Мосейко А. Г. Публічне адміністрування у сфері національної безпеки Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100032

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.07

Запорізький національний університет

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності та особливостей системи публічного адміністрування у сфері національної безпеки України, що дозволило сформувати відповідну наукову концепцію, а також обґрунтувати низку нових положень і рекомендацій. Сформульовано авторську дефініцію публічного адміністрування у сфері національної безпеки України. З’ясовано об’єкт публічного адміністрування у сфері національної безпеки України. Встановлено коло суб’єктів публічного адміністрування у сфері національної безпеки. Доведено, що вся сукупність форм публічного адміністрування у сфері національної безпеки України поділяється на дві основні групи – правові та організаційні.

Файли

Схожі дисертації