113 Прикладна математика

0823U101575

Падалко Вадим Геннадійович

Методи і алгоритми побудови нечітких діаграм Вороного на основі теорії оптимального розбиття множин

0823U101570

Візінська Ірина Іванівна

Апроксимація початкових і крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь та їх числове моделювання

0823U101541

Рибальченко Олег Валерійович

Моделі та методи маршрутизації безпілотних літальних апаратів

0823U100968

Богданов Олександр Вячеславович

Моделі і методи стохастичної оптимізації та керування у математичній епідеміології

0823U100888

Білий Дмитро Володимирович

Внутрішні та міжфазні тріщини в п’єзоелектричних квазікристалах

0823U100852

Гурін Артем Леонідович

Комбінаторні методи розв'язання задач про математичний сейф на графах та матрицях

0823U100468

Вдовиченко Руслан Олександрович

Розріджено-розподілене подання структур даних у нейронних мережах

0822U101023

Рашитов Богдан Сергійович

Граничнi теореми для загальних процесiв дробового ефекту та iтерованих збурених випадкових блукань

0822U101014

Богун Владислав Анатолійович

Дослідження асимптотичних властивостей випадкових дерев

0822U100874

Пономарчук Богдан Сергійович

Метрична розмірність метричних та ультраметричних просторів з умовами скінченності

0822U100468

Польовий Віталій Євгенович

Моделювання поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах

0821U103007

Яджак Наталія Степанівна

Розроблення моделей росту коротких тріщин у металевих матеріалах за тривалих навантажень та експлуатаційних середовищ

0821U102834

Шаповалова Марія Ігорівна

Оцінка граничного стану двокомпонентного матеріалу з кулястими включеннями та прогнозування надійності конструкції методами комп'ютерного і математичного моделювання

0821U102758

Котов Тарас Олександрович

Робастна стабiлiзацiя та зважене гасiння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

0821U102611

Терещенко Ярослав Васильович

Розробка єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) для розв’язання термодинамічних задач у неоднорідних структурах.

0821U102141

Селютін Євген Кирилович

ФРАГМЕНТАРНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

0821U102140

Ларін Владислав Олегович

Предметно орієнтований підхід до розробки акторних систем.

0821U102004

Столярова Анастасія Валеріївна

Гомогенізація композиційного матеріалу з порожнистими транстропними волокнами

0821U101990

Плашенко Сергій Олександрович

Зв’язані задачі про зворотній вплив деформування на зовнішнє навантаження

0821U101971

Смолянкова Тетяна Миколаївна

Математичне моделювання механічних характеристик волокнистих композитів із різномодульними компонентами

0821U101968

Халанчук Лариса Вікторівна

Структуровані дискретні моделі для розв’язку крайових задач

0821U101876

Яйлимова Ганна Олексіївна

Моделювання екологічних процесів на основі двокрокового симетризованого різницевого алгоритму та супутникових даних

0821U101780

Сапужак Ярослав Ігорович

Моделі та розрахункові методи оцінювання впливу наводнювання металу на довговічність елементів енергетичного обладнання

0821U101714

Орленко Сергій Петрович

Динаміка тришарових оболонок обертання з дискретно неоднорідним заповнювачем

0821U101093

Стовба Віктор Олександрович

Субградієнтний метод з кроком Поляка у перетвореному просторі

0821U100798

Сапон Микола Миколайович

Динаміка трубопроводу з рідиною, що здійснює обертальний рух

0821U100560

Тимошенко Андрій Анатолійович

Оптимальне точкове керування переносом маси у пористих середовищах.

0821U100532

Ільницький Григорій Іванович

Математичне моделювання епідеміологічних та клініко- лабораторних проявів туберкульозу

0821U100328

Луньова Марія Валентинівна

Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах

0821U100202

Остос Олександр Хосейович

Зв’язана термомеханічна поведінка еластомерних елементів конструкцій із початковими напруженнями при циклічному навантаженні

0821U100184

Троценко Ярослав Павлович

Динамічні характеристики течії рідини в каналах змінного перерізу

0821U100140

Сенько Альона Володимирівна

Розв’язання двовимірних задач руйнування при повзучості на основі схеми МСЕ

0820U100606

Вережак Ганна Петрівна

Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь у просторах типу S.

0820U100086

Берчун Ярослав Олександрович

Математичне та експериментальне моделювання протяжних систем

0820U100074

Лавренюк Микола Сергійович

Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу

0819U000003

Петров Олександр Дмитрович

Моделювання термомеханічної поведінки матеріалів з пам’яттю форми