Шапошник В. Ю. Підвищення ефективності системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100064

Здобувач

Спеціальність

  • 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 08.820.02

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». – Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019. Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів шляхом переходу до системи ремонту за технічним станом. Розглянуто доцільність додаткової оцінки технічного стану вузлів і деталей вагона індикаторними засобами діагностування. Розглянуто зміни технічного стану вантажних вагонів, отримано залежність ймовірності перебування вантажного вагона в робочому стані протягом життєвого циклу. Встановлено, що при переходу до системи технічного обслуговування та ремонту за технічним станом потреба у виконанні технічного обслуговування вантажних вагонів підвищується на 33 % з одночасним зниженням загальної потреби у деповському ремонті на 36 % та з капітальному ремонті на 30 %. Досліджено міжремонтний ресурс піввагона моделі 12-7023 який виявляється нижчим до 12 % порівняно з нормативно встановленими значеннями. У випадку переходу до системи технічного обслуговування та ремонту за технічним станом із застосуванням індикаторного контролю значення міжремонтного ресурсу для піввагона моделі 12-7023 вище до 7,4 %. Використання запропонованих рішень дозволяє зменшити вартість життєвого циклу піввагона моделі 12-7023 на 13,2 тис. грн.

Файли

Схожі дисертації