Чупіна К. О. Соціально-психологічна реабілітація студентів з обмеженням життєдіяльності засобами інклюзивного туризму

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100071

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 74.053.023

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація

У дисертації на основі теоретико-методологічного аналізу стану дослідженості проблеми соціально-психологічної реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності проаналізовано основні наукові підходи у психології щодо психологічного супроводу здобувачів освіти в умовах інклюзивного освітнього середовища, психологічної реабілітації, форм та методів роботи психолога зі здобувачами з обмеженням життєдіяльності в умовах ЗВО. Авторкою критично проаналізовано міжнародні практики щодо супроводу здобувачів з обмеженням життєдіяльності в умовах ЗВО та розвитку інклюзивного туризму за кордоном. Проаналізовано досвід психолого-педагогічного супроводу здобувачів з обмеженням життєдіяльності в Україні. Виокремлено досягнення, які можна впровадити в освітній процес ЗВО України, серед яких психологічний супровід, індивідуальна та групова робота з психологом, застосування арт-терапевтичних вправ та тренінгових занять, використання роздаткового матеріалу шрифтом Брайля, залучення сурдоперекладача, адаптація навчальних курсів відповідно до потреб здобувача з обмеженням життєдіяльності, створення системи дистанційного навчання та залучення волонтерів чи асистентів для допомоги здобувачам з обмеженням життєдіяльності. Авторкою розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено програму упровадження інклюзивного туризму, як засобу соціально-психологічної реабілітації, яка містить організаційний, технологічний та результативний рівні та спрямована на когнітивний, емоційно-вольовий, особистісний та мотиваційний компоненти. До складу авторської програми увійшли: тренінг, інклюзивні туристичні маршрути, індивідуальна та групова робота з психологом. Наскрізний та комплексний характер програми реалізовано на базі Центру освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Результатом впровадження програми соціально-психологічної реабілітації здобувачів з обмеженням життєдіяльності стало підвищення рівнів адаптації в освітньому середовищі та комунікативних навичок. Зросла питома вага здобувачів з обмеженням життєдіяльності, залучених до неформальних заходів та реалізації власних соціальних проєктів. За результатами апробації авторської програми розроблено рекомендації для ЗВО щодо питань соціально-психологічної реабілітації здобувачів з обмеженням життєдіяльності засобами інклюзивного туризму.

Файли

Схожі дисертації