101 Екологія

0823U101631

Пироженко Євгенія Володимирівна

Підвищення ефективності очищення стічних вод в процесі пивоваріння при реалізації інформативних методів контролю

0823U101236

Глущенко Роман Олександрович

Удосконалення системи дощової каналізації за допомогою "зелених" конструкцій

0823U101120

Стаднік Вероніка Юріївна

Розробка концепції екологічної безпеки дитячих майданчиків урбанізованих територій

0823U101035

Магдійчук Анна Петрівна

Екологічні особливості сукцесії фітоценозів піщаних кар'єрів Правобережного Лісостепу

0823U100992

Волощишин Андрій Ігорович

Екологічний стан природно-технічних геосистем ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну

0823U100926

Жукова Юлія Олександрівна

Екоморфічна організація угруповань макрофауни заплавних ґрунтів у межах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський»

0823U100859

Козак Василина Михайлівна

Трофічна активність лісових видів диплопод Rossiulus kessleri та Megaphyllum kievense за впливу важких металів і пестицидів у лабораторному експерименті

0823U100838

Шамрай Марина Василівна

Оцінка рекреаційно-ландшафтоформуючого дендроресурсу парків урботериторій степової зони

0823U100793

Діденко Павло Володимирович

Еколого-кліматичні чинники масового всихання соснових лісів Житомирського Полісся

0823U100734

Вакуленко Анна Костянтинівна

Зниження екологічних ризиків засолення поверхневих вод концентрованими сольовими відходами

0823U100467

Устименко Володимир Ігорович

Екологічна оцінка біорізноманіття лісового покриву борів природного заповідника «Древлянський» в умовах радіоактивного забруднення

0823U100465

Клименко Владислав Олександрович

Оцінювання впливу несанкціонованого видобутку бурштину на деградацію ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем

0822U100912

Гнатів Ігор Романович

Антропогенна трансформація природних функцій водозбірної екосистеми річки Стрий

0822U100866

Хохлова Людмила Костянтинівна

Роль двостулкових молюсків роду Dreissena у вилученні важких металів з води зрошувальних систем Півдня України

0822U100500

Порохня Микола Федорович

Підвищення екологічної безпеки виробництва очищеного бікарбонату натрію шляхом мінімізації газових та рідинних відходів

0822U100496

Гетта Оксана Сергіївн

Підвищення екологічної безпеки харчових виробництв шляхом очищення та утилізації рідких відходів

0822U100224

Свиридов Юрій Володимирович

Комплексна оцінка та прогнозування якості води української частини річки Дунай з використанням геоінформаційної технології

0822U100064

Тимчук Катерина Юріївна

Артроподоіндикація деструктивних соціальних та агровиробничих впливів на екологічні системи

0821U102944

Умерова Ава Кадріївна

Наземні мікромолюски антропогенно трансформованих екосистем: вплив рекультивації та рекреації

0821U102585

Гаврилюк Лілія В'ячеславівна

Взаємодія фітопатогенних мікроміцетів із рослинами сої в умовах органічного виробництва Центрального Лісостепу України.

0821U102546

Туровнік Юлія Анатоліївна

Формування фітопатогенного мікобіому в агроценозі соняшника в умовах Центрального Лісостепу України

0821U102046

Коцун Вадим Іванович

Катенний комплекс ґрунтів природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»

0821U101667

Бондарєв Дмитро Леонідович

Екологічні детермінанти фенології нересту риб водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»

0821U101666

Власенко Інна Сергіївна

Агроекологічний стан чорноземів типових Правобережного Лісостепу України за впливу просторової неоднорідності водного режиму

0821U100937

Борисенко Микола Миколайович

Вплив умов регульованого стоку на угруповання зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС

0821U100916

Брянкін Сергій Серафимович

Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від пилових викидів хімічних та переробних виробництв

0821U100915

Рикусова Надія Іванівна

Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та утилізації рідких відходів буріння

0821U100910

Брянкін Олександр Серафимович

Підвищення екологічної безпеки металургійних виробництв шляхом очищення, зневоднення та утилізації шламів

0821U100901

Баранова Антоніна Олегівна

Запобігання негативного впливу на довкілля фармацевтичних відходів зі скла

0821U100892

Цитлішвілі Катерина Олександрівна

Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод

0821U100891

Радіонов Микита Павлович

Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування

0821U100346

Соловій Христина Михайлівна

Комбіновані біологічно – адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод

0821U100172

Рабош Ірина Олександрівна

Підвищення екологічної безпеки і моніторинг впливу об’єктів автотранспортної інфраструктури на довкілля

0821U100007

Шквірко Оксана Михайлівна

Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод

0820U100566

Шуриберко Марія Михайлівна

Кондиціонування води для ресурсоефективних екологічно безпечних водоциркуляційних систем.

0820U100515

Оладіпо Мутіу Олатойє

Мінімізація рівня забруднення навколишнього середовища при перевезенні вугілля в напіввагонах

0820U100376

Скляренко Анастасія Вікторівна

Еколого-біологічні особливості зелених насаджень санітарно-захисних зон підприємств Запорізького промислового регіону

0820U100135

Катишева Вікторія В'ячеславівна

Підвищення рівня екологічної безпеки атмосфери поглинанням вуглекислого газу хлорофілвмісними мікроводоростями

0820U100124

Потапенко Олена Валентинівна

Екологічна оцінка територій електричних підстанцій як осередків біологічного різноманіття