171 Електроніка

0823U101107

Кухарічева Катерина Андріївна

Підвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мови до дії завад

0823U100379

Волков Денис Дмитрович

Методи моделювання акустичних електродинамічних перетворювачів

0823U100369

Ляшко Дарія Олександрівна

Застосування сфокусованого ультразвуку для диференційної діагностики слуху людини

0822U100288

Моторнюк Дар'я Євгенівна

Оціна акустичних параметрів приміщення як каналу мовленнєвої комунікації

0822U100252

Паренюк Дмитро Володимирович

Дослідження зв’язку викликаної отоакустичної емісії та властивостей слуху, визначених засобами аудіології для дослідження слуху біологічних об'єктів

0822U100138

Перчевська Людмила Вадимівна

Теплові поля конструкцій п’єзокерамічних електроакустичних перетворювачів в режимі випромінювання звуку.

0822U100009

Кожушко Юлія Віталіївна

Перетворювачі електроенергії гібридних ємнісних накопичувачів для систем з імпульсним навантаженням

0821U103060

Карбівська Тетяна Олексіївна

Перетворювачі електроенергії з модульною структурою та зниженим рівнем пульсацій для контактного зварювання

0821U102712

Курдюк Сергій Вікторович

Особливості формування інформаційного гідроакустичного каналу в мілкому морі.

0821U100529

Копитько Юлія Станіславівна

Акустичні резонатори складної форми

0821U100519

Яшник Оксана Ігорівна

Акустичні засади розробки україномовних артикуляційних таблиць

0821U100472

Клепач Любов Євгеніївна

Керування електроспоживанням за вартісним критерієм в MicroGrid

0821U100149

Майкут Сергій Олексійович

Фізико-топологічне моделювання приладів з ВЧ концентрацією електромагнітного поля

0821U100091

Перевертайло Володимир Володимирович

Резонансні надвисокочастотні системи у допробійному електричному режимі