Шквірко О. М. Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100007

Здобувач

Спеціальність

  • 101 - Екологія

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.052.023

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

В дисертаційному дослідженні вирішено важливе науково-практичне завдання – встановлення оптимальних умов використання субстрату на основі осадів стічних вод для проведення біологічної рекультивації. Проаналізовано досвід України та світу в утилізації осадів стічних вод. Визначено найпоширеніші способи утилізації осадів стічних вод в Україні та світі. Проаналізовано досвід України та світу у проведенні біологічної рекультивації. Визначено основні напрями біологічної рекультивації в Україні та світі. Проведено лабораторні випробування субстрату з додаванням двох видів природних сорбентів (цеоліту та глауконіту). Встановлено позитивний вплив субстрату з вмістом цеоліту на схожість ячменю звичайного. Відмічено позитивний вплив субстрату з вмістом глауконіту на схожість, ріст та розвиток райграсу. Запропоновано оптимальний склад субстрату для проведення біологічної рекультивації. Ключові слова: утилізація, рекультивація, осад стічних вод, природні сорбенти, цеоліт, глауконіт, ґрунт, субстрат, біоіндикація.

Файли

Схожі дисертації