Нікольська А. Д. Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100170

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.133.024

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У роботі представлено результати дослідження чинників впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю психологічного аналізу впливу рекламних текстів на споживачів, оскільки більшість із наявних на сьогодні досліджень не враховують індивідуальні та типологічні особливості реципієнтів реклами, що негативно впливає на якість рекламної комунікації та може мати негативні психологічні наслідки для суспільства. У соціальній психології наразі бракує чітко схарактеризованої класифікації споживачів, яка б одночасно охоплювала основні прояви психічної діяльності людини у сфері споживчої поведінки під рекламним впливом. Здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, розглянуто рекламний текст як соціокультурний феномен комунікації, метою якого є формування купівельних намірів. Рекламний текст розуміється як складний текстовий жанр, що має поєднувати у собі емоційні, комунікативні, репрезентативні, інформативні та мотиваційні функції. У розумінні особою сприйнятого рекламного тексту значну роль відіграє когнітивна (попередній когнітивний досвід, наявність чітких переконань та цінностей, що походять з соціальних умов життя) та емоційна (здатність до адекватного емоційного реагування на зовнішні стимули) сфери.

Файли

Схожі дисертації