Прядко А. О. Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100025

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.133.025

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У роботі представлено результати дослідження психологічних особливостей подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти. Актуальність дослідження обумовлена: по- перше, об’єктивними потребами трансформації системи освіти за сучасних соціально-економічних викликів, де основним періодом є дошкільна освіта; по-друге, наукова та практична значущість у даному контексті комплексу соціально-психологічних, психолого-акмеологічних та організаційно- управлінських факторів, що в певній мірі детермінують процеси стереотипізації педагогічних працівників, посилюють ризики професійного вигорання, знижують соціальну статусність та цінність професії вихователя; по-третє, недостатнім науково-практичним обґрунтуванням проблеми стереотипізації стосовно їх психологічної сутності щодо вихователів дошкільних закладів освіти. В цілому, проблема дослідження полягає у пошуку теоретичного підґрунтя психологічних особливостей та експериментально-методичного забезпечення організації супроводу подолання професійних стереотипів вихователів закладів дошкільної освіти.

Файли

Схожі дисертації