Шатілова О. С. Психологічні чинники розбудови кар’єри в торгівлі

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100145

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.055.035

Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація

У дисертаційній роботі представлено результати дослідження проблеми розбудови кар’єри в торгівлі. Описано нові, отримані емпіричним шляхом наукові факти. На їх основі виокремлено та специфіковано психологічні чинники розбудови кар’єри в торгівлі. Основною метою дослідження стало виокремлення психологічних чинників розбудови кар’єри в торгівлі. Досягненню мети сприяло вирішення завдань, у межах яких: 1) висвітлено теоретичні аспекти проблеми розбудови кар’єри загалом та у сфері торгівлі; 2) виявлено зарплатні (кар’єрні) стереотипи в торгівлі; 3) досліджено ставлення студентів до проблеми розбудови кар’єри в торгівлі в тіньовій економіці; 4) представлено часові перспективи та кар’єрні амбіції студентів торговельного спрямування; 5) розроблено алгоритм психологічної допомоги у прийнятті кар’єрного рішення з урахуванням стереотипу сприйняття міжнародної спеціалізації як більш прибуткової; 6) розроблено алгоритм формування ставлення особи до проблеми розбудови кар’єри в тіньовій економіці України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на основі встановлених наукових фактів створено класифікацію чинників розбудови кар’єри в торгівлі з виокремленням чинників розбудови кар’єри у формальній та неформальній (тіньовій) економіці України (1); а також створено другу класифікацію чинників з виокремленням особистісних та середовищних чинників на основі концепції поведінки за К. Левіним (2). У дисертаційній роботі було виявлено стереотип сприйняття міжнародної спеціалізації як більш прибуткової, на прикладі спеціалізації “Міжнародна торгівля” на противагу “Оптовій та роздрібній торгівлі”. Це дало підстави розробити алгоритм психологічної допомоги у прийнятті кар’єрного рішення з урахуванням стереотипу сприйняття міжнародної спеціалізації як більш прибуткової (3); розкрито особливості розбудови кар’єри в тіньовій економіці України, а саме: виявлено, що набуття підприємницького досвіду та прояв емпатії являються чинниками формування толерантного ставлення до несплати податків, а набуття правосвідомості навпаки є чинником протидії (4). Водночас продемонстровано вплив зміни атрибуції актора на ставлення студентів до розбудови кар’єри в торгівлі в тіньовій економіці України. Це дало підстави розробити алгоритм формування ставлення особи до проблеми розбудови кар’єри в тіньовій економіці України (5). У дисертаційній роботі набули подальшого розвитку наукові уявлення щодо феномену переживання завчасного професійного старіння студентської молоді (6). Наукові пошуки та здобутки висвітлено в чотирьох розділах дисертації. Загалом було проведено шість експериментальних та одне кореляційне дослідження, в яких сумарно 3693 студенти та 116 викладачів взяли участь. У першому розділі “Психологія кар’єри: теоретичні аспекти” розкрито питання множинності кар’єрних досліджень у вітчизняній та західній психології. У другому розділі “Зарплатні стереотипи в торгівлі” встановлено, що студенти, які навчаються на спеціалізаціях “Оптова та роздрібна торгівля” і “Міжнародна торгівля” мають стереотип, пов’язаний зі сприйняттям міжнародної спеціалізації як більш прибуткової. У третьому розділі “Психолого-правові аспекти кар’єри в торгівлі” визначено ставлення студентів Київського національного торговельно-економічного університету до проблеми розбудови кар’єри в тіньовій економіці. У четвертому розділі “Часові перспективи та кар’єрні амбіції студентів торговельного спрямування” встановлено, що часова перспектива є чинником розбудови кар’єри. На основі отриманих нами емпіричним шляхом наукових фактів у дисертаційній роботі виокремлено 18 чинників розбудови кар’єри в торгівлі: гендер, курс, навчальна успішність, спеціалізація, зайнятість, стереотип сприйняття міжнародної спеціалізації як більш прибуткової, зарплатні очікування, часова перспектива, впевненість у спроможності швидкого працевлаштування, впевненість у професійному виборі, амбіції закордонного навчання та працевлаштування, очікування кількості підлеглих та переваг отримання диплому магістра, зміна атрибуції актора, прояв емпатії та набуття підприємницького досвіду, як чинники формування толерантного ставлення до несплати податків, та правосвідомість, як чинник протидії. Виокремлені чинники розбудови кар’єри в торгівлі були класифіковані за відношенням до закону на дві групи: чинники розбудови кар’єри в формальній та неформальній (тіньовій) економіці України. В альтернативній авторській класифікації виокремлено особистісні та середовищні чинники розбудови кар’єри в торгівлі на основі концепції поведінки за К. Левіним.

Файли

Схожі дисертації