Задорожна Х. Р. Підвищення абразивної зносостійкості алюмінієвих сплавів формуванням покриттів, зміцнених карбідами SіC та VC

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100098

Здобувач

Спеціальність

  • 05.02.01 - Матеріалознавство

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 35.226.02

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

Анотація

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів шляхом їх лазерного модифікування часточками карбідів SіC та високошвидкісного газополуменевого напилення покриттів з додаванням карбідів VC, як альтернативних способів зміцнення для заміни гальванічного хромування, та оцінювання їх зносостійкості за випробувань жорстко закріпленим та незакріпленим абразивами, а також корозійно-електрохімічних властивостей у водних середовищах з РН≈7. Оптимізовано режим лазерного модифікування поверхні часточками SіC (погонна енергія 740…1100 Дж/см), який дав змогу отримати зносостійкі композитні шари Al – SiC завтовшки до 1,5 мм. На основі комплексних досліджень встановлено вплив як розмірів карбідів VC, так і наявність кобальту у покриттях, одержаних високошвидкісним газополуменевим методом, на їх корозійну тривкість, зносостійкість та встановлено механізм зношування за різних умов випробувань. Здійснено ранжування способів поверхневого зміцнення алюмінієвого сплаву відносно незміцненого за величиною зносу за різних умов випробувань, корозійною тривкістю, а також їх енергозатратністю та екологічною безпекою. Виявлено, що для підвищення зносостійкості за випробувань жорстко закріпленим абразивом ефективніше, ніж гальванічне хромування, є екологічно безпечне лазерне модифікування часточками карбіду SiC, яке поліпшує зносостійкість немодифікованого сплаву в 93 рази, тоді як за випробувань незакріпленим абразивом – високошвидкісне газополуменеве напилення покриттів з карбідом VC, яке підвищує зносостійкість алюмінієвого сплаву в 7–9 разів. Ключові слова: алюмінієві сплави, лазерно модифіковані шари, карбід кремнію, погонна енергія, високошвидкісні газополуменеві покриття, карбід ванадію, включення кобальту, зносостійкість, жорстко закріплений абразив, незакріплений абразив, корозійна тривкість.

Файли

Схожі дисертації

0523U100235

Чабак Юлія Геннадіївна

Розвиток наукових основ підвищення експлуатаційних властивостей легованих чавунів вдосконаленням хімічного складу та обробкою поверхні висококонцентрованими джерелами енергії

0423U100094

Романенко Ярослав Михайлович

Формування за високого тиску PCBN композитів інструментального призначення з однорідною структурою та підвищеною демпферною здатністю

0523U100002

Тростянчин Андрій Миколайович

Концепція застосування водневої обробки для удосконалення структурно-фазового стану та властивостей функціональних матеріалів на основі сплавів рідкісноземельних та перехідних металів

0421U103868

Волошина Людмила Володимирівна

Підвищення зносостійкості масляних шестеренних насосів тракторних дизельних двигунів

0521U102025

Рибалко Іван Миколайович

Експериментальні, теоретичні і технологічні основи зміцнення виробів з використанням модифікуючих домішок