Білойван О. В. Філогенетичний аналіз виділених в Україні ізолятів Bacillus anthracis та розроблення тест-системи для виявлення генетичного матеріалу збудника сибірки на основі кількісної полімеразної ланцюгової реакції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100066

Здобувач

Спеціальність

  • 16.00.03 - Ветеринарна мікробіологія та вірусологія

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.359.01

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

Анотація

Уперше проведено філогенетичний аналіз ізолятів B. anthracis, виділених у різні роки на території України. Виготовлено рекомбінантні позитивні контрольні зразки специфічних хромосомних і плазмідних ДНК-фрагментів збудника сибірки, а саме фрагмента pagA плазміди pXO1, фрагмента capC плазміди pXO2 та загальнородового фрагмента gyrA, спільного для роду Bacillus. У результаті оптимізації методу полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу доведено специфічність і надійність методики детекції генетичних маркерів pagA та capC. Крім цього, проведено процедуру валідації, яка дозволила підвищити точність, відтворюваність і чутливість даної методики. Створено діагностичну тест-систему для виявлення ДНК збудника сибірки методом полімеразної ланцюгової реакції «Anthrax-DNA-test», до складу якої увійшли зазначені позитивні контрольні зразки для виявлення плазмід, а також позитивний контрольний зразок для виявлення хромосомного маркера dhp61 збудника сибірки. За показниками специфічності, чутливості та відтворюваності вона не поступається методу детекції ДНК збудника сибірки, який рекомендовано керівництвом МЕБ, а також закордонним аналогам.

Файли

Схожі дисертації