014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

0823U101683

Хе Їн ...

Формування методичної компетентності майбутніх викладачів фортепіано в процесі ансамблевого музикування

0823U101678

Го Цзюнь Г.

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування культурної компетентності школярів засобами інноваційних мистецьких технологій

0823U101673

Лоу Яньмей Л.

Формування музично-інтелектуальних умінь здобувачів вищої освіти в процесі фортепіанної підготовки

0823U101498

Ма Цзє М.

Формування тембро-динамічного уявлення в майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки

0823U101490

Вей Іцянь В.

Формування навичок міжособистісної взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі ансамблевого музикування

0823U101417

Сидоренко Юлія Олександрівна

Методика вивчення літературних творів із міфологічними структурами експліцитного типу на уроках української літератури в 9–11 класах

0823U101392

Івахно Наталія Олексіївна

Методика поглибленого вивчення учнями 10-11 класів власних назв у літературних творах

0823U101348

Чжан Ї. ..

Формування виконавської майстерності магістрантів музичного мистецтва у процесі співацького навчання

0823U101347

Цюй Ге ...

Формування мотивації до навчально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах синергетичного підходу

0823U101346

Сюй Цін ...

Формування евристичного мислення магістрантів з хорового диригування педагогічних університетів

0823U101055

Ма Ши М.

Методика формування системного уявлення про національну музичну культуру в майбутніх учителів музичного мистецтва

0823U101048

Цуй Шилін Ц.

Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах міждисциплінарної координації

0823U101037

Хе Цзінї Х.

Формування художньо-проєктувального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки

0823U100847

Го Яньжань Г.

Формування педагогічно-інтерпретаційної майстерності майбутніх викладачів вокалу

0823U100447

Го Сяофен ...

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-фахової та диригентсько-хорової діяльності за поліфункціональним підходом

0823U100444

Сюй Сінчжоу ...

Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки

0823U100367

Го Яньцзюнь ...

Формування художньо-дидактичної компетентності майбутніх викладачів вокалу

0823U100365

Ю_ Янь ...

Формування художньо-образних репрезентацій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва засобами фортепіанних програмних творів

0822U101024

Юй Хенюань ...

Формування вокально-виконавської майстерності китайських студентів в умовах інтернаціоналізації освітнього простору

0822U101005

Юйань Шаоцян ...

Формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах здоров’язбережувальних технологій

0822U100648

Легка Людмила Володимирівна

Методика навчання основ квантової інформатики учнів ліцеїв.

0822U100644

Лукіянчук Валентин Леонідович

Розвиток координаційних здібностей учнів початкової школи з порушенням постави на уроках фізичної культури

0822U100624

Ао Денгаова ...

Формування фахового самоставлення майбутніх учителів музичного мистецтва у системі неперервної освіти

0822U100572

Ван Хайлун ...

Методика формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хоровими колективами

0822U100552

Магдич Тетяна Павлівна

Формування громадянської компетентності учнів ліцею в процесі навчання української мови

0822U100548

Ван Цзисі ...

Методика підготовки майбутнього вчителя музики до керівництва інструментальним ансамблем у спеціалізованих музичних закладах

0822U100547

Ван Юаньсінь ...

Формування музично-ритмічної компетентності майбутніх учителів музики та хореографії

0822U100546

Тянь Лінь ...

Методика формування вокально-технічних умінь майбутнього вчителя музики у процесі фахового навчання

0822U100545

Хоу Їмей ...

Методика особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики

0822U100543

Чжан Цзянань ...

Методика формування світоглядної культури майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного навчання

0822U100541

Пен Юй ...

Методика формування творчих умінь у майбутніх викладачів вокалу

0822U100524

Гайда Василь Ярославович

Методична система формування самоосвітньої компетентності з фізики учнів основної школи в освітньому середовищі сталого розвитку

0822U100522

Ван Біньбінь ...

Формування транскультурної компетентності майбутніх магістрів музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки

0822U100517

Чжан Сіньюань ...

Формування прогностичних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки

0822U100511

Сє Ліфен ...

Методика розвитку виконавської волі майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки

0822U100510

Ван Чуньцзе ...

Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до застосування музично-шумових інструментів в освітньому процесі

0822U100472

Тао Жуй ...

Методика формування художньо-педагогічної майстерності майбутніх викладачів вокалу

0822U100458

Ван Чуньцзе ...

Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до застосування музично-шумових інструментів в освітньому процесі

0822U100456

Рутковська Олена Миколаївна

Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання

0822U100454

Пань Шен ...

Методика формування художньо-педагогічної освіченості майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки

0822U100425

Рутковська Олена Миколаївна

Методика організації позаурочної робти учнів з трудового навчання

0821U103042

Чжан Бо ...

Формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у процесі підготовки до вокально-хорової роботи зі старшокласниками

0821U103040

Клєщ Аліна Олександрівна

Методика формування домінантної уваги майбутнього вчителя музики в процесі ансамблево-інструментальної підготовки.

0821U103039

Чжу Юньжуй ...

Формування художньо-пізнавальної компетентності майбутніх викладачів вокалу засобами інноваційних технологій

0821U102833

Хольченкова Наталія Миколаївна

Педагогічні умови здоров’язбереження молодших підлітків засобами сучасного танцю в закладах позашкільної освіти

0821U102829

Дячук Наталія Михайлівна

"Формування англомовної аудитивної компетентності учнів старших класів закладів загальної середньої освіти"

0821U102571

Чжан Чун ...

Методика формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі вокально-хорового навчання

0821U102568

У.. Цзяньцінь ...

Формування умінь самостійної роботи підлітків у процесі фортепіанного навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах

0821U102524

Маєвська Ольга Миколаївна

Методика формування художньо-практичної компетентності учнів 5-7 класів засобами образотворчого мистецтва та дизайну

0821U102473

Козирод Ольга Геннадіївна

Методика навчання учнів технічному моделюванню у закладах позашкільної освіти

0821U102369

Пен Сіюе ...

Методика формування тембрового слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання

0821U102253

Мілян Роксолана Степанівна

Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи

0821U102179

Цапенко Марина Василівна

Формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики

0821U102107

Сюй Вейвей ...

Методичні засади формування виконавської стабільності магістрантів музичного мистецтва у процесі вокального навчання

0821U102007

Гостра Катерина Вікторівна

Методика роботи з прецедентними феноменами культури під час навчання російської мови в основній школі

0821U101076

Чен Хань ...

Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування національної культури школярів засобами народно-пісенної творчості

0821U100970

Задворний Богдан Русланович

Методика розвитку гнучкості дівчат старшого шкільного віку засобами стретчингу

0821U100924

Ображей Ольга Євгеніївна

Технологія прискореного навчання плавання молодших школярів в умовах літніх оздоровчих таборів

0821U100884

Джумеля Андріана Зеновіївна

Формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії засобами пластичного інтонування

0821U100721

Тінькова Дар’я Сергіївна

Методика навчання стереометрії учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю

0821U100621

Варварук Мар’яна Мирославівна

Методика формування діалогічної компетентності молодших школярів засобами українського фольклору .

0821U100599

Ляо Бінь ...

Методика формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної мистецької освіти

0821U100598

Чжан Танлінь ...

Формування культури самоосвіти майбутніх учителів музичного мистецтва у вокально-хоровому навчанні

0821U100492

Халілова Аділе Ернестівна

Методичні основи доінструментальної підготовки дітей дошкільного віку

0821U100400

Кулага Тетяна Олександрівна

Формування сучасного естрадного вокально-виконавського тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової мистецької освіти

0821U100280

Чжу Цянь ...

Формування готовності майбутнього вчителя музики до навчання школярів сольного співу

0821U100255

Ван Лу ...

Підготовка майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування художньо-естетичного світосприйняття особистості засобами фортепіанної музики

0821U100254

Москва Олена Миколаївна

Формування технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки

0821U100176

Маковський Денис Олексійович

Методика формування здатності до розуміння музики в учнів початкової школи на уроках мистецтва

0821U100144

Шевченко Анастасія Сергіївна

Формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу

0821U100002

Гоменюк Ольга Ярославівна

"Розвиток методики навчання германських мов на Буковині (перша половина ХХ ст.)"

0820U100480

Катеринюк Галина Дмитрівна

Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи

0820U100454

Чень Чень ...

Методика формування презентаційних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки

0820U100449

Гао Юань ...

Методика розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки

0820U100319

У. Сюань У.

Підготовка майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування вокальної культури школярів засобами технології партисипації

0820U100305

Чжоу Є. Ч.

Проєктування фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування художньо-емоційного досвіду школярів

0422U100120

Рутковська Олена Миколаївна

Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання