Міненко Л. М. Становлення і розвиток Національного військово-історичного музею України (1995–2013 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100101

Здобувач

Спеціальність

  • 032 - Гуманітарні науки. Історія та археологія

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.850.011

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Анотація

У дисертації, з метою об’єктивної оцінки становлення і розвитку Національного військово-історичного музею України (НВІМУ) в умовах історичного періоду з 1995 по 2013 рік, виявлено, узагальнено і проаналізовано історіографію та джерельну базу. Для об’єктивно-системного висвітлення процесів фахової розбудови музейної справи Збройних Сил України, у тому числі й на прикладі діяльності НВІМУ, використано загальнонаукові, спеціально-наукові й конкретно-проблемні методи дослідження. Також охарактеризовано особливості формування військової музейної мережі в системі виховної і соціально-психологічної роботи Збройних Сил України протягом 1995–2012 років. Встановлено історично-об’єктивне значення НВІМУ у цій системі. Досліджено основні етапи становлення і розвитку НВІМУ, запропоновано відповідну їх періодизацію. Визначено історичні місце і роль філій головної музейної установи Міністерства оборони України в системі національно-патріотичного виховання нашої держави і в системі виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України. Проаналізовано результати їх роботи. Досліджено питання інституціональної трансформації НВІМУ. Встановлено, за рахунок яких внутрішніх і зовнішніх чинників досягнуто відповідної інституціональності та як це вплинуло на суспільне визнання НВІМУ у нашій державі та за її межами. В історичному вимірі сьогодення розкрито специфіку основних напрямів діяльності й завдань НВІМУ. Детально проаналізовано його здобутки стосовно науково-дослідної і культурно-освітньої роботи, експозиційної і PR-діяльності, питань методичного супроводу розбудови музейних утворень Збройних Сил України. Узагальнено особливості системно-наукового комплектування фондів музею. Удосконалено зміст поняття «модель системи евристичного музейного пошуку», що було сформовано та ефективно використано НВІМУ у досліджуваний період. Здійснено її візуалізацію. Визначено перспективні напрями подальших досліджень. Ключові слова: Національний військово-історичний музей України, становлення і розвиток музейних установ, система виховної і соціально-психологічної роботи, національно-патріотичне виховання, інституціональний розвиток музейної установи, музейний адміністративний менеджмент, інформаційно-музейна діяльність, система наукового комплектування фондів, модель системи евристичного музейного пошуку.

Файли

Схожі дисертації