Никоненко Л. В. Соціально-психологічні особливості впливу медіапрактик на становлення політико-правовї свідомості студентів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100224

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.11 - Політична психологія

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.457.01

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація

У дисертації визначено медіапрактики, що реалізують студенти в сучасних умовах, виявлено усталені канали їх політико-правового інформування. Медіапрактики визначено засобом отримання, передавання, поширення та інформації політико-правового змісту. Встановлено, що активні, реактивні медіапрактики обумовлюють високий рівень значущості джерела, застосування пасивних медіапрактик – низький рівень. Доведена процесуальність становлення політико-правової свідомості, що зумовлена реалізацією медіапрактик. Визначено соціально-психологічні особливості впливу медіапрактик на становлення політико-правової свідомості студентів. Виявлено, що мірою зростання медіаактивності людини утворюються стійкі зв’язки між уявленнями, позитивним ставленням до політико-правового процесу, мотивацією політичної участі. При низькому рівні інтенсивності реалізації більш виражена настанова на консервативність. Ідентифіковано структурні і змістовні відмінності політико- правової свідомості, зумовлені інтенсивністю та медіаактивністю реалізації медіапрактик. Представлено результати апробації тренінгової програми, спрямовано

Файли

Схожі дисертації