Аббасов С. М. Діагностика та лікування часткових розривів сухожилків ротаторної манжети плеча

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100436

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.21 - Травматологія та ортопедія

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.606.002

Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"

Анотація

Дисертація присвячена питанням покращення результатів лікування хворих з частковими розривами сухожилків ротаторної манжети плеча на основі покращення діагностики та застосування диференційованого підходу до тактики лікування, розробки нових та удосконалення існуючих методів оперативного лікування. Після аналізу даних оперативного лікування було виявлено, що хворі, які мають підвищені вимоги до плечового суглоба потребують виконання шва сухожилка надостьового і підлопаткового м'язів. Недотримання етапності хірургічного втручання веде до поганих функціональних результатів лікування та різноманітних ускладнень під час виконання оперативного втручання. Часткове ушкодження сухожилків РМП впливає на ушкодження суглобового хряща плечового суглоба. Ушкодження суглобового хряща плечового суглоба залежить від терміну часткового ушкодження сухожилків ротаторної манжети плеча (r=0,53; р<0,01). Результати оперативного лікування хворих після шва часткового розриву сухожилка надостьового м'яза за шкалою Constant Shoulder Score у яких іммобілізація плечового суглоба тривала 6 тижнів були дещо кращі ніж у хворих, де іммобілізація тривала 2–3 тижні (р˃0,05). Раннє навантаження на плечовий суглоб після шва часткового розриву сухожилка надостьового м'яза не завжди є правильним та раціональним.

Файли

Схожі дисертації

0524U000020

Макаров Василь Борисович

Хірургічне лікування переломів проксимального відділу плечової кістки (експериментально-клінічне дослідження)

0424U000007

Яцун Євген Володимирович

Експериментальне обґрунтування застосування біодеградіруючіх сплавів на основі магнію в динамічному інтрамедулярному остеосинтезі діафізарних переломів великогомілкової кістки

0523U100173

Головіна Яніна Олександрівна

Біореконструкція сегментарними кістковими алоімплантатами післярезекційних дефектів довгих кісток у разі їх пухлинного ураження.

0423U100101

Ладика Вікторія Олександрівна

Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м’яких тканин

0822U100435

Щербаков Дмитро Євгенович

Клінічне та експериментальне обґрунтування застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої кістки