Яковенко А. О. "Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: переваги та ризики"

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100253

Здобувач

Спеціальність

  • 054 - Соціальні та поведінкові науки. Соціологія

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.051.050

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційна робота на тему: «Інституціоналізація електронної освіти у вищій школі України: переваги та ризики» присвячена вивченню та аналізу стану та особливостей становлення соціального інституту електронної освіти в вищій школі України. Об’єктом дослідження є стан інституціоналізації електронної освіти у вищій школі України, предметом - переваги та ризики інституціоналізації електронної освіти у вищій школі України. Мета дисертаційної роботи полягає у концептуалізації соціологічного вивчення переваг та ризиків інституціоналізації електронної освіти у вищій школі України. В роботі були розглянуті різні теоретико-методологічні підходи до вивчення електронної освіти, а також був наданий аналіз електронної освіти у міждисциплінарному дискурсі. Дисертанткою був запропонований розгляд електронної освіти як віртуального комунікативного простору, були виділені різні форми та функції електронної освіти, був наданий перелік ключових переваг та недоліків цієї освітньої моделі. Другий розділ дисертаційної роботи був присвячений вивченню інституційних засад становлення електронної освіти, були розглянуті ключові інституційні концепції та моделі, а також етапи процесу інституціоналізації. В третьому розділі роботи були надані результати дослідження, присвяченого вивченню стану формування електронної освіти у вищій школі України, аналізу каталізаторів та бар’єрів, перспектив, ключових можливостей та ризиків інституціоналізації електронної освіти.

Файли

Схожі дисертації