21 Національна безпека

0599U000565

Пазухін Едвард Михайлович

Лавоподібні паливовміщуючі маси 4-го блока Чорнобильської АЕС: фізико-хімічні властивості, сценарій утворення, вплив на навколишнє середовище."

0598U000094

Пасечный Владимир Григорьевич

Геотехногенные основы управления гидросферой при подземной добыче угля

0598U000052

Дрозд Геннадий Яковлевич

Повышение эксплуатационной долговечности и экологической безопасности канализационных сетей

0598U000040

Зберовский Александр Владиславович

Научные основы защиты атмосферы в экосистеме "карьер-окружающая среда-человек"

0598U000015

Березуцкий Вячеслав Владимирович

Технологии и устройства очистки, обезвреживания и использования маслоэмульсионных сточных вод

0523U100250

Кордуба Ірина Богданівна

Науково-методологічні засади підвищення екологічної безпеки ядерної енергетики України в екстремальних умовах експлуатації.

0523U100247

Нуянзін Олександр Михайлович

Розвиток наукових основ оцінювання вогнестійкості залізобетонних будівельних конструкцій з використанням малогабаритних модульних вогневих печей

0523U100153

Дикий Анатолій Петрович

Державна політика запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки України

0523U100147

Лавренюк Олена Іванівна

Розвиток наукових основ створення металкоординованих епоксіамінних композицій зі зниженою пожежною небезпекою

0523U100106

Трач Юлія Петрівна

Наукові засади застосування відходів видобутку нерудних корисних копалин у заходах санації навколишнього середовища

0523U100077

Козій Іван Сергійович

Наукові основи системного підходу до зниження техногенного навантаження від промислових викидів на довкілля

0523U100006

Аблєєва Ірина Юріївна

Науково-теоретичні основи системного підходу до підвищення рівня екологічної безпеки нафтовидобувних територій

0521U102040

Карпушенко Марія Юріївна

Безпекоорієнтований механізм інтегрованої оцінки інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання

0521U101890

Гріненко Андрій Юрійович

Удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України: теорія, методологія, практика

0521U101886

Іващенко Тарас Григорович

Розвиток наукових основ управління екологічною безпекою планованої діяльності за допомогою інтегрованих автоматизованих систем

0521U101866

Проскурнін Олег Аскольдович

Науково-методологічні основи екологічного нормування скиду зворотних вод в річкову систему

0521U101859

Артемчук Володимир Олександрович

Наукові основи визначення екологічної ефективності прийняття управлінських рішень на прикладі охорони атмосферного повітря

0521U101576

Щурко Уляна Василівна

Конкурентні стратегії безпеки розвитку реального сектору економіки

0521U101426

Брик Дмитро Васильович

Підвищення рівня екологічної безпеки при термохімічному переробленні некондиційної вуглецевмісної сировини

0521U101396

Токарський Тарас Богданович

Соціальні аспекти економічної безпеки України в процесі євроінтеграції

0521U101374

Савенко Ксенія Сергіївна

Економічна безпека споживачів житлово-комунальних послуг: теорія, методологія, практика

0521U101148

Коцюба Ірина Григорівна

Наукові засади формування системи управління поводженням з твердими комунальними відходами об’єднаних територіальних громад

0521U101145

Сорока Юрій Миколайович

Наукові основи забезпечення екологічної безпеки при поводженні з матеріалами з вмістом природних радіонуклідів

0521U101021

Магльована Тетяна В'ячеславівна

Наукові основи використання гуанідинових сполук для підвищення екологічної безпеки життєдіяльності населення радіоактивно забруднених територій

0521U100937

Іваненко Олена Іванівна

Наукові основи зниження екологічних ризиків забруднення атмосферного повітря підприємствами вуглеграфітового виробництва

0521U100893

Харламова Олена Володимирівна

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ НЕБЕЗПЕКИ

0521U100186

Нестер Анатолій Антонович

Наукові основи підвищення рівня екологічної безпеки гальванічного виробництва

0521U100160

Яцишин Теодозія Михайлівна

Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами

0521U100093

Герасименко Олена Михайлівна

Ризик-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства

0521U100089

Барабаш Олена Василівна

Наукові основи застосування методів біотестування та біоіндикації в системах управління екологічною безпекою суб’єктів господарювання

0521U100023

Антонюк Катерина Іванівна

Забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції

0521U000054

Дульнева Тетяна Юріївна

Наукові засади екологічно сприятливого очищення води мікрофільтраційними мембранами з природних матеріалів

0521U000046

Балакіна Маргарита Миколаївна

Фізико-хімічні основи знешкодження фільтратів полігонів твердих побутових відходів електрохімічними та мембранними методами

0521U000030

Мелещенко Руслан Геннадійович

Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об'єктах критичної інфраструктури за допомогою оперативного контролю стану повітряного середовища

0521U000029

Кондратенко Олександр Миколайович

Науково-методологічні основи захисту атмосферного повітря від техногенного впливу енергоустановок з поршневими двигунами внутрішнього згоряння

0521U000027

Тарахно Олена Віталіївна

Розвиток наукових основ створення еластичних вогнезахисних покриттів по текстильних матеріалах

0521U000006

Лобойченко Валентина Михайлівна

Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об'єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації водних розчинів

0520U101838

Шелудченко Леся Сергіївна

Теоретичні основи та методи забезпечення екологічної безпеки автотранспортних мереж

0520U101712

Масікевич Андрій Юрійович

Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат

0520U101568

Маркіна Людмила Миколаївна

«Розвиток наукових основ екологічно прийнятного піролізного процесу утилізації твердих органічних відходів»

0520U101564

Дудар Тамара Вікторівна

Методологічні засади екологічної безпеки територій з техногенно-підсиленими джерелами природного походження

0520U101562

Пономаренко Роман Володимирович

Науково-теоретичні основи прогнозування техногенного впливу на гідросферу при басейновому управлінні водними ресурсами України

0520U101561

Сидоренко Володимир Леонідович

Екологічна безпека Чорнобильської зони відчуження: техноприродні загрози від радіаційно небезпечних об'єктів і явищ

0520U101516

Бордун Ігор Михайлович

Науково-методичні основи екологічно безпечних технологій водопідготовки з використанням фізико-хімічних методів

0520U100497

Петрук Роман Васильович

Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів

0520U100438

Мельник Степан Іванович

Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств

0520U100416

Луньова Оксана Володимирівна

Розвиток наукових основ управління екологічною безпекою промислових комплексів вуглевидобувних підприємств Центрального району Донбасу

0520U100334

Шира Тарас Богданович

Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств

0520U100271

Штепа Володимир Миколайович

Науково-теоретичні засади екологічно безпечних технологій очищення промислових стічних вод

0520U100249

Левченко Лариса Олексіївна

Моделювання та прогнозування поширення авіаційного шуму, електромагнітних полів навколо аеропорту, обґрунтування засобів їх нормалізації.

0520U100225

Радіонов Олександр Володимирович

Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв

0520U100134

Буц Юрій Васильович

Науково-методологічні основи релаксії екогеосистем при техногенному навантаженні пірогенного походження

0520U100116

Степова Олена Валеріївна

Наукові основи запобігання забрудненню довкілля внаслідок внутрішньої та зовнішньої корозії сталевих нафтопроводів

0520U100100

Гладких Дмитро Михайлович

Забезпечення банківської безпеки України в умовах розвитку інформаційної економіки

0520U000034

Лєвтєров Олександр Антонович

Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах

0520U000033

Ніжник Вадим Васильович

Розвиток наукових основ оцінювання небезпеки поширення пожежі на суміжні будівельні об’єкти

0519U001942

Денисов Олег Євгенійович

Економічна безпека галузей промисловості в системі економічної безпеки держави

0519U001886

Пукіш Арсен Володимирович

Науково-практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на завершальній стадії

0519U001795

Хохотва Олександр Петрович

Наукові основи розробки модифікованих сорбентів неорганічних та органічних забруднювачів у процесах водоочищення

0519U001217

Шналь Тарас Миколайович

Розвиток наукових основ розрахункової оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій за умов впливу параметричних температурних режимів пожеж

0519U001130

Кустов Максим Володимирович

Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин

0519U001129

Дадашов Ільгар Фірдосі огли

Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами

0519U001024

Жартовський Сергій Володимирович

Розвиток наукових основ протипожежного захисту об'єктів з пожежним навантаженням із целюлозовмісних матеріалів водними вогнебіозахисними речовинами

0519U001023

Шевченко Роман Іванович

Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівнів

0519U001004

Ткаченко Тетяна Миколаївна

Науково-методологічні основи підвищення рівня екологічної безпеки урбоценозів шляхом створення енергоефективних технологій «зеленого» будівництва

0519U000647

Солодовнік Олеся Олександрівна

Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: стратегія захисту інтересів сторін

0519U000599

Панченко Володимир Анатолійович

Менеджмент системи кадрової безпеки підприємства: оцінювання та прийняття рішень

0519U000502

Маджд Світлана Михайлівна

Розвиток наукових основ басейнового принципу управління екологічною безпекою техногенно трансформованих поверхневих водних об’єктів

0519U000479

Шаманський Сергій Йосипович

Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення

0519U000453

Гольцов Андрій Геннадійович

Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі.

0519U000451

Черниш Єлізавета Юріївна

Наукові засади еколого-синергетичного підходу до процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на довкілля

0519U000417

Баланюк Володимир Мірчович

Наукові основи зменшення впливу на довкілля пожеж на їх початковій стадії дією ударних хвиль

0519U000277

Гудзовата Оксана Олегівна

Механізми реалізації грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України

0519U000234

Кватернюк Сергій Михайлович

Розвиток наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів контролю екологічного стану водних об’єктів

0519U000187

Кондратенко Олег Юрійович

Геостратегія Російської Федерації: теоретичні засади і практична реалізація.

0519U000172

Яковишина Тетяна Федорівна

Розвиток наукових основ удосконалення системи моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у ґрунтах урбоекосистем

0519U000068

Харламова Олена Володимирівна

Науково-методологічні основи управління екологічною безпекою в умовах природно-антропогенного навантаження

0519U000017

Ольховик Юрій Олександрович

НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ПОВЕРХНЕВОМУ ЗАХОРОНЕННІ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ УКРАЇНИ

0518U002776

Тверда Оксана Ярославівна

Науково-теоретичні основи екологічної безпеки гірничопромислових комплексів з виробництва щебеню західного регіону України

0518U002762

Івченко Євгеній Анатолійович

Теоретико-методологічні засади трансформацій системи економічної безпеки підприємства

0518U002683

Кацман Михайло Давидович

Методологічні засади організації управління екологічною безпекою під час ліквідування наслідків аварійних ситуацій на залізничному транспорті

0518U002666

Борук Сергій Дмитрович

Розвиток наукових основ створення екологічно прийнятних дисперсних палив для енергогенеруючих підприємств України

0518U002595

Єрмаков Віктор Миколайович

Наукові основи забезпечення екологічної безпеки урбоекосистем навколо вуглевидобувних підприємств України

0518U002566

Лупак Руслан Любомирович

Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: регіональний аспект

0518U000738

Трохименко Ганна Григорівна

Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області).

0518U000735

Шемаєв Володимир Володимирович

Управління розвитком транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки держави

0518U000606

Бахарєв Володимир Сергійович

Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем

0518U000550

Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна

Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах

0518U000491

ЄВСЕЄВ Сергій Петрович

Методологія побудови системи безпеки банківських інформаційних ресурсів

0518U000348

Вакал Сергій Васильович

Науково-теоретичні основи створення нових екологічно безпечних технологічних процесів виробництв фосфоровмісних добрив

0518U000327

Бойко Віталій Володимирович

Формування господарського механізму розвитку сільських територій в системі економічної безпеки держави

0518U000173

Россошанська Ольга Валентинівна

Методологічні засади оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

0517U000757

Коваль Олександр Мирославович

Розвиток наукових основ ліквідації пожеж на деревообробних підприємствах

0517U000663

Аванесова Ніна Едуардівна

Економічна безпека підприємств оборонної промисловості України в системі національної безпеки держави

0517U000590

Антонов Анатолій Васильович

Узагальнення і розвиток наукових основ розроблення та технологій застосування екологічно прийнятних вогнегасних речовин

0517U000589

Зачосова Наталія Володимирівна

Управління системою економічної безпеки фінансових установ

0517U000537

Павличенко Артем Володимирович

Екологічна небезпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження

0517U000532

Попович Василь Вальович

Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації.

0517U000531

Яковлєв Валерій Володимирович

Перспективні джерела природних вод для питного водопостачання України, їх охорона і раціональне використання

0517U000530

Удалов Ігор Валерійович

Цикли техногенної трансформації геологічного середовища та створення системи екологічної безпеки Північно-Східного Донбассу