Паренюк Д. В. Дослідження зв’язку викликаної отоакустичної емісії та властивостей слуху, визначених засобами аудіології для дослідження слуху біологічних об'єктів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100252

Здобувач

Спеціальність

  • 171 - Електроніка та телекомунікації. Електроніка

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.002.057

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

Дисертаційна робота базується на аналізі результатів, отриманих під час проведення дослідження стану слуху біологічного об’єкту шляхом використання отоакустичної емісії – шляхом використання нормалізуючого критерію та проведення статистичного та порівняльного аналізу наслідків його застосування; застосуванні коефіцієнту оцінки якості проведення тесту слуху об’єктивними та суб’єктивними методами; оцінці результатів експозиції біологічного об’єкту до суперпозиції різних за природою психоактивних факторів - музичної терапії та стресового фактору та пошуку нових критеріїв для визначення характеру названого впливу. Об’єкт дослідження - процес проходження акустичного збуджуючого сигналу через середнє до внутрішнього вуха та його відклику у зворотному напрямі, відклик головного мозку дію суперпозиції психоактивних факторів та їх одиничний вплив. Предмет дослідження - слухова система людини та морських свинок, котра зазнавала та не зазнавала медикаментозного впливу, головний мозок, котрий зазнавав та не зазнавав психоактивного впливу суперпозиції впливаючих факторів чи їх одиничних впливів.

Файли

Схожі дисертації