052 Політологія

0823U101616

Шекета Мар’яна Миколаївна

Ірландія та Каталонія: сепаратистська симетрія в Європі.

0823U101473

Столярова Анастасія Юріївна

Політична компетентність громадян як складова процесу інституціоналізації груп інтересів в Україні

0823U101359

Денисюк Анастасія Валентинівна

Політичний діалог як чинник консолідації українського суспільства

0823U101328

Антонюк Дмитро Ігорович

Легітимаційні аспекти антикорупційного контролю в Україні в умовах глобалізації

0823U101301

Кибіч Яна Василівна

Брекзит у європейському медіадискурсі: передумови, характер, наслідки

0823U101296

Аліксійчук Олександр Васильович

Тенденції розвитку сучасного парламентаризму: порівняльний аспект.

0823U101275

Метельська Анна Володимирівна

Особливості формування іміджу політичного лідера

0823U101241

Лукіна Людмила Володимирівна

Популізм як феномен у сучасному політичному дискурсі

0823U101160

Митрощенко Валерія Ігорівна

Трансформація партійної системи Великої Британії в умовах Brexit

0823U101148

Караман Костянтин Валерійович

Євроскептицизм в програмних документах радикальних парламентських партій країн ЄС

0823U101005

Муха Вікторія Вячеславівна

Референдум як механізм національно-державного самовизначення: досвід Великої Британії і Україна

0823U100960

Періч Ольга Ярославівна

Національні меншини у політичних процесах Республіки Словенія

0823U100952

Мендрін Олексій Вікторович

Стратегії та практики конструювання макрополітичної ідентичності: Україна в контексті світового досвіду

0823U100951

Махсма Степан Григорійович

Локальні політичні ідентичності як ресурс розвитку територіальних громад

0823U100915

Запорожченко Руслан Олександрович

Політичні форми організації простору в контексті сучасних глобалізаційних процесів

0823U100877

Котляр Олег Васильович

Відносини Російської Федерації та Скандинавських країн: безпековий вимір (на прикладі Швеції та Норвегії).

0823U100874

Савчук Андрій Борисович

Формування дипломатичних кадрів у державах Вишеградської четвірки (1991-2004 рр.).

0823U100853

Ковальчук Михайло Васильович

Принципи формування предмета політології в її історії

0823U100831

Бичай Руслан Романович

Державна міграційна політика в контексті забезпечення національної безпеки України.

0823U100801

Мошак Дар'я Станіславівна

Маніпулятивні політичні комунікації як чинник політичного ризику в умовах демократизації

0823U100790

Омельченко Станіслав Валентинович

Безпековий вимір політичної стабільності: політико-інституційні основи в сучасній Україні

0823U100782

Савон Катерина Володимирівна

Специфіка формування іміджу України в контексті процесу діджиталізації

0823U100497

Шустенко Софія Олексіївна

Інформаційна політика Ради Європи у сучасних міжнародних відносинах: функціональний та інституційний вимір. –

0823U100494

Кухта Василь Васильович

Регіональні чинники демократичного транзиту країн Тропічної Африки

0823U100493

Стеблак Діана Михайлівна

Державно-церковні відносини в США

0823U100451

Сунгурова Саломе Романівна

Інформаційна війна як засіб політичного насилля.

0823U100406

Чубатенко Олександр Миколайович

Виборчі технології в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні

0823U100245

Войнова Елліна Олегівна

Електронна демократія як спосіб політичної комунікації та політичної партисипації у мережевому суспільстві

0822U101007

Майніна Мирослава Сергіївна

Особливості реалізації державного суверенітету в Європейському Союзі.

0822U100987

Ель Сафі Баян Максед Салех

Конфлікт на Близькому Сході: політико- культурний та безпековий виміри

0822U100946

Филик Олег Зеновійович

Особливості та наслідки політики європейського мультикультуралізму (на прикладі Великої Британії)

0822U100938

Федоришина Катерина Олександрівна

Вплив геополітичного середовища на розвиток демократії (на прикладі України)

0822U100934

Вольський Олег Іванович

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади: порівняльний аналіз на прикладі Республіки Польща та України

0822U100922

Медведська Вікторія Юріївна

Деліберативна демократія як модель взаємодії держави та громадянського суспільства.

0822U100835

Свистун Ірина Юріївна

Громадські об’єднання як чинник демократизації українського суспільства

0822U100834

Размєтаєв Андрій Сергійович

Окупаційні режими у сучасному політичному процесі: політико-інституційний вимір

0822U100721

Поліщук Олександр Миколайович

Формування та реалізація воєнної політики як інструмент забезпечення національної безпеки України.

0822U100691

Зражевська Анастасія Сергіївна

Моделі взаємодії громадянського та політичного суспільства як предмет політологічного аналізу

0822U100653

Макграт Чарльз Вільям

Головні наративи української політичної культури: від Київської Русі до війни на Донбасі

0822U100570

Новицький Олександр Олександрович

Тригери в ЗМІ як засіб соціально-політичної конфліктності

0822U100501

Дудкевич Василь Ілліч

Євроінтеграційні практики України: політологічний вимір

0822U100428

Мішин Сергій Іванович

Реформування системи місцевого самоврядування в Україні, як умова демократичних змін

0822U100422

Прохоренко Аліна Марленівна

Концепт інноваційних політичних технологій та особливості впровадження їх в Україні

0822U100365

Литвин Валентина Анатоліївна

"Неформальні інститути у процесі формування регіональних ідентичностей Донбасу"

0822U100205

Попков Денис Олександрович

Політико-інституційні засоби консолідації розколотого суспільства

0822U100203

Младьонова Альона Дмитрівна

Інформаційна війна і політика безпеки: політико-правовий вимір

0821U102968

Рудик Андрій Олексійович

Трансформація інституту монархії в сучасному світі.

0821U102514

Станіславенко Людмила Анатоліївна

Політика консолідації держави в умовах системної кризи в Україні

0821U102513

Гижко Андрій Петрович

Впровадження практик децентралізації в контексті формування «політики знизу» в Україні

0821U102164

Котов Едуард В’ячеславович

Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування

0821U102074

Сабадах Андріан Броніславович

Безпекова політика України у контексті регіональних та локальних загроз міжнародного тероризму.

0821U102063

Панчук Роман Михайлович

Україна у міждержавному співробітництві країн Балтійсько-Чорноморського простору

0821U101993

Федоренко Володимир Володимирович

ПОЛІТИЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

0821U101969

Буря Катерина Миколаївна

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

0821U101853

Татай Едуард Олександрович

Громадянська активність в Україні: сутність, структура та динаміка розвитку.

0821U101835

Геба Ганна Ігорівна

Дезінтеграційні процеси в ЄС: політичні та безпекові виміри.

0821U101820

Меньшакова Дар'я Олександрівна

Ядерний статус Франції як чинник її публічного позиціонування в євроатлантичному безпековому середовищі

0821U101805

Гнатюк Володимир Вікторович

Особливості функціонування політичних процесів на регіональному рівні в Україні на прикладі Закарпатської, Львівської і Чернівецької областей у 2010-2015 рр.

0821U101802

Ніколаєва-Цанкова Дарія Олександрівна

Близькосхідна політика Турецької Республіки: концептуальне забезпечення та практична реалізація.

0821U101743

Алмугхід Іслам Мохаммад Махмуд

Агенти політичних змін як чинник інституалізації демократичної публічної сфери

0821U101723

Андрієвський Тимур Григорович

Гібридна війна у політичному процесі: особливості проявів та засоби протидії

0821U101722

Житко Андрій Олександрович

Соціально-політичний феномен популізму: інформаційно-безпековий аспект

0821U101721

Тяпкіна Юлія Олегівна

Армія та суспільство: політико-інституційний вимір

0821U101156

Штурма Марта Вікторівна

Безпековий вимір зовнішньої політики Королівства Данія

0821U101038

Пашаєва Ксенія Фаіківна

Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу.

0821U100926

Шаран Ольга Василівна

Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у державах Європи

0821U100925

Стрелков Владислав Володимирович

Технології легітимації й делегітимації президентської влади в політичному процесі України

0821U100857

Новосельський Іван Федорович

Конвергентні медіа в соціокультурному полі України: політологічний аспект

0821U100856

Осмоловська Анна Олександрівна

Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 р.

0821U100806

Гарькавий Євгеній Миколайович

Стратегічні комунікації як інструмент досягнення спроможностей сил оборони України

0821U100388

Ощипок Іван Федорович

Діяльність Святого Престолу у світовій політиці.

0821U100296

Перепелиця Наталія Олегівна

Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Ф. Фукуями.

0821U100295

Шульга Таїсія Валеріївна

Зовнішня політика Литовської Республіки на прикладі міграційної та енергетичної сфер.

0821U100242

Лубінець Дмитро Валерійович

Лобізм у політичній системі: закордонний досвід для України

0821U100067

Слободяник Олена Георгіївна

Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії акторів міжнародних відносин.

0820U100523

Забавська Христина Юріівна

Особливості становлення та функціонування системи стримувань і противаг між гілками влади в умовах демократизації політичної системи України

0820U100279

Войчук Аліна Юріївна

Особливості інституту президентства за різних форм республіканського правління

0820U100228

Михальська Валерія Владиславівна

Політика управління постконфліктними територіями

0820U100174

Завада Ярина Ігорівна

Іранська ядерна програма в контексті світової та регіональної безпеки

0819U000005

Безуглий Павло Георгійович

Вплив державної політики на міграційні процеси в Україні (2010-2017 рр.)