Александров А. В. Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100093

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.04 - Біохімія

16-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.24

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню біохімічних та імунологічних показників за умов розвитку прогестерон-індукованого ожиріння та потенційного впливу на ці процеси меланіну. Отримані результати показали, що у щурів експериментальних груп розвивалося ожиріння за умов довготривалого введення прогестерону. Про це свідчить збільшені показники маси тіла, ІМТ, кількості гонадального жиру та збільшене споживання корму. Аналіз рівнів ліпідів та ліпопротеїнів різного ступеню щільності у сироватці крові щурів за умов довготривалого введення прогестерону показав значні порушення у метаболізмі цих речовин. Також було виявлено, що система обміну серотоніну залучена до розвитку прогестерон-індукованого ожиріння у щурів. Відзначався високий рівень прозапальних цитокінів (IL-1 та IFN-γ) та низький рівень протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10, TGF-β), що підтверджує виникнення системного запалення на тлі прогестерон-індукованого ожиріння у щурів. В результаті досліджень ми спостерігали посилення продукції NO та зменшення аргіназної активності перитонеальних макрофагів щурів, яким вводили прогестерон, що свідчить про їх поляризацію за прозапальним М1 фенотипом. Введення тваринам меланіну з дріжджів Nadsoniella nigra штаму Х1 перешкоджає розвитку ожиріння у щурів при сумісному введенні з прогестероном, нормалізуючи органометричні параметри, вміст серотоніну в головному мозку, усуваючи дисліпідемію, а також проявляючи протизапальні властивості через усунення дисбалансу між рівнями про- і протизапальних цитокінів та запобігаючи поляризації перитонеальних макрофагів за М1 типом.

Файли

Схожі дисертації