023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

0823U101722

Дацюк Наталія Михайлівна

Сакральне мистецтво в оздобленні храмів Тернопільщини ХХ – початку ХХІ століття.

0823U101455

Луговська Анна Едуардівна

Інституції сучасного мистецтва у виставковій практиці України (початку 1990-х – 2020 років)

0823U101371

Стрельцова Марина Володимирівна

Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ століть

0823U101260

Тимошенко Наталя Іванівна

"Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ століття (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)". Ключові слова: Україна, Тарас Шевченко, художник, традиція, народне малярство, народна творчість, народна картина, жанр, терміни, листівка, рисунок, мистецтвознавче дослідження, Григорій Ксьонз, Панас Ярмоленко.

0823U101227

Луцишина Дарія Володимирівна

Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років

0823U101208

Щевйова Уляна Дмитрівна

Вхідні простори житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: стильові та художні особливості оздоблення

0823U101197

Кукіль Лідія Любомирівна

Маскарон в архітектурі Львова ХІХ — першої чверті ХХ ст.: типологія, символіка, стилістичні особливості

0823U100731

Барбалат Олександра Володимирівна

Візантійсько києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України

0823U100715

Ситник Ірина Володимирівна

Творча діяльність Тетяни Яблонської у контексті культурно-мистецьких процесів України середини ХХ – початку ХХІ ст.

0823U100601

Попович Катерина Миколаївна

Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950–2020-х років)

0823U100588

Долеско Світлана Валеріївна

Денисюк Жанна ЗахарівнаДенисюк Жанна ЗахарівнамДенисюк Жанна Захарівна

0823U100415

Мячкова Тетяна Олександрівна

Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки

0823U100373

Новікова Ольга Валентинівна

Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів

0823U100359

Кукіль Наталія Олександрівна

Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років.

0823U100272

Балтазюк Ірина Віталіївна

«Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»

0822U100439

Мосендз Оксана Олегівна

Символіка кольору і світла в українському живописі першої третини ХХ ст. в контексті пошуків національного стилю

0822U100438

Осадчий Віктор Володимирович

Художнє життя м. Кременчука кінця ХІХ–ХХ століття

0822U100437

Гу Сінчень ...

Науковий дискурс дослідження традиційного живопису Китаю в європейському та американському мистецтвознавстві

0821U103018

Акрідіна Ганна Володимирівна

Монументально-декоративне мистецтво православних храмів Одеси

0821U102946

Григоров Віктор Олексійович

Стінописи та мозаїки Києва другої половини ХХ століття: трансформація образно-пластичної системи

0821U102827

Шеменьова Юлія Володимирівна

Мурали України у світовому стріт-арті: формотворення, пластичне моделювання, художньо-образні особливості

0821U102705

Пітеніна Валерія Євгеніївна

Стилістичні особливості ілюстрування книжки для дітей в Україні першої третини ХХ століття.

0821U102432

Гетьманчук Сергій Володимирович

Мистецький вистрій репрезентативних приміщень громадських будівель м.Львова другої половини ХІХ ст.

0821U102430

Лотоцька Олена Володимирівна

Технологічні основи реставрації алебастрових виробів в архітектурі та мистецтві

0821U101814

Ван Мінь .....

Донаторський чин у розписах храмового комплексу печер Дуньхуану: типологія, композиція, іконографія, стилістика

0821U101799

Хребтенко Маргарита Сергіївна

Іконопис Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст. Особливості техніки, технології та реставрації

0821U101783

Каменецька Юлія В’ячеславівна

Український екслібрис кінця 1980-х – 2010-х: традиції, трансформація, новітні здобутки