14 Медичні науки

0823U100499

Титуса Андрій Васильович

Субклінічний дефіцит кальцію у дітей раннього шкільного віку: шляхи формування та корекції

0822U100823

Зуй Євген Олексійович

Наукове обґрунтування моделі оцінки спроможностей медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах оборонної реформи

0822U100673

Блажіна Ірина Юріївна

Недементні когнітивні розлади при епілепсії: клінікопсихопатологічна та нейропсихологічна характеристика, немедикаментозна корекція.

0822U100436

Аббасов Самір Мохаммед огли

Діагностика та лікування часткових розривів сухожилків ротаторної манжети плеча

0822U100435

Щербаков Дмитро Євгенович

Клінічне та експериментальне обґрунтування застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої кістки

0822U100097

Ковальчук Петро Миколайович

Клініко-інструментальна характеристика порушень голосового апарату та оцінка техногенних факторів ризику при хронічному ларингіті

0822U100065

Гусаковський Степан Степанович

Фактори прогнозу та вибір ад’ювантної хіміотерапії при м’язево-неінвазивному раку сечового міхура

0821U102648

Троян Олександра Сергіївна

Когнітивні порушення у пацієнтів з великим депресивним розладом: клініко-нейробіологічні аспекти діагностики та лікування

0821U102350

Бондар Марія Вадимівна

Удосконалення діагностики та комплексного лікування остеоартрозу поєднаного з гіпертонічною хворобою.

0821U102024

Сич Володимир Олександрович

Роль тахікінінів у реакціях системи крові при запаленні.

0821U102023

Петрик Наталія Дмитрівна

Патогенетичне обґрунтування можливості використання мезенхімальних стовбурових клітин для профілактики хронізації запалення

0821U101852

Іващук Юлія Володимирівна

Оптимізація діагностики та лікування хворих на гіпертонічну хворобу у поєднання з ревматоїдним артритом

0821U101804

Демидова Поліна Ігорівна

Оптимізація лікування гіперчутливості зубів у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів

0821U101742

Танська Ольга Олександрівна

Критерії відбору пацієнтів для включення в лист очікування на трансплантацію серця

0821U101737

Лелюк Денис Валерійович

Удосконалення алгоритму медичної допомоги хворим з кризовим перебігом гіпертонічної хвороби на догоспітальному етапі

0821U101736

Ебає Нсан Еком Нсед

Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних технологій

0821U101725

Танський Володимир Георгійович

Хірургічні методи лікування термінальної стадії серцевої недостатності

0821U101724

Ожоган Роман Зіновійович

Клінічне обгрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба

0821U101720

Ромаш Ірина Богданівна

Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини

0821U101157

Мартовицький Дмитро Володимирович

Ендостатин та інсуліноподібний фактор росту-І в реалізації ангіогенезу у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім ожирінням в динаміці лікування

0821U101115

Кутя Інна Миколаївна

Патогенетичне та прогностичне значення васкулоендотеліального фактора росту–А при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегменту ST

0821U101005

Скорик Іван Олександрович

Відновлення розгинального апарата колінного суглоба за умов модульного ендопротезування проксимального відділу великогомілкової кістки (експериментально-клінічне дослідження).

0821U100984

Арутюнян Зорік Арутюнович

Профілактика та лікування контрактур після первинного ендопротезування колінного суглоба.

0821U100983

Рахман Павєл Мізанур

Хірургічне лікування мобільної плосковальгусної деформації стоп у хворих на дитячий церебральний параліч дітей (біомеханічне моделювання та клінічні результати).

0821U100911

Більченко Антон Олександрович

Оптимізація лікування хворих з поєднанням артеріальної гіпертензії та цукрового діабету на підставі вивчення нових біомаркерів запалення: ФРД-15, Р-селектину та Галектину-3

0821U100889

Хоролець Ольга Володимирівна

Медикаментозна корекція комбінованого лікування і метафілактики хворих на рак гортані

0821U100888

Солов’юк Олена Анатоліївна

Оптимізація діагностики пошкодження артеріальних судин та методи корекції у хворих на цукровий діабет типу 2 з надлишковою масою тіла та ожирінням.

0821U100849

Конюх Сергій Анатолійович

Нефропротекторні властивості рослинних поліфенольних сполук при експериментальній хронічній хворобі нирок та їх зв'язок з метаболізмом гідроген сульфіду

0821U100801

Демянишина Валерія Валеріївна

Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та 25-гідроксихолекальциферолу для оцінки тяжкості та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей

0821U100797

Дяченко Гліб Дмитрович

Оптимізація анестезіологічного забезпечення у пацієнтів хірургічного профілю з надлишковою масою тіла

0821U100666

Дем’яненко Володимир Миколайович

Мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах лівої передньої торакотомії

0821U100609

Слободченко Леонід Юрійович

Хірургічне лікування у комплексній терапії нейроішемічної форми ускладненого синдрому діабетичної стопи

0821U100342

Волошан Олександр Олександрович

Індивідуалізація методів діагностики та лікування пацієнтів з одонтогенними верхньощелепними синуситами

0821U100290

Бойко Аліна Володимирівна

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНИЙ АРТРИТ В ПЕРВИНІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ

0821U100229

Андрущак Андрій Васильович

Патогенетичне обґрунтування корекції функціонального стану нирок та системи кровообігу у хворих на тяжкий сепсис компенсований рідинною ресусцитацією та дофамінергічною підтримкою

0821U100191

Ткаченко Марина Вікторівна

Обґрунтування комплексної профілактики та лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей, хворих на муковісцидоз

0821U100183

Петрик Наталія Ігорівна

Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції.

0821U100182

Курган Анастасія Петрівна

Медико-соціальне обґрунтування удосконалення моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхлом попередження проявів ризикової поведінки.

0821U100153

Колесник Яна Володимирівна

Удосконалення прогнозування перебігу та виходів інфекційного мононуклеозу у дітей на підставі клініко-імунологічних проявів хвороби та структурної організації лімфоцитів крові хворих

0821U100143

Луцький Андрій Сергійович

Оптимізація підтримки лютеїнової фази при екстракорпоральному заплідненні

0821U100142

Швець Ольга Миколаївна

Оптимізація лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз легенів шляхом вивчення динаміки показників вуглеводного та ліпідного обмінів

0821U100013

Філімонов Роман Володимирович

Вибір методу регіонарної анестезії при хірургічному лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи

0820U100420

Трегуб Павло Олегович

Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит.

0820U100400

Башкірова Ганна Дмитрієвна

Клінічне значення ендотеліальної ліпази у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби та надлишкової маси тіла

0820U100204

Якимчук Юлія Богданівна

Особливості прегравідарної підготовки та реабілітація хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності

0820U100076

Бєлінська Вікторія Олегівна

Діагностика та хірургічне лікування виразкових і гнійно-некротичних процесів у хворих на нейропатичну форму синдрому діабетичної стопи.

0599U000607

Фадєєнко Галина Дмитрівна

Роль клітинних та гуморальних механізмів виразко-утворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori. Клінічні і терапевтичні аспекти.

0599U000601

Єгунян Мамікон Агасійович

Важка і середнього ступеня важкості черепно-мозкової травми у дітей різних вікових груп (гострий період)

0599U000596

Кузнєцов Сергій Володимирович

Особливості структурно-функціонального стану і перекисного окислення ліпідів лімфоцитів крові при різних варіантах клінічного перебігу вірусних гепатитів А і В у дітей.

0599U000595

Йолтухівський Михайло Володимирович

Латеральний гіпоталамус і префролнтальна кора в організації довільних рухів

0599U000591

Коломієць Володимир Олександрович

Діагностика та корекція порушень бінокулярних функцій при аметропіях, анізометропії, співдружній косоокості

0599U000589

Андрієвська Світлана Олексіївна

Особливості перебігу та профілактика ішемічної хвороби серця у населення приморського регіону півдня України.

0599U000588

Нечитайло Юрій Миколайович

Здоров'я дітей шкільного віку Буковини, нові підходи до його оцінки та профілактики захворювань

0599U000568

Ткаченко Юрій Якович

Принципи та ефективність диференційованого застосування екстракорпоральних методів лікування у хворих на бронхіальну астму

0599U000567

Носенко Надія Дмитрівна

Механізми гормон-медіаторного імпринтингу нейроендокринної регуляції репродукції та стрес- реактивності.

0599U000566

Афанасьєва Наталія Іванівна

Патогенетичне обгрунтування застосування комплексу променевих методiв дослiдження в диспансерному наглядi учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС iз тиреоiдною патологiєю

0599U000550

Локшин Сергій Леонідович

Пароксизмальні надшлуночковітахіаритмії: клінічні особливості та лікування

0599U000538

Єрмакович Ірина Іванівна

Гуморальні і клітинні аспекти "німої ішемії міокарда при ішемічній хворобі серця

0599U000536

Кузнєцов Анатолій Якимович

Лікування і профілактика гострого деструктивного лактаційного маститу та його ускладнень

0599U000533

Поляков Анатолій Євгенійович

Значення рідиннокристалічного (мезоморфного) стану ліпідів у патогенезі атеросклерозу та діагностиці атерогенних дисліпідемій (клініко-експериментальне дослідження)

0599U000522

Приліпко Валентина Антонівна

Гігієнічні та соціальні фактори формування здоров'я працездатного населення у віддалений період аварії на ЧАЕС

0599U000520

Литвиченко Ольга Миколаївна

Наукові основи охорони повітряного середовища від забруднення канцерогенними N-нітрозамінами та попередження онкогенного ризику для населення

0599U000519

Морозов Анатолій Миколайович

Клініко - епідеміологічні особливості гострої черепно-мозкової травми і підвищення ефективності спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в Україні

0599U000504

Понятовский Юрий Викторович

Артроскопическая диагностика и лечение дезадаптационных состояний, заболеваний и повреждений коленного сустава у моряков

0599U000500

Банадига Наталія Василівна

Клініко-патогенетичні аспекти хронічних і рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування.

0599U000495

Беш Леся Василівна

Бронхіальна астма у дітей пубертатного віку: особливості патогенезу, перебігу і лікування

0599U000494

Галич Сергій Петрович

Мікрохірургічна аутотрансплантація складних комплексів тканин у функціонально активні ділянки кінцівок

0599U000491

Лісовий Володимир Миколайович

Оптимізація вибору та підвищення ефективності методів променевої діагностики захворювань нирок

0599U000487

Кириченко Павло Дмитрович

Клініко-патогенетичні особливості холери, шляхи покращення її діагностики і терапії в умовах України

0599U000485

Шкала Любов Володимирівна

Мінеральний та імунний дисбаланс при дигестивній патології в умовах екологічного пресингу і спосіб корекції.

0599U000476

Семикоз Наталія Григоріївна

Клініко-морфологічна оцінка та лікування ускладнень сполученої променевої терапії у разі раку жіночих статевих органів.

0599U000470

Штутін Олексій Анатолійович

Хірургічне лікування тяжких відкритих пошкоджень кисті та їх наслідків

0599U000459

Соломко Анатолій Васильович

Розробка і обгрунтування способів формування та захисту анастомозів в абдомінальній хірургії

0599U000458

Савченкова Лариса Василівна

Експериментальне обгрунтування шляхів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в нагріваючому мікрокліматі

0599U000455

Білецька Елеонора Миколаївна.

Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну функцію жінок

0599U000438

Тітієвський Сергій Володимирович

Лонгітудінальне дослідження психічних розладів у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

0599U000437

Суходоля Анатолій Іванович

Шляхи покращення результатів органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження).

0599U000423

Кияк Юліан Григорович

Ремоделювання міокарда при ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті (клініко-ультраструктурні дослідження)

0599U000421

Деміховська Олена Володимирівна

Мiнливiсть епiдемiчного процесу дифтерiї як результат взаємодiї соцiальної та бiологiчної пiдсистем

0599U000413

Ярова Світлана Павлівна

Оптимізація відновлювального лікування генералізованого пародонтиту з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання

0599U000412

Біляєва Ольга Олександрівна

Комплексне лікування перитоніту та профілактика його ускладнень (експериметально-клінічне дослідження).

0599U000392

Первак Марина Борисівна

Променева діагностика функціональних порушень лівого шлуночка у хворих з коронарогенною і некоронарогенною патологією міокарда.

0599U000379

Ходак Лариса Анатоліївна

Цитомегаловірусна інфекція у дітей (клініка, діагностика, лікування)

0599U000370

Куроєдова Віра Дмитрівна

Комплексна оцінка хвороби "зубощелепна анатомія" та прогноз лікування ортодонтичних пацієнтів

0599U000369

Глумчер Фелікс Семенович

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при реконструктивних операціях на нижніх дихальних шляхах

0599U000366

Боброва Олена Володимирівна

Гомеостаз магнію при есенціальній гіпертензії ( клініко-фізіологічна характе- ристика, патофізіологія, гормональна регу- ляція, корекція порушень, обгрунтування вибору антигіпертензивної терапії)

0599U000361

Шаповал Сергій Дмитрович

Особливості перебігу та лікування сепсису у хворих з гнійно-запальними процесами м'яких тканин

0599U000359

Шепетько Євген Миколайович

Вибір раціональних пілорусзберігаючих і пілорускоригуючих способів органозберігаючих операцій в невідкладній хірургії ускладнених дуоденальних виразок

0599U000345

Яременко Олег Борисович

Клініко-патогенетична гетерогенність та шляхи оптимізації лікування ревматоїдного артриту та системного червоного вовчаку: значення змін кисневого забезпечення тканин та визначаючих його процесів

0599U000339

Гринь Владислав Костянтинович

Патологія серця при запальних захворюваннях суглобів (поширеність, діагностика, патогенез, лікування)

0599U000324

Дубінін Сергій Іванович

Морфо-функціональний стан стан печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних проток в умовах експериментального гострого холециститу

0599U000318

Півторак Володимир Ізяславович

Топографоанатомічні, структурно-функціональні особливості та математичне моделювання оперованого шлунка

0599U000317

Береза Нінель Михайлівна

Обгрунтування і розробка методів консервативного лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт

0599U000314

Дьоміна Тетяна Миколаївна

Звичайне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром

0599U000311

Камінський В'ячеслав Володимирович

Прогнозування, профілактика та лікування пізніх гестозів , (клініко-лабораторне та антропогенетичне дослідження)

0599U000305

Єршова Ірина Борисівна

Прогноз, профілактика та лікування ускладнених форм кору.

0599U000296

Маколінець Василь Іванович

Експериментальне обгрунтування застосування гiпервисокочастотного випромiнювання при травматичних та дистрофiчних порушеннях у кiстковiй i хрящовiй тканинах

0599U000288

Дубинська Галина Михайлівна

Клініко-патогенетичне значення порушень у системі антиоксидантного захисту при дифтерійній інфекції та розробка методів їх корекції.

0599U000284

Лебец Ірина Степанівна

Особливості сучасного перебігу хронічних артритів у підлітків (клініка, діагностика, лікування)

0599U000275

Оксіюк Віктор Глібович

Особливості епідемічного процесу дифтерії та шляхи удосконалення заходів специфічної профілактики