Дзумедзей Р. О. Розсіювання носіїв заряду у тонких полікристалічних плівках та пресованих матеріалах на основі телуридів свинцю та олова.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100059

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 20.051.06

Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Анотація

Технологічні особливості осадження тонких плівок чи формування об’ємних матеріалів методом пресування порошку сприяють спрямованому утворенню численних меж зерен та розвинутої поверхні, які сприяють ефективному розсіюванню носіїв заряду та фононів, що спричинює, у свою чергу високі значення термоелектричних параметрів. На основі комплексу теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень зроблено аналіз транспорту носіїв заряду у бінарних об’ємних матеріалах (PbTe, SnTe), отриманих методом пресування порошку та тонких плівках, осаджених вакуумними методами, а також при легуванні цих сполук (PbTe:Bi(Sb)) чи формуванні твердих розчинів на їх основі (PbSnTe, PbTeSe). Із використанням варіаційного принципу визначено внески окремих механізмів розсіювання носіїв струму у кінетичні явища, окремо виділено вплив поверхневих ефектів та меж зерен. Отримано оптимальні склади пресованих твердих розчинів та вміст домішок із високими термоелектричними параметрами. Визначено технологічні фактори, які впливають на формування зерен різного розміру та визначають кореляцію між поверхневим розсіюванням та розсіюванням носіїв заряду на межах зерен. Досліджено умови, за яких поверхневе розсіювання стає домінуючим у порівнянні із класичними механізмами, притаманними об’ємним матеріалам (розсіювання на фононах, вакансіях).

Файли

Схожі дисертації