Романюк Х. І. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100241

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

28-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 35.725.02

Львівський державний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація є комплексним монографічним дослідженням невирішених питань або таких, щодо яких немає одностайності в науці та правозастосовній практиці, стосовно відповідальності за незаконне проведення аборту. Вивчено зміст поняття «незаконне проведення операцій штучного переривання вагітності (аборту)», розглянуто кримінальну відповідальність за цей злочин в історії вітчизняного кримінального законодавства, здійснено порівняльний аналіз відповідальності за незаконне проведення аборту у зарубіжному кримінальному законодавстві, окреслено межі кримінально-правової охорони ненародженого життя, охоронюваного нормами кримінального права України, встановлено співвідношення складів злочинів, які забезпечують охорону ненародженого життя, між собою і з іншими складами злочинів; узагальнено особливості караності та кваліфікації незаконного проведення аборту. Наведено пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно відповідальності за незаконне проведення аборту. Доведено, що з позицій правової ідеології запровадження кримінальної відповідальності за незаконний аборт є діалектичним способом захисту правових інтересів соціуму (демографічної безпеки), ненародженого життя (право на життя плоду після 22 тижня розвитку), здоров’я (зокрема репродуктивного) вагітної жінки та права на свободу формування репродуктивного вибору жінки.

Файли

Схожі дисертації