032 Історія та археологія

0823U101720

Ляскович Тетяна Вікторівна

Діяльність державних органів із матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)

0823U101590

Жовта Ілона Іванівна

Колектив Київського інституту шляхетних дівчат в організації повсякдення вихованок (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.)

0823U101557

Пирожишин Роман Васильович

Діяльність радянських органів державної безпеки в Тернопільській області (1944–1953 рр.).

0823U101472

Гончарова Ольга Віталіївна

Повсякденне життя польської шляхти Київської губернії (1863 – 1917 рр.)

0823U101469

Тичина Іван Георгійович

Волинські «Просвіти»: організаційні засади та культурно-освітня діяльність (1917–1936 роки)

0823U101330

Сафар’янс Галина Василівна

Професор І.М. Єремеєв (1887-1957 рр.): наукова, педагогічна та організаційна діяльність

0823U101207

Сабінський Михайло Едуардович

Постать Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії 1940-1980-х рр.

0823U101199

Гоцало Катерина Віталіївна

Текстиль у Флоренції та Венеції очима містян ХV–XVI ст. На прикладі тканин з колекції Музею Ханенків

0823U101139

Тугай Микола Іванович

Етнографічна діяльність Михайла Зубрицького в контексті регіональних народознавчих студій Наукового товариства імені Шевченка.

0823U101110

Кардаш Остап Назарович

Латинська та кирило-мефодіївська церковні традиції ІХ–ХІ ст.: східний фронтир канонічного протистояння.

0823U101080

Петраш Андрій Ігорович

Товариство Ісуса у Львівській архідієцезії в 1852–1914 рр.: релігійно-культурна та суспільно-харитативна діяльність.

0823U101079

Новак Олександр Сергійович

Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919 – 1930-ті рр.)

0823U101021

Омельченко Світлана В'ячеславівна

Професор К.В. Дубняк (1890–1948) – учений та популяризатор науки й освіти в Україні

0823U100905

Ткачук Павло Олександрович

«Воєнні конфлікти у Кавказькому регіоні в українській суспільно-політичній думці (1989 – 2020)»

0823U100863

Лівінська Юлія Григорівна

Воєнні конфлікти Російської Федерації з незалежними державами на пострадянському просторі в українському та російському історіографічних дискурсах.

0823U100851

Ткачук Павло Олександрович

«Воєнні конфлікти у Кавказькому регіоні в українській суспільно-політичній думці (1989 – 2020)»

0823U100796

Очеретяний Владислав Віталійович

Перманентні зернові кризи в українському селі в роки непу (1921–1929 рр.)

0823U100737

Ковбаса Василь Михайлович

Культурне і освітнє становище Галичини та Буковини в умовах російської окупації (1914–1917 рр.)

0823U100680

Офіцинський Юрій Романович

Російсько-українська війна 2014–2018 рр. (за матеріалами газети The New York Times)

0823U100539

Луцик Ірина Павлівна

Християнські некрополі Галицько-Волинських земель ХІ–ХІV століть

0823U100441

Проховник Павло Миколайович

Міжнародне військове співробітництво Збройних Сил України в роки російської агресії (2014 – 2021 рр.): історичний контекст

0823U100432

Новородовська Наталія Олександрівна

Мовна політика в УРСР (1960 – 1980-х рр.): соціокультурний вимір

0823U100374

Іванов Денис Ігорович

Особливості формування зовнішньополітичного курсу британських урядів (1990–2010 рр.)

0823U100320

Ткачук Тарас Анатолійович

"Німецький чинник у британсько-американських відносинах (1933 – 1941)"

0823U100227

Ящук Андрій Володимирович

Міська геральдика Південної України: тенденції та трансформації історичного розвитку (кінець XVIII – перше двадцятиріччя XXI ст.).

0822U101017

Роїк Юрій Віталійович

Пам’ятки замкової і палацової архітектури Вінниччини та їхнє використання в туризмі.

0822U101012

Ількович Вікторія Миколаївна

Діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991–2014 рр.

0822U100978

Турега Юрій Орестович

Управління та самоврядування міста Броди у кінці XVI–XVIII ст.

0822U100959

Яблонська Діана Русланівна

Кам’янець-Подільський інститут народної освіти в системі педагогічних вишів УСРР: історичний аспект (1921–1930 рр.)

0822U100957

Хардель Роман Збігньович

ІСТОРИЧНИЙ ЧИННИК У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З УКРАЇНОЮ НАПРИКІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXІ СТОЛІТТЯ

0822U100956

Чобіт Іванна Романівна

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

0822U100910

Сороківська-Обіход Аріадна Ігорівна

Російсько-грузинський військовий конфлікт 2008 року: інформаційно-психологічне протистояння

0822U100909

Мамут оглу Рустем Аблятіфов

Кримська діаспора Туреччини у процесі репатріації киримли на історичну Батьківщину (кін. 1980 х – поч. 2000 х рр.).

0822U100898

Стеценко Володимир Іванович

Діяльність цензурних органів в українських губерніях (1905-1917 рр.).

0822U100859

Пожоджук Дмитро Дмитрович

Традиційне скотарство в календарно-побутовій обрядовості волинян (загальноукраїнські риси та локальні особливості)

0822U100840

Різун Назар Тарасович

Ранньодержавні інститути скандинавів і слов’ян у VIII–XII ст.: “тінг” і “віче”

0822U100836

Івашко Роман Володимирович

Львівська латинська архідієцезія в унійних процесах зі східним християнством у 1410-х – 1460-х роках

0822U100821

Іванчук Василь Петрович

Померлі в обрядах і віруваннях кінця ХІХ – початку ХХІ століття (на матеріалах Гуцульщини).

0822U100814

Кавацюк Дмитро Іванович

Українське представництво Галичини в австрійському парламенті (1861–1897 рр.).

0822U100812

Лизень Євген Володимирович

Миротворчі місії під час польсько-української війни 1918 – 1919 рр.

0822U100743

Чедолума Ілля Іванович

Інтелектуальна біографія Михайла Рудницького (1889-1975).

0822U100658

Матвієнко Дар’я Михайлівна

Громадська та краєзнавча діяльність Петра Михайловича Добровольського (1871–1910)

0822U100657

Луцик Оксана Олександрівна

Місцеве самоврядування України в умовах соціально-економічних та політичних трансформацій 1991 – 2020 рр. (на прикладі столичного регіону).

0822U100651

Геча Олена Анатоліївна

Революції, політичні трансформації та війни першої половини ХХ ст. в житті єврейських громад Правобережної України: колективний та персональний виміри.

0822U100632

Кіріченко Олександра Миколаївна

Діяльність засобів масової інформації Чернігівщини в період окупації 1941–1943 рр.

0822U100626

Калініченко Олександр Олександрович

Українська школа підводного мореплавства ХІХ – початку ХХ ст.: формування, діяльність, персоналії.

0822U100617

Дядечко Оксана Олексіївна

Музичні інструменти Давньої Русі (Х–ХІІІ ст.)

0822U100588

Білик Ярослав Олегович

Народний Рух України: ідейно-концептуальна та соціально-кадрова база багатопартійності

0822U100532

Федченко Євгенія Едуардівна

Гендер та сексуальність у релігійних і соціально-політичних практиках та візуальній культурі Давнього Риму (I ст. до Р.Х. – I ст. після Р.Х.).

0822U100487

Біла Катерина Вікторівна

Селянське самоврядування в Правобережній Україні у 1861 – 1914 рр.

0822U100455

Дяченко Вікторія Михайлівна

Наукова та культурно-просвітницька діяльність Олександра Цинкаловського

0822U100345

Левенець Олександр Миколайович

Розвиток освіти і науки у Волинській області в 1964–1985 роках

0822U100315

Велінець Юрій Іванович

Вугільна промисловість у Волинській області в другій половині 40-х – на початку 90-х років ХХ століття

0822U100274

Ховтура Анастасія Сергіївна

Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

0822U100198

Шевченко Анастасія Віталіївна

Рід Гошкевичів у соціокультурному житті України

0822U100101

Міненко Людмила Миколаївна

Становлення і розвиток Національного військово-історичного музею України (1995–2013 рр.)

0822U100093

Білоконь Анастасія Сергіївна

Створення та діяльність державних комісій допомоги дітям (1920 – 1930-ті рр.)

0822U100034

Кулинич Богдан Григорович

Висвітлення в пресі України становлення і розвитку паралімпійського спорту (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

0821U103064

Гуменний Сергій Любомирович

Нелегальні міграційні процеси на польсько-радянському кордоні (в адміністративних межах УСРР/УРСР) у 1921–1939 рр.

0821U103056

Чечуліна Ірина Олексіївна

Аттична чорнолакова кераміка з Ольвії класичного періоду.

0821U103021

Шелестак Лариса Романівна

Вишкіл офіцерів запасу в цивільних вищих навчальних закладах Львова (1944–1991)

0821U102993

Сухомлин Олександр Дмитрович

Російська військова присутність на території Війська Запорозького Низового (1734–1775)

0821U102918

Ляскович Роман Сергійович

Мобілізації до збройних формувань українських державних утворень та їх роль у посиленні боротьби за національні інтереси (кінець 1918 – кінець 1920 рр.)

0821U102872

Лобанова Марія Андріївна

Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-історичної спільноти Трипілля-Кукутені

0821U102783

Амеліна Оксана Сергіївна

Здобичництво українського козацтва XVI–XVIII ст.: виникнення, зміст, трансформація

0821U102780

Юраш Євгеній Олександрович

Одеський комітет піклувального товариства про в’язниці: формування, склад, діяльність

0821U102613

Костів Михайло Богданович

Регіональна преса УСРР як інструмент комуністичної пропаганди на Чернігівщині (1929–1933)

0821U102584

Ковальов Максим Володимирович

Історіографія теоретичних засад та суспільної практики махновського руху

0821U102495

Чайка Владислава Володимирівна

Розвиток музичної культури української діаспори країн Північної Америки другої половини ХХ - початку ХХІ століть.

0821U102468

Янкул Олексій Миколайович

«Харьковский календарь» (1869–1917 рр.) як історичне та історіографічне джерело

0821U102363

Бутко Андрій Олександрович

Історія заселення та господарського освоєння території Задніпровських місць Гетьманщини (XVII – перша половина XVIII ст.).

0821U102362

Мякінченко Ірина Олександрівна

Міжконфесійні відносини та їх вплив на державотворчі процеси в Україні (1990-ті – 2010-ті роки)

0821U102265

Шуйський Ігор Володимирович

Всеукраїнська система Торгсин на Харківщині: створення та функціонування (1931–1936 рр.)

0821U102201

Стоколоса Тарас Андрійович

«Розвиток борошномельної промисловості на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.».

0821U102139

Саричев Вячеслав Дмитрович

Розвиток суднобудування запорозького козацтва в XVI-XVIII ст.

0821U102101

Валентирова Катерина Миколаївна

Перцепція клинкової зброї в культурі Середньовічної Європи (ХІ ХІІІ ст.).

0821U102083

Підшибякін Сергій Вячеславович

Антитерористична операція на Сході України в українському суспільному дискурсі (2014 – 2018)

0821U102059

Платмір Ярослав Леонідович

Українське селянство в уявленнях та інтерпретаціях інтелектуальних еліт Наддніпрянщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

0821U102053

Полтавець Юрій Сергійович

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в системі вищої військової освіти України (2009–2018)

0821U102048

Кір’яков Олександр Євгенович

Фіванський поліс в структурі Беотійського союзу

0821U102034

Сустрєтов Анатолій Станіславович

Грошовий обіг в Наддніпрянській Україні в дореформений період: історіографія

0821U101988

Кругляк Дмитро Михайлович

Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні (1990 – 2020 рр.): історичний аспект.

0821U101982

Гончаренко Дарина Олександрівна

Сімейно-шлюбні відносини студентської молоді України у XXI столітті (на матеріалах міста Києва).

0821U101976

Полтавець Наталія Веніамінівна

Селянська молодь УСРР 1920–х років як суб’єкт соціокультурних трансформацій

0821U101929

СТОБЕРСЬКА Надія Анатоліївна

Польське землеволодіння в українських губерніях: українська та російська історіографія

0821U101914

Сахно Ольга Валеріївна

Місце кінорежисури в процесах національно-культурного розвитку радянської України 1920–30-хрр.

0821U101850

Федоришин Ігор Ярославович

Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.

0821U101812

Коцюмбас Ореста Романівна

Академічна гімназія у Львові: організація, структура, діяльність (1849-1939)

0821U101797

Кошелєв Артем Олександрович

Біографічна культура і формування образу історичної особистості в американському суспільстві (поч. ХX – ХХІ століття).

0821U101791

Шевченко Володимир Володимирович

Діяльність польських розвідувальних служб на території УСРР (1921-1932 рр.).

0821U101765

Куцов Костянтин Олександрович

Громадська діяльність карпатоукраїнських студентів у міжвоєнній Чехословаччині (1920-1939 рр.)

0821U101741

Гульовата Лілія Іванівна

Міжнародна діяльність Львівського університету в 1991–2019 рр. (на прикладі співпраці соціогуманітарних факультетів з академічним середовищем країн Європейського Союзу)

0821U101669

Сергієнко Вікторія Володимирівна

Православні громади Полтавщини в державній політиці й радянському соціокультурному просторі (середина 1940-х – середина 1960-х рр.)

0821U101164

Томчук Олександр Анатолійович

Волонтерський рух допомоги Збройним Силам України під час проведення Антитерористичної операції (квітень 2014 – квітень 2018 рр.).

0821U101154

Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна

Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921-1924 рр.)

0821U101142

Рудницька Людмила Валентинівна

Рокитнівський скляний завод у контексті еволюції соціальної структури міста (1896 1945 рр.).

0821U101110

Бондаренко Поліна Сергіївна

Жіночий досвід сталінських репресій 1930-х рр. (на матеріалах УРСР).

0821U101070

Танасюк Вікторія Леонідівна

Створення та функціонування Українського представництва Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгзін» (1931–1936 рр.).

0821U101003

Сергієнко Вікторія Володимирівна

Православні громади Полтавщини в державній політиці й радянському соціокультурному просторі (середина 1940-х – середина 1960-х рр.)

0821U100967

Войтюк Олена Степанівна

Конструкторська та організаційна діяльність академіка НАНУ С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України