Костюшко О. П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні публічної безпеки і порядку

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100232

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.03

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні публічної безпеки і порядку в Україні. Виокремлено етапи розвитку законодавчо закріплених форм участі громадян в охороні публічної безпеки і порядку, розкрито сутність адміністративно-правового статусу та проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання участі громадян в охороні публічної безпеки і порядку. Розглянуто порядок взаємодії громадян та їх об’єднань, які беруть участь в охороні публічної безпеки і порядку, з правоохоронними органами, зокрема Національною поліцією, внесено пропозиції щодо його вдосконалення.

Файли

Схожі дисертації