201 Агрономія

0823U101727

Назарчук Олег Петрович

Удосконалення елементів сортової технології вирощування ромашки лікарської в умовах Полісся України

0823U101713

Літошко Святослав Володимирович

Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику в умовах Південного Степу України

0823U101705

Безсусідня Юлія Володимирівна

Особливості технології вирощування жита озимого в умовах Північного Степу України

0823U101686

Коковіхіна Олена Сергіївна

Насіннєва продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах зрошення

0823U101647

Возняк Віктор Вікторович

Продуктивність сортів сої різних агроекологічних груп залежно від строків сівби і норм висіву насіння в зрошуваних умовах південного степу України

0823U101606

Мельник Вікторія Олександрівна

Агроекологічна оцінка сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва в умовах Лісостепу правобережного

0823U101565

Кирилко Ярослав Олегович

Агроекологічні аспекти створення енергетичних плантацій тополі (Populus L.) в умовах Правобережного Лісостепу України

0823U101564

Дудка Ангеліна Анатоліївна

Сортові особливості формування продуктивності сої залежно від рівня живлення в умовах північно-східного Лісостепу України

0823U101518

Карасевич Наталія Владиславівна

Формування кормової продуктивності багаторічних трав в умовах Передкарпаття

0823U101515

Табачук Оксана Олександрівна

Обґрунтування родючості чорнозему вилугуваного та підвищення продуктивності буряків цукрових в сівозмінах Правобережного Лісостепу України

0823U101489

Бордусь Олена Юріївна

Агротехнологічні аспекти вирощування біомаси павловнії в умовах Правобережного Лісостепу України

0823U101481

Тітаренко Оксана Станіславівна

Розробка елементів технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу України

0823U101474

Бордусь Олексій Олексійович

Вирощування садивного матеріалу тополі іноземної та вітчизняної селекції для створення енергетичних плантацій в умовах Центрального Лісостепу України

0823U101471

Мусіч Володимир Володимирович

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО НА КИСЛИХ ҐРУНТАХ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

0823U101470

Гончарук Олександр Миколайович

Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу в умовах Лісостепу України

0823U101438

Ліннік Захар Петрович

Вихідний матеріал для гетерозисної селекції кавуна

0823U101334

Миронова Ганна Володимирівна

Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу правобережного

0823U101333

Шевчук Вікторія Вікторівна

Формування урожайності та якості зерна сортів гороху озимого залежно від елементів системи удобрення та передпосівної обробки насіння в умовах Лісостепу правобережного

0823U101329

Тао Є. ..

Селекційна цінність пшениці залежно від функціональних особливостей фітопатогенів борошнистої роси

0823U101256

Данюк Максим Сергійович

Агрохімічне обґрунтування системи удобрення буряків цукрових за біологізації вирощування в Правобережному Лісостепу України

0823U101254

Терещенко Ірина Сергіївна

Продуктивність сорго цукрового залежно від прояву алелопатично активних речовин культури у Лісостепу правобережному

0823U101252

Копчук Ксенія Миколаївна

Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від системи удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України

0823U101211

Топко Ростислав Ігорович

Мультиспектральна діагностика сортів та селекційних ліній пшениці озимої з використанням NDVI індексу в умовах Лісостепу України.

0823U101185

Поліщук Тетяна Петрівна

Селекційно-генетичні особливості підвищення продуктивності та адаптивності ячменю ярого у Центральному Лісостепу України.

0823U101175

Рисін Артур Леонідович

Особливості створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої з високим потенціалом продуктивності та якості зерна в Лісостепу України.

0823U101173

Лось Руслан Миколайович

Особливості формування елементів продуктивності та посівних якостей насіння сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу України.

0823U101126

Філіпкова Наталія Сергіївна

Особливості формування довговічності насіння та способи тривалого зберігання гібридів кукурудзи

0823U101125

Купріченков Дмитро Сергійович

Добір вихідного матеріалу для селекції кукурудзи розлусної в умовах Північного Степу України

0823U101081

Руденко Вячеслав Андрійович

Порівняльна продуктивність зимуючих і ярих сортотипів гороху залежно від норми висіву у Південному Степу України

0823U101033

Буняк Наталія Михайлівна

Селекційно-генетичні особливості створення вихідного матеріалу для селекції сортів ячменю ярого голозерного

0823U100984

Семененко Світлана Володимирівна

Елементи технології вирощування батату (Іpomoеa batаtas L.) для умов Лівобережного Лісостепу України

0823U100922

Калілей Володимир Вячеславович

Обґрунтування елементів технології краплинного зрошення гібридів соняшнику в умовах Степу України

0823U100921

Коваленко Ігор Олександрович

Обґрунтування елементів технології підґрунтового краплинного зрошення томатів розсадних

0823U100803

Павліченко Костянтин Васильович

Обґрунтування елементів технології вирощування кукурудзи на силос для виробництва біогазу в умовах Правобережного Лісостепу України

0823U100752

Устинова Галина Леонідівна

Створення та оцінка вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України

0823U100671

Українець Олександра Анатоліївна

Створення вихідного матеріалу в селекції троянди для урбанізованого середовища

0823U100619

Коршевнюк Сергій Петрович

Формування продуктивності зерна сочевиці залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного.

0823U100600

Коркодола Максим Миколайович

Оптимізація технології вирощування соняшнику кондитерського напряму використання

0823U100599

Глубокий Олександр Миколайович

Удосконалення елементів технології вирощування сортів гороху в східній частині Лісостепу України

0823U100598

Чернобай Юлія Олександрівна

Особливості генетичного різноманіття пшениці м’якої озимої за елементами продуктивності та врожайністю

0823U100585

Коваль Антон Вікторович

Продуктивність картоплі в залежності від впливу агротехнологічних чинників в умовах Західного Лісостепу України

0823U100548

Мусієнко Ліна Анатоліївна

Оптимізація системи удобрення сочевиці на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

0823U100495

Красноштан Василь Ігорович

Наукове обґрунтування застосування хімічних і біологічних препаратів у посівах сорго зернового в Правобережному Лісостепу України

0823U100485

Гуленко Олександр Іванович

Обґрунтування елементів технології вирощування нуту на зрошуваних землях України

0823U100475

Правдзіва Ірина Володимирівна

Особливості комплексного оцінювання генотипів пшениці м’якої озимої за поєднанням урожайності та показників якості зерна

0823U100472

Спряжка Роман Олегович

Підбір вихідного матеріалу для створення гібридів кукурудзи за основними біохімічними показниками

0823U100442

Шестак Володимир Генадійович

Оптимізація азотного живлення ячменю озимого на темносірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу

0823U100414

Говенько Роман Володимирович

Продуктивність кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України

0823U100377

Пащак Мирослав Олександрович

Морфобіологічні та господарські ознаки простих гібридів кукурудзи і їх вплив на продуктивність за різних елементів технології в Західному Лісостепу України.

0823U100327

Лялюк Ольга Станіславівна

Обґрунтування елементів технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України

0823U100223

Войтович Олександр Петрович

Удосконалення елементів управління технологіями вирощування сільськогосподарських культур при зрошенні на основі інформаційних систем

0823U100213

Запісоцька Марія Степанівна

Формування врожайності та посівних якостей насіння пшениці озимої залежно від рівня мінерального живлення рослин у зоні Західного Лісостепу України

0823U100211

Зимогляд Олексій Вікторович

Закономірності мінливості кількісних ознак сортів і ліній ячменю ярого в залежності від генотипу та умов вирощування

0823U100174

Кучер Інна Олексіївна

Адаптивні елементи технології вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України

0823U100172

Марченко Катерина Юріївна

Фізіологічне обґрунтування застосування біологічних препаратів у технології вирощування вівса голозерного в Правобережному Лісостепу України

0822U101043

Шинкарук Лілія Миколаївна

Урожайність кукурудзи залежно від елементів системи удобрення, фунгіцидів і десикації в умовах Лісостепу Західного

0822U101034

Ланкастер Юлія Миколаївна

Вихідний матеріал для селекції кабачка (Cucurbita pepo L.) з високим адаптивним потенціалом та з генами стійкості до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)

0822U101032

Пилипенко Любов Василівна

Особливості насінництва перцю солодкого в сортовій і гетерозисній селекції

0822U101011

Овчарук Віталій Віталійович

Оцінка впливу сидератів і відходів рослинництва на агроекологічний стан грунту та якість продукції в умовах Лісостепу правобережного

0822U101010

Демчук Ольга Андріївна

Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації

0822U101009

Кричковський Вадим Юрійович

Ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні кукурудзи, моркви та буряків столових в умовах Лісостепу правобережного

0822U100837

Яценко Віталій Миколайович

Оптимізація технології вирощування соняшнику з використанням регуляторів росту в умовах північно-східного Лісостепу України

0822U100731

Гнітецький Максим Олегович

Особливості прояву господарських ознак серед потомства від міжвидових і міжсортових схрещувань картоплі

0822U100730

Бутенко Євгенія Юріївна

Прояв господарсько-цінних ознак у сортів картоплі в північно-східному Лісостепу України

0822U100672

Галушко Ігор Валентинович

Кормова продуктивність конюшини лучної залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу.

0822U100414

Черняк Микола Олександрович

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО УДОБРЕННЯ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

0822U100338

Шаповаленко Роман Михайлович

Продуктивність гібридів буряків цукрових за застосування елементів біологізації, мікродобрив і регуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України

0822U100279

Очкала Олександр Сергійович

Вихідний матеріал нуту звичайного (Cicer arietinum L.) з високим темпом проростання за низьких температур в умовах Південного Степу України

0822U100278

Сорокунський Сергій Сергійович

Насіннєва продуктивність сортів гороху залежно від інокулянтів та захисту рослин в умовах Південного Степу України

0822U100273

Ільченко Альона Сергіївна

Створення вихідного матеріалу для селекції соняшнику (Helianthus annuus L.) на стійкість до ALS–інгібуючих гербіцидів

0822U100270

Зелінський Богдан Валерійович

РІСТ І РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕДАФІЧНИХ УМОВ ТА АГРОТЕХНІКИ НА МАРГІНАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

0822U100236

Кисіль Людмила Богданівна

Продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби і регуляторів росту на зрошуваних землях південного степу України

0822U100234

Дубинська Олена Давидівна

Продуктивність сортів сої за інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення півдня України

0822U100151

Іванишин Олександр Степанович

Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення в умовах Західного Лісостепу

0822U100149

Врублевський Андрій Темурович

Удосконалення існуючих та розробка нових технологічних прийомів мікроклонального розмноження горіхоплідних культур

0822U100133

Вокальчук Богдан Миколайович

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБИ ПРУТОВИДНОЇ ВПРОДОВЖ ДРУГОГО ЦИКЛУ ВИРОЩУВАННЯ

0822U100006

Завгородня Світлана Володимирівна

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАСІННЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

0821U103058

Чуйко Дмитро Вікторович

Формування підвищеної продуктивності генотипів соняшнику залежно від регуляторів росту рослин в східній частині Лісостепу України.

0821U102983

Сєвідов Ігор Володимирович

Удосконалення елементів технології вирощування помідора індетермінантного типу у весняних плівкових теплицях

0821U102832

Лісковський Сергій Федорович

Формування насіннєвої продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу України

0821U102779

Бойко Ярослав Олегович

Фізіологічне обґрунтування інтегрованої дії біологічно активних речовин у посівах гороху озимого

0821U102704

Вечерська Людмила Анатоліївна

Особливості розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці полби звичайної методом гібридизації

0821U102663

Мостовенко Вольдемар Віталійович

Формування продуктивності зерна гороху та його якісних показників залежно від вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного

0821U102408

Чугрій Ганна Анатоліївна

Удосконалення агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в східній частині Північного Степу

0821U102229

Поляков Владислав Іванович

Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України

0821U102215

Лещенко Іван Анатолійович

Розроблення технології виробництва круп‟яних продуктів із зерна пшениці полби

0821U102209

Друмова Олена Миколаївна

Оптимізація технологічних прийомів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу

0821U102208

Астахова Яніна Владиславівна

Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої під впливом строків сівби та удобрення в Північному Степу

0821U102205

Звонар Анастасія Михайлівна

Вплив сортових особливостей, погодних та ґрунтово-кліматичних умов на засвоєння елементів живлення пшеницею озимою

0821U102194

Мінералова Валентина Олегівна

Агроекологічне обґрунтування вирощування малини за умов органічного виробництва у Правобережному Лісостепу України

0821U102192

Чуб Артем Олександрович

Агроекологічне обґрунтування створення системи органічного насінництва сої в сільськогосподарських підприємствах лісостепової зони України

0821U102161

Левченко Ольга Сергіївна

Ідентифікація генетичного різноманіття тритикале озимого за ознаками придатності до переробки на біоетанол.

0821U102159

Торбанюк Марія Вікторівна

Створення вихідного матеріалу ранньостиглого помідора з підвищеним вмістом лікопену у плодах.

0821U102153

Гадзовський Геннадій Леонардович

Оптимізація елементів технології вирощування сої в західному Поліссі України

0821U102071

Ткач Маргарита Станіславівна

Урожайність та якість зерна сортів рису залежно від строків сівби та норм добрив

0821U102062

Слободянюк Світлана Володимирівна

Особливості формування продуктивності сочевиці залежно від інокуляції та позакореневого підживлення в умовах Лісостепу України

0821U102044

Мельніченко Ганна Валеріївна

Оцінка вихідного матеріалу на продуктивність та стійкість проти вилягання для створення сортів рису

0821U102033

Іваніна Роман Вадимович

Відтворення родючості чорнозему вилугуваного та продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни в Правобережному Лісостепу України.

0821U101934

Завалипіч Наталя Олександрівна

Формування зернової продуктивності ячменю озимого залежно від умов вирощування в північному Степу України

0821U101933

Ковальов Денис Володимирович

Пофракційне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів кукурудзи