071 Облік і оподаткування

0823U101573

Музичук Мар’яна Іванівна

укаапро рреоно

0823U101069

Жидкова Вікторія Вікторівна

Бухгалтерський облік витрат на розкривні роботи при добуванні корисних копалин

0823U100860

Кулик Андрій Андрійович

Оцінка, облік і аналіз об’єктів основних засобів у воєнний та післявоєнний періоди

0823U100770

Собакар Маргарита Вікторівна

Облікова політика нематеріальних активів у системі управлінського обліку.

0823U100537

Шевчук Наталія Станіславівна

Інтегрована звітність в управлінні аграрними підприємствами.

0823U100429

Бакаляр Дмитро Геннадійович

Організація та удосконалення обліково-аналітичної системи для забезпечення економічної безпеки підприємства

0823U100382

Жук Наталя Тарасівна

Аналіз фінансової безпеки підприємств харчової промисловості

0823U100362

Чижикова Олена Володимирівна

Обліково-аналітичне забезпечення контролю трансфертного ціноутворення

0823U100242

Грищук Ганна Валеріївна

Облік витрат і контроль собівартості продукції рослинництва

0823U100050

Лукова Ольга Степанівна

Облік фінансових інструментів та його експертна верифікація.

0823U100005

Адамська Ірина Євгенівна

Облік і аналіз в процесі формування креації вартості підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі в Україні)

0822U100656

Захаров Дмитро Миколайович

Обліково-аналітичне забезпечення управління соціальним капіталом

0822U100237

Лоскоріх Габріелла Людвиківна

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ

0822U100231

Прозоров Денис Вікторович

Обліково-аналітичне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємств

0822U100148

Каміл Анастасія Валеріївна

Облікове забезпечення контролінгу на підприємстві торгівлі

0821U102975

Аверкин Яків Федорович

Управлінський облік звичайної діяльності підприємств пивоварної промисловості

0821U102966

Гріненко Юлія Ігорівна

Аудит трансфертного ціноутворення на підприємствах

0821U102965

Дядюн Олена Олександрівна

Облік і аудит нематеріальних активів підприємств в умовах сталого розвитку

0821U102740

Краснікова Наталія Григорівна

Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я

0821U102678

Пацарнюк Олексій Васильович

Аудит та аналіз інноваційної діяльності підприємств

0821U102538

Псьота Вікторія Олександрівна

Обліково-аналітичне забезпечення публічних закупівель в закладах освіти державного сектору

0821U102411

Стовпова Анна Сергіївна

Облік і аудит розрахунків електронними грошима

0821U102137

Яцик Тетяна Валеріївна

Облік, контроль та оподаткування операцій з криптоактивами.

0821U102028

Бурдик Олена Юріївна

Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства

0821U102020

Дзюба Тетяна Ігорівна

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств.

0821U101949

Роєва Ольга Сергіївна

Облік і аудит запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємства

0821U101692

Коптєва Ольга Вікторівна

Організаційно-економічний механізм податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

0821U100844

Буднік Ірина Володимирівна

Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами

0821U100771

Черешневий Олександр Ігорович

Облік необоротних матеріальних активів в бюджетних установах.

0821U100585

Петров Павло Павлович

Обліково-аналітичне забезпечення управління змінами в казначействі банку

0821U100272

Жолобецька Марина Борисівна

Організація бухгалтерського обліку як передумова забезпечення сталого розвитку підприємства

0821U100123

Павлік Ірина Євгенівна

"Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки України"

0820U100580

Мельник Ольга Сергіївна

Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві

0820U100511

Грицишин Анна Володимирівна

Облік і аналіз логістичної діяльності підприємств кондитерської промисловості

0820U100509

Потійко Світлана Вікторівна

Обліково-аналітичне забезпечення страхування сільськогосподарських підприємств.

0820U100337

Погрібняк Дарина Сергіївна

Організація бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об'єднанням підприємств.

0820U100302

Тростенюк Тетяна Михайлівна

Управлінський облік у державних закладах вищої освіти України

0820U100077

Сніткіна Ірина Анатоліївна

Аналітичне забезпечення управління платоспроможністю підприємства

0820U100062

Калітенко Дарина Олександрівна

Фінансова звітність та її аналітична інтерпретація