054 Соціологія

0823U101009

Крижанівська Вікторія Ігорівна

Студентський абсентеїзм в інформаційному суспільстві

0823U100933

Яшкіна Дар’я Дмитрівна

Стиль життя «соло» в умовах (пост)сучасності

0823U100166

Бондаренко Микола Миколайович

Маніпулятивні технології у полі політики як об’єкт соціологічного дослідження

0822U100491

Каритка Валерій Валерійович

Екологічна відповідальність молоді як детермінанта сталого розвитку промислових регіонів: соціологічний вимір (на прикладі Дніпропетровської області).

0822U100298

Москотіна Руслана Юріївна

Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки)

0822U100295

Москотіна Руслана Юріївна

Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки)

0822U100253

Яковенко Аліна Олегівна

"Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: переваги та ризики"

0822U100190

Музильов Олександр Володимирович

Політики образи у конструюванні та відтворенні колективної пам'яті в сучасній Україні

0822U100043

Дикань Богдан Олександрович

Суб’єктність мобільних електронних пристроїв: природа, виробництво, практики

0821U102591

Попова Ольга Олександрівна

Соціальний та культурний капітал як чинник соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в сучасному українському суспільстві.

0821U102006

Чумаченко Денис Сергійович

Соціокультурні і соціально-правові чинники корупційних практик в сучасному українському суспільстві: соціологічний аналіз

0821U101116

Артеменко Анна Броніславівна

Мілітарна ідентичність у контексті соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС