Сорокунський С. С. Насіннєва продуктивність сортів гороху залежно від інокулянтів та захисту рослин в умовах Південного Степу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100278

Здобувач

Спеціальність

  • 201 - Аграрні науки та продовольство. Агрономія

28-12-2012

Спеціалізована вчена рада

ДФ 67.379.010

Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку та формування врожаю насіння сортів гороху та його якості за технічної стиглості залежно від впливу досліджуваних елементів технології вирощування. Мета – розробити й удосконалити елементи технології вирощування сортів гороху посівного залежно від передпосівної обробки насіння регуляторами росту і біопрепаратами за різних систем захисту рослин в умовах Південного Степу України. Методи – польовий – для спостереження за ростом і розвитком рослин гороху; лабораторний – вивчення впливу обробки насіння та застосування в період вегетації біологічних та хімічних препаратів; аналітичний − для аналізу структури врожаю насіння у фазі технічної стиглості та його якості, вміст основних елементів живлення в ґрунті; розрахунковий – оцінка економічної та енергетичної ефективності досліджуваних факторів; математично-статистичний – проведення дисперсійної, статистичної обробки результатів досліджень і визначення кореляції між досліджуваними факторами та врожаєм. Результати – удосконалено технологію вирощування сортів гороху посівного вітчизняної селекції на основі застосування інокулянтів та засобів захисту рослин, що забезпечило підвищення продуктивності та показників якості насіння. Розробка впроваджена впродовж 2019-2020 рр. у господарствах Херсонської області, зокрема в ДС ДС «Асканійська» Інституту зрошуваного землеробства НААН на площі 160 га. Новизна – для умов Південного Степу України розроблені елементи технології вирощування насіння гороху, які дозволяють підвищити його продуктивність за мінімальних витрат завдяки нормованому застосуванню інокулянтів для передпосівної обробки насіння та біологічних і хімічних засобів захисту рослин. Наукова цінність – Удосконалено ресурсоощадну технологію вирощування сортів гороху посівного вітчизняної селекції шляхом підбору оптимального сортового складу, визначення найбільш ефективних інокулянтів насіння та засобів захисту рослин. Набули подальшого розвитку питання формування елементів насіннєвої продуктивності сортів гороху посівного, рівнів формування врожайності та якості залежно від досліджуваних факторів та погодних умов вегетаційного періоду. Здійснено енергетичну й економічну оцінку розроблених агрозаходів. Галузь – сільське господарство.

Схожі дисертації

0824U001288

Сівак Наталія Вікторівна

Шляхи підвищення продуктивності квасолі звичайної за рахунок мінерального удобрення і біологічних препаратів в умовах Лісостепу західного

0824U001005

Німенко Сергій Сергійович

Формування продуктивності сої залежно від елементів органічної технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України

0824U001007

Філіцька Олександра Олександрівна

Добір батьківських форм для створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України

0824U000966

Левицька Христина Михайлівна

Особливості прояву та успадкування стійкості соняшника до септоріозу в умовах Південного Степу України

0824U000955

Сологуб Ірина Миколаївна

Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від регуляторів росту в умовах підзони Північного Степу України