Левченко К. О. Співробітництво органів публічної влади з міжнародними організаціями у питаннях впровадження демократичних реформ в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100369

Здобувач

Спеціальність

  • 281 - Публічне управління та адміністрування

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.891.018

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Анотація

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано співробітництво органів публічної влади з міжнародними організаціями та надано практичні рекомендації щодо покращення взаємодії органів публічної влади з міжнародними організаціями у питаннях впровадження демократичних реформ в Україні. У дисертації розроблено модель співробітництва органів публічної влади з міжнародними організаціями у вигляді платформи. Запропоновано наукове обґрунтування необхідності створення субрегіонального об’єднання навколо Чорного моря з країн Європи та Грузії з використанням інструментів громадської дипломатії для розвитку міжнародного співробітництва з метою впровадження демократичних реформ в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення ефективності співробітництва міжнародних організацій з органами влади, завдяки таким діям, як-то: гармонізація українського законодавства і законодавства ЄС щодо реалізації проєктів транскордонного та міжнародного регіонального співробітництва; посилення економічного напряму співробітництва з регіонами країн ЄС у межах Європейської політики сусідства та відповідних двосторонніх угод про співробітництво; наближення до реалізації транзитного потенціалу регіонів шляхом розвитку інфраструктури; формування спільного ринку в межах єврорегіонів для їх учасників з метою підтримки збуту продукції регіональних виробників; покращення міжнародної кооперації, пошук дієвих економічних стимулів для залучення іноземного інвестиційного капіталу, що уможливить технічну модернізацію українських підприємств і підвищить конкурентоспроможність їх продукції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках; модернізація інформаційно-аналітичного забезпечення та перехід до практичного запровадження контролю ефективності розвитку міжнародного співробітництва на рівні регіонів, ураховуючи пріоритетність дотримання економічних інтересів України за будь-яких зовнішніх умов. Визначено, що міжнародне співробітництво регіонів набуває особливої актуальності та є потрібним для інтенсифікації політичних, економічних та соціокультурних відносин між державами. Пріоритетними напрямами взаємовідносин європейських країн з міжнародними організаціями є формування належних умов для збереження життя громадян, захист навколишнього середовища, поважання територіальної цілісності всіх країн і своєчасне мирне вирішення конфліктних ситуацій. Надано рекомендації щодо напрямків удосконалення системи міжнародного співробітництва, якими мають бути: подальша гармонізація українського законодавства і законодавства ЄС у сфері реалізації проєктів транскордонного та міжнародного регіонального співробітництва, посилення економічного співробітництва з регіонами країн ЄС у межах Європейської політики сусідства та в межах двосторонніх угод про співробітництво, розвиток інфраструктури з метою реалізації транзитного потенціалу регіонів, сприяння збуту продукції регіональних виробників завдяки створенню спільного ринку учасників єврорегіонів, поглиблення міжнародної кооперації і створення дієвих економічних стимулів для залучення іноземного інвестиційного капіталу, що допоможе технічному оновленню українських підприємств і досягненню підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і міжнародному ринках, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та початок практики контролю ефективності розвитку міжнародного співробітництва регіонів, ураховуючи пріоритетність дотримання економічних інтересів України за будь-яких зовнішніх умов. Ключові слова: органи публічної влади, міжнародне співробітництво, міжнародні організації, регіональна політика, міжнародні урядові організації, міжнародні неурядові організації, децентралізація.

Файли

Схожі дисертації