053 Психологія

0823U101719

Картушинська Антоніна Володимирівна

Особливості психологічного здоров’я жінок репродуктивного віку

0823U101684

Сандал Ольга Сергіївна

Особливості емоційних стилів у осіб з травматичним досвідом

0823U101629

Некіз Тетяна Анатоліївна

Психологічні детермінанти морального вибору в юнацькому віці

0823U101628

Некрасов Андрій Євгенович

Психологічні чинники становлення корпоративної культури майбутніх фахівців

0823U101624

Бужинецька Ксенія Борисівна

Формування навчальної мотивації у старших дошкільників з порушеннями когнітивного розвитку

0823U101601

Лигомина Тетяна Анатоліївна

Соціально-психологічні чинники формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти

0823U101586

Клімаш Тамара Петрівна

Особистісні чинники зміни Я-концепції жінок

0823U101578

Мартиненко Олена Олексіївна

Соціально-психологічні детермінанти обрання молоддю професії економіста

0823U101569

Авраменко Марина Валеріївна

Психологічні детермінанти професійного стресу підприємців сфери тогрівлі

0823U101561

Сохань Ігор Володимирович

Психологічні особливості саморегуляції монетарної поведінки студентів

0823U101556

Лозовий Іван Вікторович

Особистісні та ситуаційні чинники ставлення курсантів військового ЗВО до навчально-професійної діяльності

0823U101513

Мамбетова Арзи Алімівна

Мультикультурні складові сімейних цінностей українського та кримськотатарського юнацтва

0823U101459

Джулай Анастасія Ігорівна

Розвиток емоційного інтелекту практичних психологів в процесі професійної підготовки

0823U101390

Шмарова Наталія Володимирівна

Економічна депривація як чинник фрустрованості потенційних мігрантів

0823U101387

Сколота Едуард Віталійович

Психологічні особливості асертивності майбутніх фахівців соціономічного профілю

0823U101331

Депутатов Владислав Олександрович

Механізми психологічного захисту та копінг-стратегії у формуванні тілесного Я підлітків зі сколіозом

0823U101325

Іоффе Михайло Володимирович

Особливості невербального аспекту спілкування в управлінській діяльності

0823U101297

Черкаська Євгенія Феліксівна

Психологічні особливості емоційної стійкості вчителів з різним досвідом роботи

0823U101278

Ряховська Тетяна Леонідівна

Вплив когнітивно-поведінкової терапії на тривожні стани у хворих на шизофренію

0823U101262

Бойчук Сергій Сергійович

Саморегуляція як чинник життєздатності особистості поліцейських «Корпусу оперативно-раптової дії» (КОРД)

0823U101161

Павленко Марина Сергіївна

Психологічні особливості запобігання мобінгу серед учнів середніх класів

0823U101155

Пилявець Наталія Ігорівна

Когнітивні стилі особистості як чинник формування самозбережувальної поведінки студентської молоді

0823U100943

Стрижак Алла Євгеніївна

Формування соціальної успішності молодших школярів у процесі навчання

0823U100891

Чабань Альона Вячеславівна

Психологічні особливості професійного становлення майбутніх офіцерів ДСНС

0823U100890

Шашенков Дмитро Михайлович

Генезис вітчизняної спеціальності 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах».

0823U100889

Босько Валентина Іванівна

Профілактика емоційного вигорання в екстремальних психологів методами самопізнання і самодопомоги Н. Пезешкіана.

0823U100816

Погоріленко Артур Васильович

Гуманістичні ідеї в законодавстві як детермінанта формування правосвідомості громадян

0823U100769

Діброва Валерія Анатоліївна

Стратегії конструювання особистісного майбутнього внутрішньо переміщеними особами

0823U100729

Пристай Ольга Володимирівна

Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти

0823U100692

Платонов Владислав Максимович

Професіографічний аналіз діяльності фахівців піротехнічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

0823U100691

Казакова Єлизавета Сергіївна

Трансформація ціннісно-смислової сфери особистості під впливом пролонгованої вітальної загрози COVID-19

0823U100677

Тарнавська Олена Вікторівна

Особливості психологічної допомоги підліткам з вегетативними дисфункціями

0823U100582

Московець Людмила Павлівна

Психологічні особливості самореалізації педагогічних працівників літнього віку в умовах зміни діяльності

0823U100549

Кравченко Софія Ігорівна

Соціально-психологічні особливості консолідації політичних груп

0823U100520

Шиковець Сергій Олександрович

Вплив етнолінгвістичної ідентичності на рівень психологічного благополуччя особистості.

0823U100507

Сіроха Лілія Вікторівна

Психологічні особливості криз професійного становлення працівників правничих профеcій

0823U100378

Колобова Ірина Борисівна

Психологічні особливості наративного конструювання особистісного досвіду розлученими жінками

0823U100360

Іллющенко Сергій Юрійович

Рефлексивна компетентність як чинник професійного розвитку офіцера Збройних Сил України

0823U100283

Волинчук Олена Валеріївна

Межі психологічного простору педагогів та студентів

0823U100280

Іванова Олена Сергіївна

Можливості використання сміхотерапії у профілактиці та корекції різних стресових станів особистості

0823U100262

Ватан Юлія Павлівна

Психологічні особливості актуалізації метакогнітивного потенціалу особистості

0823U100260

Бондар Оксана Петрівна

Еколого-психологічні особливості організації ігрового простору дитини дошкільного віку

0823U100246

Рудоманенко Юлія Володимирівна

Психологічні особливості прокрастинації особистості: позитивні та негативні прояви і наслідки

0823U100207

Ордатій Наталія Миколаївна

Особливості впливу екологічної свідомості на психосоматичні дисфункції студентів закладів вищої освіти

0823U100156

Маковський Артем Олегович

Психологічний супровід професійної діяльності прикордонників засобами душпастирства військових капеланів

0823U100094

Бахвалова Аліна Валентинівна

Психологічні детермінанти професійної самооцінки журналіста

0823U100020

Сюй Болунь ...

Детермінанти атрибутивної поведінки особистості

0822U101004

Горенко Мар’яна Вячеславівна

Гендерні особливості формування готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри

0822U100886

Яремчук Регіна Анатоліївна

Психолого-правові засади використання поліграфа в кадровому забезпеченні підрозділів МВС України

0822U100854

Бичкова Світлана Сергіївна

Психолого-правова характеристика позбавлення батьківських прав

0822U100811

Черевичний Сергій Васильович

Психологічні особливості прийняття рішення командиром в умовах невизначеності

0822U100798

Шевченко Вікторія Василівна

Особливості розвитку професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії України на етапі фахової підготовки

0822U100795

Сашуріна Олена Юріївна

Психологічні ресурси особистості працівників Національної поліції України у професійній діяльності

0822U100785

Слурденко Дмитро Олександрович

Особливості самоврядування правоохоронців (на прикладі військовослужбовців Національної гвардії України)

0822U100715

Колесніков Олег Миколайович

Соціально-психологічні чинники розвитку мотивації професійного зростання держслужбовця.

0822U100685

Тягур Любомира Миронівна

Психологічна безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу

0822U100684

Танасійчук Володимир Іванович

Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб

0822U100666

Амурова Яна Володимирівна

Особливості відображення феномену вини в малюнках тату

0822U100664

Євтушенко Вікторія Ігорівна

Характерологічні детермінанти індивідуального стилю професійної діяльності поліцейського

0822U100650

Беспалько Андрій Олександрович

Відновлення копінг-ресурсів учасників бойових дій на етапі психологічної декомпресії.

0822U100525

Чебан Юрій Володимирович

Емоційно-вольовий потенціал висококваліфікованих веслувальників на байдарках і каное

0822U100367

Бончук Наталія Володимирівна

Психологічна готовність старшокласників до творчої діяльності.

0822U100364

Соловова Тетяна Іванівна

Особливості розвитку мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

0822U100363

Отенко Світлана Анатоліївна

Психологічні особливості розвитку салютогенетичної спрямованості особистості

0822U100319

Паловскі Юлія Олексіївна

Психологічні чинники емоційного вигорання керівників бізнесу.

0822U100285

Снігур Юлія Сергіївна

Організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегії керівниками закладів загальної середньої освіти

0822U100268

Тельчаров Олександр Олександрович

Імпліцитна теорія свідомості осіб, залежних від психоактивних речовин.

0822U100248

Березенко Віктор Вікторович

Психологічні засади формування політико-правової свідомості виборців

0822U100245

Білевич Наталія Олександрівна

Психологічні та організаційно-правові засади успішної самореалізації у професійній діяльності жінок-поліцейських Національної поліції України

0822U100180

Онісковець Богдана Іванівна

Психологічні особливості емоційних станів жінок літнього віку, хворих на ішемічну хворобу серця

0822U100179

Баєва Каріна Олегівна

Особистісні чинники екологічно значущої поведінки

0822U100170

Нікольська Анна Дмитрівна

Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів

0822U100145

Шатілова Олександра Сергіївна

Психологічні чинники розбудови кар’єри в торгівлі

0822U100132

Каменюк Юлія Вікторівна

Психологічні чинники формування патріотизму особистості військовослужбовця у Збройних Силах України

0822U100122

Заболотна Олена Степанівна

Психологічна структура здатності до цілепокладання на різних етапах самореалізації

0822U100117

Баєва Каріна Олегівна

Особистісні чинники екологічно значущої поведінки

0822U100091

Ма Фу ...

Копінг-поведінка як процес набуття особистісного досвіду у соціумних взаємовідносинах

0822U100089

Поліщук Олена Романівна

Формування соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої

0822U100071

Чупіна Катерина Олександрівна

Соціально-психологічна реабілітація студентів з обмеженням життєдіяльності засобами інклюзивного туризму

0822U100068

Гичко Юлія Володимирівна

Формування емоційної компетентності майбутніх психологів засобами коуч технологій

0822U100062

Клепікова Ольга Валеріївна

Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення майбутніх психологів

0822U100025

Прядко Анастасія Олегівна

Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти.

0822U100002

Ярмольчик Марія Олегівна

Особистісні детермінанти вибору копінг-стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії

0821U103065

Рубель Наталія Георгіївна

Тривожність особистості у кризах професійного становлення психологів

0821U102904

Зубенко Олеся Михайлівна

Особистісна регуляція життєвого стилю особистості

0821U102894

Лєсніченко Ніна Павлівна

Гендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віці

0821U102887

Демків Василь Григорович

Регулятивні чинники розвитку творчої активності майбутніх дизайнерів

0821U102839

Лапінська Тетяна Володимирівна

Психологічні чинники професійного вигорання середнього медичного персоналу в умовах підвищеної стресогенності

0821U102837

Бондар Світлана Сергіївна

Індивідуально-психологічні особливості чоловіків та жінок при порушенні життєдіяльності родини при адюльтері

0821U102753

Дробіт Лілія Ришардівна

Особливості мотивації учіння дітей з розладами спектру аутизму

0821U102734

Кудринська Галина Віталіївна

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

0821U102682

Жук Наталія Анатоліївна

Комунікативна компетентність як основа професіоналізму патрульних поліцейських

0821U102668

Давоян Єлизавета Едуардівна

Психологічні особливості особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом

0821U102636

Бессараба Олена Юріївна

Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція

0821U102619

Єрмакова Аліса Сергіївна

Сексуальне благополуччя як фактор успішності особистості в бізнесі

0821U102586

Денісієвська Анна Євгенівна

Психологічні фактори суб’єктивної якості сну у людей з інтероцептивними відмінностями.

0821U102527

Буровська Ірина Олександрівна

Мотиваційно-смислові орієнтації хворих на цукровий діабет.

0821U102525

Чанчиков Ілля Костянтинович

Психологічні чинники життєстійкості особистості.

0821U102491

Долинний Сергій Сергійович

Психосоматичні чинники внутрішньої конфліктності у педагогів закладів вищої освіти

0821U102419

Штомпель Любов Миколаївна

Психологічні особливості адаптації учнів до складання ЗНО