015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

0823U101544

Могильна Юлія Іванівна

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ НЕФОРМАЛЬНУ ОСВІТУ

0823U101542

Лященко Віра Михайлівна

Формування професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в умовах післядипломної освіти

0823U101532

Коваль Діана Володимирівна

Формування реалістичних професійних домагань майбутніх психологів у процесі магістерської підготовки.

0823U101531

Андрєєв Віталій Олександрович

Розвиток навичок професійного спілкування викладачів коледжу мистецького спрямування в умовах методичної роботи

0823U101530

Кожухова Хана Володимирівна

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до використання цифрових технологій в професійній діяльності

0823U101529

Казакевич Олена Ігорівна

Формування лідерської компетентності майбутніх маркетологів у процесі міждисциплінарної підготовки

0823U101524

Тимченко Марина Юріївна

Формування творчих здібностей майбутніх дизайнерів засобами художньо-проектної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін

0823U101457

Середіна Інна Анатоліївна

Формування підприємницької компетентності майбутніх бакалаврів з економіки підприємства у процесі фахової підготовки

0823U101456

Онищенко Алла Петрівна

Розвиток професійної компетентності кваліфікованих робітників у процесі курсової підготовки в навчальних центрах підприємств сфери послуг

0823U101440

Пилипенко Ольга Сергіївна

Формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики

0823U101435

Мінтій Михайло Михайлович

Підготовка майбутніх викладачів STEM-дисциплін до застосування технологій доповненої реальності у професійній діяльності

0823U101372

Чепелевська Марія Миколаївна

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців туристичної галузі засобами інноваційних технологій.

0823U101364

Ільніцька Тетяна Сергіївна

Підготовка майбутніх фахівців сестринської справи в умовах цифровізації освіти медичних коледжів.

0823U101217

Ставнича Наталя Олександрівна

Формування готовності майбутніх фахівців з міжнародного права до застосування проективних технологій у професійній діяльності

0823U101188

Клєопа Ірина Анатоліївна

Формування математичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерної галузі в умовах змішаного навчання

0823U101088

Кравчук Надія Леонідівна

Формування компетентності працівників загальної середньої освіти в сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності в процесі підвищення кваліфікації

0823U101010

Діда Галина Анатоліївна

Формування у студентів медичних коледжів готовності до особистісно-професійного саморозвитку засобами інформаційних технологій.

0823U100955

Бухун Іван Григорович

Формування технологічної компетентності курсантів у навчально-виробничих майстернях військового закладу вищої освіти

0823U100897

Дученко Анна Василівна

Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки

0823U100845

Курило Ольга Юріївна

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

0823U100823

Олексенко Каріна Борисівна

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища

0823U100814

Файермен Олена Олександрівна

Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до соціальної підтримки батьків дітей з особливими потребами

0823U100813

Лавніков Олег Артурович

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх перекладачів на засадах міждисциплінарної інтеграції

0823U100812

Шаравара Володимир Володимирович

Формування тактично-стратегічної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти

0823U100621

Токар Любов Петрівна

Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі

0823U100547

Михнюк Сергій Вікторович

Підготовка соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін

0823U100489

Кулаковський Олександр Миколайович

Формування компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у випускників педагогічних закладів вищої освіти

0823U100461

Гилярська Ольга Іванівна

Формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах

0823U100460

Євдоченко Олена Сергіївна

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх хіміків у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти

0823U100284

Роїк Юлія Віталіївна

Підготовка майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва до застосування етнодизайну кераміки у професійній діяльності.

0823U100277

Кьоберлайн-Керлер Ріхард Юрген

Формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу

0823U100274

Титаренко Віталій Васильович

Формування фахової компетентності кваліфікованих робітників з виконання художньо-оформлювальних робіт у закладах професійної освіти

0823U100248

Сорочан Марина Петрівна

Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти.

0823U100208

Коровій Дар'я Миколаївна

Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в умовах змішаного навчання

0822U101025

Левицька Анна Іванівна

Формування готовності майбутніх лікарів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності

0822U100897

Собчук Анна Адамівна

Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзивної ранньої шкільної освіти в Польщі

0822U100892

Турко Богданна Богданівна

Професійна підготовка асистента вчителя у навчальних закладах Канади

0822U100875

Галюка Ольга Степанівна

Формування соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці

0822U100647

Гриняєва Наталя Миколаївна

Формування професійно-орієнтованої іншомовної компетентності молодших спеціалістів сфери обслуговування.

0822U100627

Мирошніченко Віталій Олександрович

Формування мотивації студентів до фізичного виховання у освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти

0822U100623

Чжан Вей ...

Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у системі неперервної освіти засобами цифрових технологій

0822U100575

Кірюха Катерина Ігорівна

Формування громадянської відповідальності учнівської молоді в умовах підготовки до майбутньої професійної діяльності

0822U100562

Ху Юе ...

Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до дизайнерської діяльності засобами продуктивних технологій

0822U100561

Федченко Каріна Олегівна

Формування ціннісного ставлення до здоров'я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище

0822U100554

Дороніна Ольга Валеріївна

Підготовка педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії

0822U100504

Юзик Марія Антонівна

Формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі педагогічних закладів фахової передвищої освіти України

0822U100503

Шелепницька Наталія Михайлівна

Формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в закладах вищої освіти Польщі

0822U100473

Карась Олена Дмитрівна

Формування мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного навчання з документознавства у фаховій підготовці

0822U100432

Лян Цзе ...

Формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у професійній підготовці

0822U100415

Охременко Сергій Володимирович

Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі з використанням онлайн-технологій.

0822U100408

Мазур Іван-Станіслав Володимирович

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до розробки та застосування інтелектуальних систем машинного зору.

0822U100394

Огуй Світлана Володимирівна

Формування організаційно-методичної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі професійної підготовки

0822U100391

Юй Хайюй ...

Формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії у професійній підготовці

0822U100306

Науменко Станіслав Сергійович

Організація професійного навчання обдарованих учнів у школах КНР

0822U100090

Лі Чжухуа ...

Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки

0821U103054

Горшкова Галина Володимирівна

Формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ в професійній діяльності

0821U103044

Варава Ірина Павлівна

Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків-програмістів

0821U103043

Піддубцева Ольга Ігорівна

Формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування

0821U103036

Лі Сяося ...

Формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти

0821U103029

Яблуновська Катерина Олександрівна

Розвиток екологічної компетентності майбутніх викладачів спеціальних дисциплін закладів професійної освіти аграрної галузі.

0821U103016

Стрілець Олександр Іванович

Професійна підготовка майбутніх токарів за дуальною формою освіти.

0821U102957

Блохіна Валентина Юріївна

Підготовка практичних психологів до управління розвитком професійної групи на засадах тимбілдингу

0821U102956

Феднова Ірина Миколаївна

Розвиток готовності вихователів до просвітницько-консультативної діяльності з батьками у системі методичної роботи закладу дошкільної освіти

0821U102955

Шаравара Віктор Володимирович

Формування прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у процесі фахової підготовки

0821U102954

Бабкін Владислав Володимирович

Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук засобами проєктних методів навчання

0821U102930

Ябуров Максим В’ячеславович

Формування іншомовної компетентності майбутніх економістів в умовах неформальної освіти

0821U102929

Вороненкова Тетяна Олександрівна

Формування комунікативної компетентності у майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

0821U102928

Лютий Володимир Миколайович

Формування мовної компетентності у офіцерів військових частин Національної гвардії України в процесі дистанційного навчання

0821U102927

Хмарна Лілія Віталіївна

Формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти

0821U102916

Ворохаєв Олександр Анатолійович

Підготовка майбутніх соціальних працівників до викладання здоров’язбережувальних дисциплін в умовах магістратури

0821U102913

Незамай Мар’яна Ігорівна

Формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб.

0821U102910

Кудярська Тетяна Романівна

Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до впровадження активних форм педагогічної взаємодії в умовах інклюзивного навчання.

0821U102889

Сіладі Василь Васильович

Іншомовна підготовка майбутніх учителів із застосуванням навчальних стратегій у професійних школах Угорщини

0821U102884

Однорог Галина Володимирівна

Розвиток ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю засобами інтерактивних технологій.

0821U102876

Годун Володимир Петрович

Розвиток творчого потенціалу майбутніх автомеханіків у коледжах.

0821U102803

Дідух Віталія Віталіївна

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з учасниками освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства.

0821U102799

Бражанюк Андрій Олександрович

Формування професійної культури майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів у процесі фахової підготовки

0821U102772

Охріменко Олена Вікторівна

Професійна підготовка майбутніх бакалаврів спеціальної освіти до використання цифрових технологій в умовах інклюзивного освітнього простору

0821U102744

Сорока Валерій Вікторович

Формування готовності майбутніх майстрів виробничого навчання до застосування цифрових технологій у професійній діяльності

0821U102737

Довга Мирослава Мирославівна

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, що потребують правового забезпечення.

0821U102697

Калашнік Микола Миколайович

Формування акмеологічної компетенції у майбутніх судноводіїв в процесі професійної підготовки.

0821U102654

Ван Сяофей ...

Реалізація індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в Китайській народній республіці

0821U102575

Соколов Дмитро Олександрович

Формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до культурно-освітньої роботи в закладах позашкільної освіти

0821U102532

Стахова Інна Анатоліївна

Формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності в початковій школі

0821U102489

Сіциліцин Юрій Олександрович

Формування готовності майбутніх інженерів-програмістів до використання паралельних обчислень у професійній діяльності

0821U102406

Лі Вейхуа ...

Формування лінгвокультурної компетентності студентів ЗВО України та Китаю в умовах глобалізації

0821U102303

Гасанова Антоніна Сергіївна

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності

0821U102252

Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна

Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки

0821U102243

Семенов Євген Костянтинович

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій

0821U102241

Зубко Віта Сергіївна

Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету

0821U102195

Лайчук Андрій Миколайович

Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до розвитку морально-вольових якостей учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0821U102113

Бальоха Альона Сергіївна

Формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктної дидактики

0821U102105

Бегун-Трачук Лариса Олександрівна

Педагогічні умови запобігання професійному вигоранню майбутніх викладачів мистецьких дисциплін

0821U101994

Єжокіна Юлія Іванівна

Формування правової культури кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти морського профілю.

0821U101847

Орду Катерина Сергіївна

Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці

0821U101831

Недашківський Руслан Михайлович

Формування професійної компетентності майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва

0821U101825

Горбан Євдокія Іванівна

Розвиток професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в міжкурсовий період підвищення кваліфікації.

0821U101784

Малишева Махира Хайдарівна

Підготовка фахівців готельного господарства і туризму у професійних школах Туреччини.

0821U101771

Острога Марія Михайлівна

Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності.

0821U101726

Ібрагімова Людмила Анатоліївна

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ