011 Освітні, педагогічні науки

0823U101721

Шен Цінь --

Загальнокультурна підготовка майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки та України

0823U101698

Балух Микола Миколайович

Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів

0823U101666

Кравченко Тетяна Василівна

Формування громадянської ідентичності студентів закладів вищої освіти Великої Британії

0823U101658

Басараб Наталія Ярославівна

«Розвиток післядипломної освіти вчителів початкової школи в західних областях України (1945-1991 рр.)».

0823U101615

Резнік Тетяна Петрівна

Методика формування інформаційнокомунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею у процесі навчання української мови

0823U101614

Набок-Бабенко Юлія Сергіївна

Методика тестового оцінювання компетентності з української мови учнів ліцеїв.

0823U101611

Ликтей Людмила Миколаївна

Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах

0823U101600

Процишина Ольга Юріївна

Формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу

0823U101562

Чжан Ян --

Розвиток концепцій західноєвропейської музичної педагогіки в системі музичної освіти Китаю (друга пол. ХХ – початок ХХІ століття)

0823U101535

Шубіна Олена Павлівна

Розвиток креативності вихованців у закладах позашкільної освіти засобами STEM-технологій.

0823U101437

Поляковська Ольга Олександрівна

Розвиток системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої та фахової передвищої освіти Криворіжжя (60-ті рр. XX– початок XXI ст.)

0823U101434

Приступа Яна Вячеславівна

Розвиток концепцій природничої освіти в педагогічному дискурсі України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

0823U101408

Хамазюк Ольга Миколаївна

Підготовка майбутніх фахівців Прикордонної поліції в навчальних закладах Словацької Республіки.

0823U101388

Мартиненко Надія Олександрівна

Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності

0823U101368

Білик Тетяна Сергіївна

Педагогічні умови виховної роботи з молодшими школярами у процесі занять з математики.

0823U101365

Гапчук Яна Анатоліївна

Сучасні тенденції розвитку Е-навчання у вищій школі Німеччини.

0823U101361

Булеза Богдана Ярославівна

Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх, схильних до вживання наркотиків, в США.

0823U101360

Василенко Катерина Сергіївна

Формування дослідницької компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

0823U101356

Цихмейструк Оксана Миколаївна

Формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки

0823U101345

Силенко Надія Іванівна

Формування національно-культурної ідентичності молодших школярів у процесі взаємодії сім’ї та школи

0823U101322

Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна

Розвиток закладів загальної середньої освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

0823U101306

Ступак Кирило Євгенійович

Розвиток системи іншомовної освіти у Фінляндії (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

0823U101294

Герасименко Ольга Юріївна

Забезпечення якості неперервної освіти європейських країн в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

0823U101290

Лисоконь Ілля Олександрович

Організація управління інвестиційною діяльністю закладу вищої освіти

0823U101279

Цицюра Ксенія Валеріївна

Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки в університетах Китайської Народної Республіки

0823U101273

Уклеїна Лілія Анатоліївна

Управління підготовкою майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладах професійно-технічної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

0823U101257

Давидова Наталія Андріївна

Управління розвитком медіакультури керівників закладів загальної середньої освіти в системі методичної роботи.

0823U101251

Борсук Дмитро Валерійович

Управління маркетинговими комунікаціями закладу загальної середньої освіти.

0823U101244

Горішна Оксана Мирославівна

Управління змінами в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти

0823U101201

Гедзик Андрій Андрійович

Формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із цифрових технологій у закладах вищої освіти

0823U101200

Шпотя Тетяна Василівна

Формування професійно-метричного реноме майбутніх викладачів вищої освіти

0823U101187

Тробюк Наталія Юріївна

Формування толерантності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у вищих військових навчальних закладах

0823U101099

Савченко Юлія Олександрівна

Формування готовності майбутніх керівників вокальних ансамблів до творчої взаємодії з музичним колективом

0823U101087

Вишневецька Марина Вікторівна

Методика формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки.

0823U101082

Ткаченко Марія Валентинівна

Формування готовності майбутніх хореографів до застосування проєктних технологій у професійній діяльності

0823U101064

Мороз Яна Едуардівна

Науково-педагогічна спадщина Бориса Коротяєва

0823U101034

Черниш Наталія Андріївна

Правова освіта офіцерів у закладах вищої військової освіти України (середина ХХ – початок ХХІ століття)

0823U100995

Хижняк Олександр Олександрович

Педагогічна технологія професійно зорієнтованої підготовки майбутніх тренерів у системі навчальних практик

0823U100946

Швед Ганна Володимирівна

Розвиток післядипломної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти України (50-ті – початок 90-х років XX століття)

0823U100940

Дубовик Віталій Васильович

Методика навчання лінійної алгебри студентів педагогічних університетів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

0823U100904

Короткевич Ксенія Єгорівна

Формування умінь навчальної самоорганізації майбутніх викладачів хореографічних дисциплін у процесі фахової підготовки

0823U100901

Пісняк Валентина Степанівна

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в умовах освітньої інклюзії

0823U100879

Назаренко Олександра Євгенівна

Тенденції розвитку вищої освіти в Республіці Корея

0823U100876

Лимаренко Валерій Ігорович

Формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту

0823U100867

Палагута Ілона Василівна

Педагогічна підтримка професійного розвитку майбутніх учителів у Великій Британії

0823U100861

Ребрина Андрій Анатолійович

Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до формування сприятливих для здорового способу життя особистісних якостей дітей підліткового віку.

0823U100844

Крамаренко Вікторія Вікторівна

Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців з навігації й управління суднами у процесі професійної підготовки

0823U100797

Мужель Дарина Сергіївна

Підготовка майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти Франції із використанням особистісно орієнтованих технологій навчання

0823U100795

Мольдерф Тетяна Михайлівна

Формування академічної вокально-виконавської культури майбутніх викладачів мистецьких шкіл у фахових коледжах

0823U100669

Шульгіна Олена Вікторівна

Розвиток правової культури педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

0823U100628

Петренко Інна Федорівна

Формування простору класної кімнати початкової школи України (кінець ХІХ ст. – 1991 р.)

0823U100627

Станіславчук Наталія Іванівна

Формування етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у позааудиторній діяльності

0823U100626

Пастушок Тарас Васильович

Формування комунікативної культури майбутнього диригента оркестрового колективу в процесі фахової підготовки

0823U100611

Москаленко Сергій Анатолійович

Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників на оперативному рівні військової освіти.

0823U100592

Білявець Андрій Якович

Розвиток професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби засобами дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації

0823U100581

Довга Марія Ігорівна

Розвиток компонентів креативності підлітків в умовах дистанційного навчання в системі МАН України - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

0823U100565

Тарасюк Юрій Миколайович

Формування управлінської компетентності майбутніх бакалаврів з військового управління

0823U100552

Карпенко Володимир Сергійович

Розвиток лідерської компетентності офіцерів Десантно-штурмових військ у системі післядипломної освіти

0823U100550

Мигалина Зоряна Іванівна

Організація навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США

0823U100530

Поливанюк Віталій Васильович

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Збройних сил України.

0823U100529

Шостак Роман Григорович

Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Збройних сил України

0823U100486

Варга Наталія Іванівна

Формування дослідницької компетентності викладача вищої школи США

0823U100422

Тютюма Тетяна Сергіївна

Формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

0823U100361

Сухомлинська Леся Віталіївна

Формування у дітей ціннісного ставлення до тварин освітньо-виховними та художньо-образними засобами (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)

0823U100323

Купчак Світлана Богданівна

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної технології у професійній діяльності

0823U100312

Штурба Антоніна Олегівна

Сучасні тенденції розвитку початкової освіти в Канаді

0823U100307

Саган Віталій Васильович

Методика підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України.

0823U100300

Волобуєв Владислав Володимирович

Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проєктного управління

0823U100269

Віролайнен Оксана Василівна

Управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання

0823U100266

Слушний Олег Миколайович

Розвиток інноваційної діяльності вчителів природничо- математичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти України (друга половина ХХ – перша чверть ХХІ століття)

0823U100263

Мнишенко Катерина Володимирівна

Формування основ художньо-естетичної культури вихованців дошкільних установ засобами народної творчості

0823U100252

Коваль Юлія Андріївна

Формування екологічної культури студентів в освітньому середовищі технічних коледжів

0823U100244

Подуфалова Катерина Юріївна

Формування відповідального ставлення до педагогічної діяльності у студентів педагогічного коледжу

0823U100205

Карук Інна Василівна

Експериментування як вид діяльності дітей у дошкільній педагогіці України (середина ХХ – початок ХХІ століття).

0823U100200

Єршов Микола-Олег Володимирович

Тенденції розвитку IT-освіти в незалежній Україні

0823U100199

Гавриловський Сергій Олексійович

Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно-комунікаційних технологій

0823U100198

Казак Юлія Юріївна

Підготовка майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на основі акмеологічного підходу

0823U100046

Ходацька Ольга Миколаївна

Розвиток професіоналізму вчителів української мови і літератури в умовах неформальної освіти

0823U100012

Заєць Наталія Юхимівна

Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти в умовах магістратури

0823U100008

Шабала Юлія Анатоліївна

Професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.

0822U101063

Пшемінська Лариса Олександрівна

Педагогічні ідеї М. Д. Леонтовича в контексті розвитку вітчизняної музичної освіти (1877–1921 рр.)

0822U101055

Ляховська Юлія Олегівна

Формування громадянської культури майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки

0822U101054

Мартинюк Вікторія Валеріївна

Педагогічні умови формування національної ідентичності студентської молоді в закладах вищої педагогічної освіти у позааудиторній роботі

0822U101037

Пономаренко Станіслав Ігорович

Формування екологічної культури майбутніх фахівців цивільного захисту у процесі професійної підготовки

0822U101016

Адамчук Юлія Дмитрівна

Формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення.

0822U100993

Поліщук Ірина Віталіївна

Освітня і експериментально-виховна діяльність Тамари Дмитрівни Дем’янюк (1944–2013)

0822U100991

Бондарець Марія Анатоліївна

Проблема «морально дефективного дитинства» у педагогічній думці 20-30-х. рр. ХХ ст.

0822U100955

Квітка Аліна Сергіївна

Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.

0822U100954

Поліщук Анастасія Василівна

Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерії у закладах вищої освіти.

0822U100929

Горетько Тетяна В’ячеславівна

Професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій в університетах Сполучених Штатів Америки

0822U100789

Коваленко Юлія Миколаївна

Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у спортивній діяльності в процесі фахової підготовки

0822U100788

Лавінда Світлана Дмитрівна

Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з будівництва та цивільної інженерії в процесі вивчення гуманітарних дисциплін

0822U100690

Мельниченко Людмила Ігорівна

Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи засобами STEM-технологій

0822U100683

Денисова Анастасія Володимирівна

Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти

0822U100682

Докторович Валерія Миколаївна

Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти

0822U100681

Коваленко Олександр Миколайович

Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту в навчальних закладах Півдня України другої половини ХХ ‒ початку ХХІ століття

0822U100635

Остапенко Анна Вікторівна

«Освітня та науково-методична діяльність Івана Петровича Львова (1879 - 1971)»

0822U100614

Дмитрук Зоя Анатоліївна

Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг

0822U100612

Шкура Геннадій А.

Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти

0822U100568

Смоляк Павло Орестович

Формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти