічної влади з міжнародними організаціями у питаннях впровадження демократичних реформ в Україні

0822U100368

Іванов Андрій Вікторович

Реалізація політики зайнятості щодо підтримки підприємництва в Україні

0822U100348

Клименко Анастасія Сергіївна

Концептуальні засади формування соціальної довіри в Україні на рівні територіальних громад

0822U100347

Брендак Аліна Іванівна

Механізми управління ризиками в державній митній справі України.

0822U100333

Радченко Андрій Петрович

Розвиток політико-управлінської еліти в умовах адміністративної реформи в Україні

0822U100328

Акімов Андрій Володимирович

Концептуальні основи електронного урядування в системі місцевих громад

0822U100310

Гомоляко Ольга Віталіївна

«Організаційно-правові механізми участі громадськості у виробленні публічної політики в Україні»

0822U100283

Масляк Мирослава Ігорівна

Інноваційні трансформації публічного управління: культурно-освітній аспект.

0822U100220

Семенова Тетяна Миколаївна

Управління місцевими фінансами в умовах децентралізації (на прикладі району).

0822U100213

Пилипенко Ярослав Володимирович

Інституційні засади зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації.

0822U100204

Павлов Микола Миколайович

Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.

0822U100158

Москвіна Валерія Ігорівна

Трансфертна політика в розвитку соціальної сфери України

0822U100142

Коленко Вікторія Вікторівна

Механізми публічного управління взаємодії влади з засобами масової інформації в сучасній Україні

0822U100141

Гавриляк Віталій Богданович

Державні механізми провадження кібербезпеки в Україні

0822U100140

Каюкін Василь Олексійович

Публічне регулювання ринку залізничних перевезень