Антонюк К. І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100023

Здобувач

Спеціальність

  • 21.04.01 - Економічна безпека держави

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.718.01

Національний інститут стратегічних досліджень

Анотація

Дисертацію присвячено формуванню теоретико-методологічних засад і розробленню практичних рекомендацій із зміцнення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції. Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти забезпечення безпеки споживання товарів (послуг) у системі економічної безпеки держави з використанням розробленого методологічного апарату дослідження. Визначено сутність категорії “безпека споживання”; встановлено її взаємозв’язки з Цілями сталого розвитку; проаналізовано інституціональний базис забезпечення безпеки споживання; розроблено модель поведінки споживача як інституту убезпечення споживання. Ідентифіковано загрози безпеці споживання, виявлено тенденцію зміни її рівня, розроблено системно-динамічну модель. Обґрунтовано напрями впровадження організаційно-інституціональних засад убезпечення споживання в підприємницьку діяльність. Здійснено стратегічне програмування зміцнення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції.

Файли

Схожі дисертації