Слободяник О. Г. Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії акторів міжнародних відносин.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100067

Здобувач

Спеціальність

  • 052 - Соціальні та поведінкові науки. Політологія

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.049

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню концептуальних і прикладних аспектів сучасних інструментів зовнішньополітичних комунікацій на різних рівнях міжнародної взаємодії, від яких залежить подальший перебіг міжнародних політичних процесів, ефективність зовнішньої діяльності міжнародних акторів та вироблення формату їх співпраці. Робота ґрунтується на узагальненні теоретичних і методологічних підходів до сутності зовнішньополітичних комунікацій у зарубіжній і вітчизняній науковій думці, дослідженні еволюції та сучасного стану зовнішньої політики міжнародних організацій і провідних держав світу у комунікативному контексті, визначенні специфіки взаємодії в умовах трансформації системи міжнародних відносин, з’ясуванні природи і модифікації зовнішньополітичних комунікацій та формуванні концепцій нового політичного мислення та якісно нових моделей співробітництва.

Файли

Схожі дисертації