15 Фармацевтичні науки

0821U101170

Підлісний Олексій Вікторович

Розробка складу та технології м`якого лікарського засобу у формі крему з цефазоліном, декаметоксином та бензокаїном для потреб медичної служби Збройних Сил України

0599U000401

Комісаренко Андрій Миколайович

Пошук, виділення, хімічне дослідження природних карденолідів, терпеноїдів, фенілпропаноїдів та речовин, що їх супроводжують

0599U000400

Кисличенко Вікторія Сергіївна

Фармакогностичне вивчення представників родини Агрусові, Бруслинні, Ранникові і розробка на їх основі лікарських засобів

0599U000282

Тихонова Світлана Олександрівна

Розробка складу та технології лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва

0599U000208

Загорій Володимир Антонович

Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів і умовах впровадження правилGMP на фармацевтичному підприємстві.

0598U000058

Трохимчук Виктор Васильевич

Физико-химические превращения лекарственных средств специального назначения под влиянием поражающих факторов современного оружия и методики их обнаружения

0597U001018

Подпружников Юрий Васильевич

Применение неселективных методов и теории информации в контроле качества лекарственных препаратов

0597U000352

Геращенко Игорь Иванович

Физико-химическое обоснование, разработка и изучение новых лекарственных средств на основе высокодисперсного кремнезема

0597U000289

Ветютнева Наталия Александровна

0597U000161

Бондарь В.С.

Исследование и совершенствование вспомогательных процессов при производстве готовых лекарственных средств

0596U000743

Шаповалова Виктория Алексеевна

Создание детских лекарственных на основе известных фармакологических субстанций

0596U000543

Борщевская Марина Ильинична

Исследование и разработка органопрепаратов на основе физиологически активных комплексов амниона человека и пантов оленей

0596U000322

Шульга Иван Сергеевич

Синтез, строение и биологическая активность производных бензойной, антраниловой кислот и акридина

0596U000117

Будникова Татьяна Николаевна

Разработка состава и технологии твердых лекарственных форм на основе фенольного гидрофобного препарата прополиса

0594U000204

Гордиенко Виктор Григорьевич

Исследование структуры природных гликозидов и других соединений методом спектроскопии протонного магнитного резонанса

0594U000090

Левин Михаил Григорьевич

Некоторые вопросы теории жидкостной хроматографии и рационального использования высокоэффективной жидкостной хроматографии в контроле качества лекарственных средств

0593U000585

Зоря Борис Петрович

Разработка способов анализа для некоторых групп биологически активных веществ с использованием поликарбонильных реагентов и спектрофотометрии на видимом участке

0593U000271

Коваленко Сергей Николаевич

Синтез, строение и свойства двух- и трехзвенных ансамблей циклов с терминальными кумариновыми звеньями

0593U000085

Григорьева Анна Саввична

Координационно-химические аспекты оптимизации фармакологических особенностей лекарственных средств классов противовоспалительных соединений и симпатомиметических катехоланов

0593U000084

Штейнгарт Марк Вольфович

Исследования и разработка методов оптимизации физико-химических особенностей и технологии таблетирования лекарственных препаратов

0593U000038

Трискач Владимир Йосипович

Синтез и исследование биологически активных производных (арил)гетериламидов щавелевой и малоновой кислот

0523U100081

Сафонов Андрій Андрійович

Синтез, перетворення, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 1,2,4-триазолу, які містять тіофен-2-ілметильний замісник

0523U100030

Бігдан Олексій Антонович

Синтез, хімічна модифікація та біологічні властивості 3-, 4-, 5-тризаміщених-1,2,4-триазол-3-тіонів

0521U102082

Мельник Галина Миколаївна

Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології рідких та м’яких лікарських форм в умовах аптек

0521U101994

Савченко Леся Петрівна

Науково-методологічні підходи до забезпечення якості мазей аптечного виготовлення

0521U101897

Тарасенко Вікторія Олександрівна

Науково-практичне та експериментальне обґрунтування складу та технології антимікробних лікарських засобів з анестезуючою дією для потреб медичної служби Збройних сил України

0521U101676

Сліпченко Галина Дмитрівна

Наукове та експериментальне обґрунтування створення лікарських засобів на основі рослинної сировини та екстракту шоломниці байкальської

0521U101625

Бородіна Наталія Валеріївна

Фармакогностичне дослідження рослин родини вербові та створення на їх основі лікарських засобів

0521U101567

Тригубчак Оксана Володимирівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування створення і дослідження комбінованих твердих лікарських форм

0521U101281

Назаркіна Вікторія Миколаївна

Теоретико-прикладне обґрунтування соціально-економічної системи ціноутворення на лікарські засоби на засадах оцінки технологій охорони здоровʼя

0521U101280

Братішко Юлія Сергіївна

Теоретичні та практичні підходи до управління системою соціальної відповідальності у фармації

0521U101272

Зуйкіна Світлана Сергіївна

Теоретичне обґрунтування та розробка комбінованих лікарських препаратів для лікування мастопатії на основі лікарської рослинної сировини

0521U101270

Голік Микола Юрійович

Створення нових діуретиків на основі похідних хінолону-2

0521U101262

Варинський Борис Олександрович

Хроматографічне та мас-спектрометричне визначення активних фармацевтичних інгредієнтів – похідних 3-тіо-1,2,4-тріазолу в лікарських засобах та біологічних об’єктах

0521U101205

Струс Оксана Євгенівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування комплексного використання сапропелів для створення лікарських, ветеринарних та косметичних засобів

0521U101189

Семченко Катерина Валентинівна

Теоретичне та наукове обґрунтування фармацевтичної розробки комбінованих лікарських препаратів для комплексного лікування гельмінтозів системи травлення

0521U101167

Петровська Людмила Станіславівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання сучасних поверхнево-активних речовин у технології лікувально-косметичних засобів

0521U101164

Хромильова Ольга Володимирівна

Розробка та стандартизація фіксованих комбінованих нейрометаболітотропних церебропротекторів на основі комбінацій похідних 1,2,4-триазолу з аліфатичними трансмітерними амінокислотами

0521U101163

Северіна Ганна Іванівна

Синтез та фізико-хімічні характеристики ЦНС-агентів серед похідних піримідин-4-ону та піримідин-2(4)-тіону

0521U100918

Левицька Оксана Романівна

Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі медикаментозного забезпечення хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу

0521U100909

Гоцуля Андрій Сергійович

Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряду N- та S-заміщених 1,2,4-триазол-3-тіолу, які містять ядро піролу, піразолу, пурину та ксантину.

0521U100907

Щербина Роман Олександрович

Спрямований синтез, вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей нових похідних 4-R-5-(морфолінометил)-3-тіо-1,2,4-триазолів

0521U100870

Крищишин-Дилевич Анна Петрівна

4-Тіазолідинони та споріднені гетероцикли в дизайні протипаразитарних та протипухлинних агентів як поліфармакологічних лікоподібних молекул.

0521U100371

Шанайда Марія Іванівна

Фармакогностичне дослідження представників підродини Nepetoideae Burnett. родини Lamiaceae Martinov як джерела одержання лікарських засобів

0521U100113

Гудзь Наталія Іванівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, технології і дослідження глюкозолактатних розчинів для перитонеального діалізу

0521U100063

Гала Лілія Олексіївна

Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування

0521U100046

Соловйов Сергій Олександрович

Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій

0520U101405

Ковалевська Інна В’ячеславівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування створення твердих дисперсій при розробці комплексних препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу

0520U101403

Кисличенко Олександра Анатоліївна

Фармакогностичне вивчення рослин для розробки лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань

0520U101402

Сидора Наталя Вячеславівна

Фармакогностичне дослідження представників підродини Amygdaloideae родини Rosaceae L. та створення лікарських засобів на їх основі

0520U100474

Драпак Ірина Володимирівна

Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин на основі п’ятичленних гетероциклів та споріднених гетероциклічних систем для лікування серцево-судинних захворювань

0520U100445

Кузнєцова Вікторія Юріївна

Фармакогностичне дослідження джерел фенілпропаноїдів та розробка лікарських засобів на їх основі для лікування захворювань сечостатевої системи

0519U001882

Федоровська Мар’яна Іванівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології лікарських косметичних засобів на основі рослинних субстанцій для трихології

0519U001808

Ольховська Анжела Борисівна

Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні

0519U001779

Білоус Світлана Богданівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, технології і дослідження лікарських засобів антимікробної дії на основі наноматеріалів

0519U001760

Здорик Олександр Анатолійович

Формування методологічних підходів до фармакопейної стандартизації лікарських засобів аптечного виготовлення

0519U001759

Прокопенко Юлія Сергіївна

Експериментально-теоретичне обґрунтування оптимізації пошуку рослинних протисудомних засобів

0519U001612

Ткаченко Наталя Олександрівна

Наукове проектування системи формування соціально-відповідальних фармацевтичних фахівців на підставі міжнародних стандартів IC CSR-08260008000 ТА ISO 26000:2010

0519U001589

Кухтенко Олександр Сергійович

Методологічні, технологічні, біофармацевтичні аспекти розробки складних екстрактів та лікарських засобів на їх основі

0519U001588

Іванченко Дмитро Григорович

Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості N- та С8-заміщених і конденсованих похідних ксантину

0519U001175

Убогов Сергій Геннадійович

Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування

0519U001055

Кривов'яз Олена Вікторівна

Модель оптимізації медикаментозного забезпечення хворих із глаукомою на основі клініко- та фармакоекономічної оцінки лікування

0519U000525

Пругло Євген Сергійович

Синтез та біологічні властивості 3-S-заміщених 5-Alk- (Ar-, Het-)-4(H)-R-1,2,4-тріазолу

0519U000254

Стадніченко Олександр Вікторович

Наукове обгрунтування та розробка ліпосомальних протипухлинних лікарських засобів на основі іринотекану і оксаліплатину

0519U000253

Полова Жанна Миколаївна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії

0519U000214

Воскобойнік Олексій Юрійович

[1,2,4]Триазино[с]хіназоліни: синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості

0519U000104

Саїдов Нарзулло Бобоєвич

Спрямований синтез біологічно активних речовин в ряду анілідів 4-R-5-R1-1,2,4-тріазол(4Н)-3-ілтіогликолевих кислот.

0519U000077

Логойда Лілія Святославівна

Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних досліджень та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів.

0518U002647

Федосов Андрій Ігоревич

Теоретичне обґрунтування та практичне вирішення проблеми розробки та виробництва лікарських засобів для лікування органів травлення

0518U002542

Літвінова Олена Вячеславна

Теоретичні та науково-практичні підходи до управління інтелектуальними ресурсами розробників і виробників лікарських засобів в умовах інноваційного розвитку

0518U000787

Бурда Надія Євгеніївна

Науково-теоретичні підходи до розробки та дослідження урологічних та проктологічних лікарських рослинних засобів

0518U000786

Карпюк Уляна Володимирівна

Теоретичне та практичне обґрунтування створення, стандартизацiї, виробництва рослинних засобiв кровоспинної та гiпоглiкемiчної дiї

0518U000561

Одинцова Віра Миколаївна

Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 3-(адамантан-1-іл)-1Н- та 3-(адамантан-1-іл)-4R-1H-1,2,4-тріазол-5(4Н)-тіонів

0518U000544

Рибалкін Микола Вікторович

Наукове та експериментальне обґрунтування складу та технології ін’єкційного розчину вакцини «Кандидоцид» для попередження та лікування кандидозу

0518U000450

Зарічкова Марія Володимирівна

Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах

0518U000418

Федченкова Юлія Анатоліївна

Фармакогностичне дослідження рослин родин березові, гарбузові, глухокропивові та створення субстанцій на їх основі

0518U000363

Соловйов Олексій Станіславович

Науково-практичне та теоретичне обґрунтування системи заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських засобів і парафармацевтичної продукції

0517U000471

Дроздова Анна Олександрівна

Науково-практичне обгрунтування складу та технології лікарських засобів антимікробної та сперміцидної дії для гінекології

0517U000429

Власов Сергій Віталійович

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно[2,3-d]піримідинів

0517U000368

Ленчик Лариса Володимирівна

Комплексне фармакогностичне вивчення сировини рослин родини Розові та отримання фітозасобів на їх основі.

0517U000271

Сидоренко Людмила Василівна

Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних

0517U000098

Шаповалов Валентин Валерійович

Судово-фармацевтичні основи пошуку способів фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою в рамках державної концепції протидії наркоманії і наркозлочинності

0517U000064

Зупанець Катерина Олександрівна

Теоретичні та науково-прикладні засади управління клінічними дослідженнями лікарських засобів на місці проведення випробувань

0516U000780

Гуреєва Світлана Миколаївна

Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів

0516U000635

Баюрка Сергій Васильович

Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії

0516U000546

Крутських Тетяна Василівна

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських засобів на основі субстанції альтабор.

0516U000523

Лебединець Вячеслав Олександрович

Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів.

0516U000521

Шпичак Олег Сергійович

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і розробка технології лікарських апіпрепаратів для застосування у спортивній медицині.

0516U000520

Борщевський Геннадій Ілліч

Теоретичне обґрунтування та розробка ліпосомальних лікарських препаратів у формі ін’єкційного розчину та спрею на основі нанобіотехнології.

0516U000500

Леонтьєв Дмитро Анатолійович

Створення системи фармацевтичних стандартних зразків в Україні

0516U000499

Криворучко Олена Вікторівна

Фармакогностичне дослідження представників родин Розові та Деренові як джерел одержання лікарських засобів

0516U000396

Олійник Петро Володимирович

Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій

0516U000323

Рухмакова Ольга Анатоліївна

Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня.

0516U000192

Клименко Ліна Юріївна

Комплексний підхід до розробки та валідації методик кількі-сного визначення аналітів у біологічних рідинах в хіміко-токсикологічному аналізі.

0516U000122

Унгурян Ліана Михайлівна

Науково-практичне обґрунтування концепції фармацевтичної допомоги населенню на засадах логістичного обслуговування

0516U000047

Яковенко Володимир Костянтинович

Науково-теоретичне обґрунтування підходів до управління якістю при розробці та виробництві рослинних лікарських засобів

0516U000036

Бобкова Лариса Станіславівна

Синтез, властивості та взаємозв'язок "структура - активність" в ряду похідних піридину та його аналогів

0515U000576

Гриценко Віта Іванівна

Наукове обґрунтування складу та технології лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози.

0515U000575

Куценко Сергій Анатолійович

Наукове обґрунтування складу та технології препаратів для комплексної терапії варикозної хвороби вен

0515U000574

Ільїна Тетяна Василівна

Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та перспективи їх використання в медицині