033 Філософія

0823U101621

Фідровська Марія Георгіївна

Християнський концепт любові в сучасній культурі: філософсько-антропологічний аналіз.

0823U101568

Каралаш Анна-Юлія Ігорівна

Соціальна самоорганізація в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз

0823U101567

Коваленко Олена Володимирівна

Соціокультурна динаміка міграційних процесів у глобалізованому світі

0823U101555

Башманівський Дмитро Валерійович

Реклама як чинник суспільних трансформацій: соціально-філософський аналіз

0823U101496

Гавва Олександр Володимирович

Неакадемічні форми філософської комунікації у розвитку теоретичної думки

0823U101436

Терещенко Оксана Вікторівна

Соціальна міграція як предмет філософського дослідження.

0823U100141

Кхелуфі Аміна Нур Еддінівна

Теологічні підстави модерних новацій Джона Лока

0823U100072

Бородій Аліна Валеріївна

Теорія перцептивного досвіду в енактивізмі

0822U100964

Дубняк Златислав Олександрович

Реконструкція лібералізму у філософії праґматизму

0822U100478

Одинець Анна Валеріївна

Філософська концептуалізація технологічної форми життя

0822U100462

Гуржи Ксенія Леонідівна

Європейське місто як модус соціальної реальності та категорія культури

0822U100316

Овчаренко Наталія Миколаївна

Метафора і метафоризація: філософсько-антропологічний вимір

0822U100309

Аввад Мохамад ...

Роль логіки в історії та філософії комп’ютерної науки

0822U100303

Солов’ян Володимир Сергійович

Політико-філософські студії в культурі української діаспори другої половини ХХ століття

0822U100287

Камардаш Наталія Володимирівна

Постмодерні освітні практики: проблема суб’єктивності

0822U100277

Чистотіна Ольга Олександрівна

Дискурси події: між вірністю і зреченням

0822U100039

Куцик Андрій Юрійович

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ І МЕСЕНДЖЕРІВ

0821U102982

Кіт Михайло Олегович

Філософія розвитку української освіти в контексті децентралізації

0821U102908

Сивак Михайло Володимирович

Вчення митрополита Сурозького Антонія про людину в контексті християнської думки ХХ століття

0821U102550

Венцель Наталія Василівна

Нелінійність розвитку світ-системи в умовах суспільної транзитивності

0821U102526

Рева Наталія Олегівна

«Логіко-когнітивний аналіз концепту «мислення»».

0821U102469

Лобас Вікторія Володимирівна

Сучасна Йога: рецепції та практики (філософськоантропологічний аналіз).

0821U102106

Алушкін Сергій Віталійович

БАЖАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТА ІСТОРІЇ

0821U101879

Філатова Марія Сергіївна

Релігійна філософія Алвіна Плантінги у контексті сучасної історико-філософської думки

0821U101834

Орленко Ірина Миколаївна

Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві

0821U101677

Селіверстова Ганна Сергіївна

Хаос як предмет соціальної філософії

0821U100491

Макогон Анатолій Анатолійович

Трансформація античних філософських парадигм в есхатології Максима Сповідника

0821U100354

Дандекар Дхармеш Діліп

Соціокультурні та гендерні виміри політичного лідерства (філософсько-антропологічний аналіз)

0821U100081

Щербина Наталія Сергіївна

Феномен поваги у сучасному гуманітарному дискурсі (історико-філософський аналіз)

0821U100079

Мельник Володимир Володимирович

Епістемологічний зміст Кантового концептуального апарату у Трансцендентальній дедукції категорій.

0821U100048

Жень Цзя ...

Розвиток особистості як основа планетарного соціогенезу в інформаційну добу

0821U100039

Лігус Марія Валентинівна

Перформанс як комунікативна подія: соціально-філософський аналіз.

0820U100377

Кузьменко Раїса Іванівна

Толерантність в людському бутті: екзистенціальні та ґендерні виміри