034 Культурологія

0823U101446

Майхрович Юрій Іванович

«Локальна ідентичність Покуття (Галичина) в культурному просторі України»

0823U101395

Живоглядова Дарина Юріївна

Стратегії та менеджмент в сфері культури: досвід міжнародного співробітництва.

0823U101391

ЦАПЯК Микола Йосипович

НАРОДНЕ ТАНЦЮВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ВОЛИНІ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

0823U101247

Федотова Наталя Володимирівна

Танець контемпорарі в сучасній культурі України

0823U101184

Купрій Тетяна Іванівна

Модернізаційні перетворення телебачення в Україні у контексті цифрової медіатизації: стан і перспективи

0823U101133

Свирид Іванна Євгенівна

Менеджмент спеціальних подій в культурно-дозвіллєвій діяльності закладів клубного типу в Західній Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть: теорія і регіональна практика.

0823U101118

Бурлака Анна Віталіївна

Українська естрадна пісня в сучасній масовій художній культурі

0823U100923

Мочернюк Оксана Ігорівна

Ідеологічні патерни в українській хоровій творчості міжвоєнного періоду: концептні вияви естетики суспільної культури.

0823U100911

Макарова Наталія Вікторівна

Культура подолання сценічного бар’єру в контексті творчих засад виконавської діяльності піаніста

0823U100765

Мельник Тетяна Володимирівна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗІВ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО У ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

0823U100761

Іванова Олена Олександрівна

Конкурсно-фестивальний рух на Волині кінця ХХ — початку ХХІ століть: культурно-історичний та комунікативний аспекти.

0823U100423

Діденко Ніна Олександрівна

Рекреаційний компонент в явищах масової культури сучасної України (на прикладі культурно-спортивних закладів)

0823U100413

Савченко Віра Геннадіївна

Культурологічні аспекти практик handmade як форм декоративно-ужиткового мистецтва

0823U100396

Носенок Богдана Едуардович

Топографія культуральних досліджень у Франції

0823U100254

Веремеєнко Тарас Ростиславович

Києво-Лаврська церковно-мистецька школа XVIII – початку XIX століття: історія, художня спрямованість, майстри

0822U100804

Буран (Гаврилюк) Алла Степанівна

Формування світоглядних основ «історії ідей» у культурологічних студіях Олексія Селівачова

0822U100746

Желєзняк Серафим Володимирович

Трансформації звукозорового образу в сучасній аудіовізуальній культурі

0822U100710

Данилюк Уляна Ігорівна

Студії танцю в культурно-мистецькому житті Києва 1910–1920-х рр.

0822U100709

Бегаль Тетяна Олександрівна

Становлення та розвиток музейної експозиції: історико-культурний підхід

0822U100708

Шмаюн Ольга Юріївна

Культурно-дозвіллєвий центр як атрактивний феномен в умовах глобалізації

0822U100703

Сварник Богдан Вячеславович

Театр пантоміми як феномен сучасної видовищної культури

0822U100296

Шевченко Мирослава Євгеніївна

Культуротворчі інтенції художників-шістдесятників у поступі національного мистецтва: традиції та новації

0822U100291

Шпитковська Наталія Дмитрівна

Мистецьке колекціонування як історико-культурне явище XVII-XXI століття

0822U100247

Мандра Наталя Борисівна

Мистецтвознавчі поняття у системі культури: функціонально-типологічний аспект (на прикладі живопису кінця ХХ — початку ХХІ століття)

0822U100243

Дмитрієва Олена Дмитрівна

Школа Бориса Лятошинського у культуротворчих процесах ХХ–ХХІ століття

0822U100171

Ареф'єва Єлізавета Юріївна

Поетика Ігоря Стравінського як теорія композиційного синтезу: культурологічний аналіз

0822U100167

Мащенко Іванна Олегівна

Репрезентації спортивно-художніх дійств у ХХ – поч. ХХІ ст.: соціокультурні виміри

0821U102555

Шершова Тетяна Вікторівна

«Культурна пам’ять як чинник формування національної ідентичності (на матеріалах народно-пісенних практик Полтавщини)»

0821U102541

Бурган Ірина Олександрівна

Комунікативні та діалогічні особливості концерту для двох фортепіано з оркестром: теоретико-культурологічні аспекти

0821U101803

Ідрісова Севіндж Акіфівна

Звуковий ландшафт Парижа 1840-50-х років: мапа культурних практик М. Глінки у просторі міста

0821U101700

Олійник Аліна Валентинівна

Музична освіта як структуротворчий компонент культурної політики сучасної Німеччини.

0821U101649

Дзундза Роман Михайлович

Особистість українського хорового диригента кінця ХІХ – початку XXI століть в контексті проблем ідентичності.

0821U100490

Волкова Галина Вікторівна

Ритуал у збереженні та трансляції культурних цінностей

0821U100343

Пожарська Олена Юріївна

Цирк у просторі культури України: інституалізаційний аспект

0820U100034

Лисинюк Марина Віталіївна

Мова як форма буття української культури