Шабала Ю. А. Професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100008

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

22-12-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.455.017

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку педагогічних умов та інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Об’єктом дисертаційного дослідження обрано процес професійного розвитку учителів початкової школи, предметом – педагогічні умови та інтерактивну технологію професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Завдання дослідження: 1) охарактеризувати теоретико-методологічні основи професійного розвитку учителів початкової школи; 2) узагальнити педагогічні умови професійного розвитку вчителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти; 3) визначити критерії та показники рівня професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти; 4) обґрунтувати та експериментально перевірити інтерактивну технологію професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти; 5) надати методичні рекомендації щодо практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.

Файли

Схожі дисертації