Терлецька Л. М. Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100183

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.452.01

Інститут педагогіки НАПН України

Анотація

У роботі розкрито педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття; досліджено особливості розвитку закладів середньої спеціальної педагогічної освіти; проаналізовано професійно-педагогічне забезпечення навчання іноземних мов; визначено основні методики іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ. Виокремлено та обґрунтовано 5 періодів іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України в другій половині ХХ століття, кожний з яких характеризувався позитивними змінами щодо змісту і методів іншомовної підготовки у середніх та середніх спеціальних педагогічних закладах освіти України (до 1991 року УРСР). На основі вивчення навчально-методичної та історичної літератури другої половини ХХ століття щодо навчання іноземних мов у педагогічних училищах України визначено особливості навчальних методик іншомовної підготовки для кожного виду іншомовної мовленнєвої діяльності.

Файли

Схожі дисертації