Гузенко Д. Є. Підвищення ефективності процесу чорнової обробки деталей ступінчастими різцями на важких токарних верстатах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100195

Здобувач

Спеціальність

  • 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 12.105.02

Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація

Дисертація присвячена підвищення ефективності процесу чорнової обробки деталей ступінчастими різцями на важких токарних верстатах. Проведено аналіз літературних джерел в області чорнової механічної обробки з великими перерізами зрізуваного шару в умовах важкого машинобудування. Проаналізовано структуру відмов збірних різців при чорновому точінні з великими припусками та кіркою деталей на токарних верстатах. Встановлено, що головною причиною виходить з ладу різців є поломки та нерівномірне зношування різальних пластин. Недоліком конструкцій збірних різців при чорновій обробці є їх низька працездатність внаслідок недостатньої міцності різальних пластин за рахунок недостатньо ефективного закріплення різальної пластини в корпусі інструменту. Розроблена нова схема ступінчастої обробки різанням збірними різцями та вдосконалені вузлів кріплення спеціальних різальних пластин з уступом за допомогою прихоплювача. Розроблена методика аналізу напружено–деформованого стану збірних ступінчастих різців для чорнового точіння методом скінчених елементів. Розроблена методика досліджень динамічних характеристик технологічної системи, яка дозволяє розглянути ступінчастий збірний різець як збірну багатомасову конструкцію і шляхом моделювання процесу коливань прогнозувати вихід із строю інструмента в залежності від поєднання амплітуді та частоти. Експериментальні дослідження коливань збірних різців дозволили встановити адекватність запропонованої методики та моделі. На базі теоретичних і експериментальних досліджень розроблена удосконалена конструкція ступінчастого збірного різця для чорнової обробки з великими перерізами зрізуваного шару деталей на важких токарних верстатах. Розроблено алгоритм та програмно–методичний комплекс багатокритеріальної оптимізації, що дозволив вирішити задачу вибору ефективних режимів різання для нової ступінчастої схеми різання при чорновій обробці збірними різцями на важких токарних верстатах.

Файли

Схожі дисертації

0422U100196

Чумак Анатолій Олександрович

Підвищення стійкості інструментів з надтвердих композитів кубічного нітриду бору групи BL при фінішній лезовій обробці загартованих сталей

0421U104076

Студенець Сергій Федорович

Підвищення експлуатаційних характеристик різальних протяжок з швидкорізальних сталей для обробки чавунних деталей модифікуванням поверхневого шару безводневим іонним азотуванням

0421U103727

Донченко Євгеній Іванович

Підвищення ефективності фрезерування на основі розробки та дослідження автоматизованої системи діагностики фрез

0421U103674

Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна

Підвищення ефективності механічного оброблення загартованих великомодульних шевронних коліс при швидкісному зубофрезеруванні

0521U101862

Чумаченко Тетяна Валеріївна

Управління процесом шліфування шляхом регулювання температури різання