162 Біотехнології та біоінженерія

0823U101522

Удимович Віктор Миколайович

Розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля

0821U102732

Булаєвська Марина Олександрівна

Біотехнології штучного магнітомічення та природне магнітомічення клітин тварин

0821U102422

Палійчук Олеся Ігорівна

Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин

0821U102421

Ключка Лілія Вікторівна

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405

0821U101823

Лахнеко Ольга Романівна

Розробка біотехнологічних підходів оцінки пшениці за показниками якості та адаптивності

0821U101806

Фокіна Анастасія Володимирівна

Біотехнологія мікроклонального розмноження Origanum vulgare L. та Paulownia elongata S.Y.Hu ⤬ P.fortunei (Seem.) Hemsl

0821U101096

Бужилов Микола Георгійович

Розробка технології зернових біопродуктів

0821U100982

Пилипенко Дар'я Михайлівна

Розробка складу та технології ліпосомальної комплексної композиції гідрофобних антиоксидантів мембранопротекторної дії

0821U100573

Ерденецогт Улзiйжаргал ...

Біотехнологія використання нанокомпозитного бактеріального препарату Азогран і його протекторна роль в агроекосистемі ячменю

0820U100290

Шинкарчук Мальвіна Володимирівна

Біотехнологія отримання біогазу із жировмісної сировини

0820U100250

Мотроненко Валентина Василівна

Біотехнологія субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини

0820U100244

Власенко Катерина Миколаївна

Біотехнологічні засади підвищення інтенсивності аромату грибів роду Pleurotus у процесі їх твердофазного культивування

0820U100227

Коренчук Микола Сергійович

Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод з видаленням іонів феруму