273 Залізничний транспорт

0823U101070

Кошель Олексій Олександрович

Прогнозування залишкового ресурсу та продовження строку експлуатації несівних конструкцій спеціального рухомого складу залізничного транспорту

0823U100575

Неведров Олександр Вікторович

Розвиток теоретичних основ інтелектуальних систем керування локомотивом

0822U100282

Помазан Данило Павлович

Підвищення енергоефективності системи «тепловий двигун – тяговий електропривод» тепловоза

0821U103024

Прокопенко Павло Миколайович

Підвищення безпеки руху вантажних вагонів зі зменшеною тарою шляхом удосконалення засобів і підходів проведення ходових випробувань

0821U101695

Козік Юрій Григорович

Поліпшення експлуатаційної надійності тягових електричних машин локомотивів

0821U100679

Фоміна Анна Миколаївна

Удосконалення конструкцій вантажних вагонів шляхом розроблення їх мультифункціональних складових

0419U003750

Кузишин Андрій Ярославович

Удосконалення методів визначення основних динамічних показників моторвагонного рухомого складу на стадії проектування