Москвіна В. І. Трансфертна політика в розвитку соціальної сфери України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100158

Здобувач

Спеціальність

  • 281 - Публічне управління та адміністрування

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.006.055

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

У дисертаційній роботі удосконаленно інструменти формування трансфертної політики у соціальній сфері та обґрунтуванно науково-прикладних рекомендацій щодо її реалізації в Україні. В ході дисертаційного дослідження встановлено, що соціальна сфера є важливою складовою забезпечення життєдіяльності суспільства, сприяє розвитку людини та відтворенню людського капіталу, формуванню певного рівня життя населення у суспільстві. Соціальну сферу представлено як сукупність елементів, які функціонують у взаємозалежності від напряму забезпечення обміну ресурсами та перерозподілу суспільних благ через систему міжбюджетних відносин в контексті вирішення проблем соціальної нерівності. Запропоновано комплексний підхід до дослідження соціальної сфери за рівнями її функціонування, відповідно до яких – створені людьми адміністративні установи. Аргументовано важливість виявлення особливостей розвитку галузей соціальної сфери, до яких віднесено освіту, культуру, охорону здоров'я, фізичну культуру, туризм і відпочинок, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю і громадське харчування, управління, кредитування та страхування, котрі функціонують задля забезпечення матеріальних умов життя населення.

Файли

Схожі дисертації