Бережанський Т. Г. Формування вторинних структур при зношуванні евтектичних покриттів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 70.052.02

Хмельницький національний університет

Анотація

Дисертація присвячена розв’язанню важливого науково-технічного завдання – дослідження фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час контактної взаємодії евтектичних покриттів системи Fe-Mn-C-B-Si легованих Cr. У роботі проведено дослідження для визначення оптимального складу захисного зносостійкого покриття. Проведено трибологічні дослідження, а також твердості, мікротвердості, нанотвердості, топографії поверхні тертя і дослідження SIMS та XPS для визначення кількісного та якісного складу технологічного та експлуатаційного поверхневого шару. Було встановлено зміну складу поверхні тертя внаслідок сегрегації атомів C, B та Si на поверхню тертя та утворення внаслідок трибосинтезу вторинних структур (наноструктур), які підвищують зносостійкість поверхневого шару. Захисне евтектичне покриття на основі системи Fe-Mn-C-B-Si леговане Cr дозволило підвищити зносостійкість ножів аварійно-рятувальних ножиць «Гідрум Н-32» у ~ 1,8 разів, насосу пожежної автоцистерни у ~2,4 рази та міжремонтний інтервал компресора LB50 в ~ 3 рази. Запропоновано схему узагальненої трибохімічної моделі зношування. поверхневого шару евтектичних покриттів системи Fe-Mn-C-B-Si легованих Cr.

Файли

Схожі дисертації