Ярмольчик М. О. Особистісні детермінанти вибору копінг-стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100002

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.062.014

Національний авіаційний університет

Анотація

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми дослідження особистісних детермінант вибору копінг-стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії. На основі аналізу проблеми особистісних рис, як детермінант вибору копінг-стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії, доведено необхідність оновлення змісту, форм, психологічних технологій та методів роботи з військовослужбовцями, що повертаються з зони бойових дій. За результатами аналізу наукових джерел уточнено поняття «копінг-стратегії», під яким розуміємо свідому поведінку особистості, що спроможна подолати складні обставини, застосовувати різноманітні ресурси, спрямовані на активну взаємодію з ситуацією задля її зміни чи пристосування до неї. Узагальнено та систематизовано наукові підходи щодо визначення копінг-стратегій, виокремлено та обґрунтовано види копінгів, які використовують учасники операції об’єднаних сил, які повертаються з зони бойових дій. Встановлено, що військовослужбовці використовують адаптивні, відносно адаптивні та дезадаптивні копінг-стратегії для вирішення стресових ситуацій. Проведено емпіричне дослідження особистісних рис та копінг-стратегій військовослужбовців після виходу з зони бойових дій. Між копінг-стратегіями та дослідженими особистісними рисами встановлені кореляційні зв’язки, які мають прямий та обернений характер. Встановлено особистісні детермінанти вибору копінг-стратегій учасників операції об’єднаних сил під час декомпресії за допомогою регресійного аналізу. Розроблено та запропоновано орієнтовний розклад проведення психокорекційних заходів. При проведенні програми розвитку особистісних детермінант вибору копінг-стратегій виділено наступні сфери, які задіяні під час тренінгів: емоційно-регулятивна: включає регуляцію та оптимізацію емоційного стану; ціннісно-нормативна: включає нейтралізацію та реконструкцію негативних поведінкових реакцій з виходом з дезадаптивної ролі; особистісно-рефлексивна: включає формування продуктивних копінг-стратегій; соціально-адаптивна: включає адаптацію і соціалізацію особистості. Розкрито особливості організації та проведення діагностики респондентів, основних етапів психологічної програми, особливості технік і психологічних занять, проаналізовано структуру. Визначено, що опрацьовуючи кожен блок, військовослужбовці проходять комплексне психологічне відновлення, що дає змогу продовжувати проходження військової служби та виконання завдань за призначенням. Запропонована програма реалізована через ряд заходів, які проведені з респондентами під час проходження ними декомпресії за встановленим графіком і розпорядком. Розкрито особливості організації, структури та проведення психологічної програми розвитку особистісних детермінант вибору ефективних копінг-стратегій для військовослужбовців в ході проведення психокорекційних заходів. Розроблено та обґрунтовано структуру психологічного тренінгу «Формування адаптивних копінг-стратегій у військовослужбовців». Особливістю програми є збільшена тривалість заходів декомпресії, диференційований відбір учасників, застосування психоедукації, проведення навчального тренінгу формування адаптивних копінг-стратегій, використання індивідуальних консультацій та індивідуального психологічного супроводу кожного учасника дослідження. Критеріями ефективності програми є підвищення кількості виборів продуктивних копінг-стратегій, зниження рівня стресу, високий рівень прояву адаптивних копінгів; зниження рівня вираження особистісних рис, які детермінують дезадаптивні копінг-стратегії; підвищення рівня вираження особистісних рис, як детермінують адаптивні копінги. Проведений аналіз ефективності психологічної програми дозволяє зазначити ефективність проведених заходів. Розвиток особистісних рис ,які виступають детермінантами вибору копінгів, забезпечує зростання кількості результативних виборів стратегій боротьби зі стресом. Практичне значення одержаних результатів полягає в запровадженні психологічної програми розвитку особистісних детермінант вибору копінг-стратегій у роботу структур морально-психологічного забезпечення військових частин; використанні запропонованого алгоритму розвитку ефективних та продуктивних копінгів у роботі військових психологів; впровадженні основних результатів дослідження в програму психологічної підготовки військовослужбовців військових частин, які виконують завдання в зоні проведення операції об’єднаних сил; проведенні пролонгованих дистанційних тренінгів за програмою декомпресії; упровадженні основних результатів дослідження в освітній процес вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів закладів вищої освіти у вигляді спецкурсів, окремих розділів навчальних психологічних дисциплін. Ключові слова: копінг-стратегія, адаптивні та дезадаптивні копінг- стратегії, особистісні риси, психологічна декомпресія, психологічна програма.

Файли

Схожі дисертації